Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie systemy wsparcia dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-ESW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie systemy wsparcia dziecka i rodziny
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Istota i waga wczesnej interwencji - wymiar społeczny i pedagogiczny. Studia przypadku dotyczące wczesnej interwencji w rodzinach ryzyka. Wyzwania wielokulturowe: prawo do własnej kultury, języka i religii a standardy wsparcia i opieki w Europie (problematyka FGM, obrzezania, okultyzmu, małżeństw nieletnich, małżeństw aranżowanych, współczesnych form niewolnictwa i pracy dzieci). Kontrowersje wokół praw dziecka i praw człowieka. Deklaracja Praw Człowieka i Konwencja o Prawach Dziecka - wymiar praktyczny i prawny.Wybrane europejskie modele wspierania rodzin i dzieci: akty prawne, modele współpracy międzyinstytucjonalnej, przykłady tzw. „best practice”. Rola szkoły we wczesnej interwencji. Podnoszenie świadomości pedagogicznej społeczeństwa dla dobra dziecka i rodziny. Zmiany demograficzne a bezpieczeństwo socjalne.

Analiza danych z raportów Eurydice i Eurostat dotyczących zagadnień edukacyjnych, piekuńczych i pomocowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach i realizatorach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, w perspektywie europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności zawodowej nauczycieli i ich roli we wczesnej interwencji.

Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie opieki i wsparcia społecznego.

Umiejętności

Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w obszarach praktyki pedagogicznej.

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.

Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

Kompetencje społeczne

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

Jest wrażliwy na problemy społeczne i edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne na rzecz interesu publicznego w tym osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szostakowski
Prowadzący grup: Marcin Szostakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.