Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne opieki nad dzieckiem i wsparcia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-PPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne opieki nad dzieckiem i wsparcia społecznego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Władza rodzicielska, sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej, regulacje dotyczące kontaktów rodziców z dzieckiem, sytuacja prawna małoletnich rodziców, rola asystenta rodziny od strony prawnej, regulacje prawne na temat pomocy dzieciom w rodzinie problemowej – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego, piecza zastępcza jako tymczasowa forma opieki nad małoletnim: rodzinne formy pieczy zastępczej (cel, organizacja, zasady działania), instytucjonalne formy pieczy zastępczej (cel, organizacja, zasady działania), okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. prawna instytucja przysposobienia, przysposobienia zagraniczne – wymiar prawny. procedura adopcyjna, działalność ośrodków adopcyjno- opiekuńczych; pomoc dzieciom ofiarom przemocy domowej - rola pracownika socjalnego; eurosieroctwo - sytuacja faktyczna i prawna eurosierot.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy prawne z zakresu opieki nad dzieckiem oraz wsparcia społecznego dla rodzin z dziećmi;

ma wiedzę na temat przepisów prawnych regulujących status dziecka w rodzinie, pieczy zastępczej i rodzinie adopcyjnej.

zna akty prawne regulujące instytucję władzy rodzicielskiej, opieki prawnej, pieczy zastępczej i przysposobienia.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu opieki nad dzieckiem oraz wsparcia społecznego z kwestiami prawa.

Kompetencje społeczne

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie w zakresie podstaw prawnych do pracy opiekuńczo-wychowawczej, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.