Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna (śródroczna) domy kultury, instytucje medialne - redakcje programów informacyjnych i edukacyjnych telewizji oraz stacji radiowych, redakcje prasowe, wydawnictwa (40 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2P-PKM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna (śródroczna) domy kultury, instytucje medialne - redakcje programów informacyjnych i edukacyjnych telewizji oraz stacji radiowych, redakcje prasowe, wydawnictwa (40 godz.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika kultury i mediów cyfrowych, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy oraz sposobami ich realizacji. Zapoznanie się z ofertą kulturalną placówki oraz źródłami jej finansowania, metodami komunikacji z beneficjentami oraz technikami promocji wykorzystywanymi w placówce. Aktywne uczestnictwo w zleconych przez opiekuna praktyk działaniach placówki/instytucji. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy na różnych stanowiskach w instytucji kultury. Nabycie podstawowych umiejętności samodzielnego opracowania i wykonania zadań związanych z pracą w instytucji kultury.

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i kulturalnych oraz o instytucjach życia społecznego, a także zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.

Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach funkcjonowania instytucji kulturalnych jako realizatorów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz teorii kultury w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat funkcjonowania instytucji kulturalnych przy użyciu różnych źródeł oraz technik, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych i interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole wykonującym zadania w obszarze kultury i edukacji.

Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Kompetencje społeczne

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, podejmując działania z zakresu pedagogiki kultury.

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy w instytucjach kulturalnych, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy oraz sposobami ich realizacji. Zapoznanie się z ofertą kulturalną placówki oraz źródłami jej finansowania, metodami komunikacji z beneficjentami oraz technikami promocji wykorzystywanymi w placówce. Aktywne uczestnictwo w zleconych przez opiekuna praktyk działaniach placówki/instytucji. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy na różnych stanowiskach w instytucji kultury. Nabycie podstawowych umiejętności samodzielnego opracowania i wykonania zadań związanych z pracą w instytucji kultury.

Uwagi:

Wiedza

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i kulturalnych oraz o instytucjach życia społecznego, a także zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.

Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach funkcjonowania instytucji kulturalnych jako realizatorów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz teorii kultury w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat funkcjonowania instytucji kulturalnych przy użyciu różnych źródeł oraz technik, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych i interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole wykonującym zadania w obszarze kultury i edukacji.

Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Kompetencje społeczne

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, podejmując działania z zakresu pedagogiki kultury.

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy w instytucjach kulturalnych, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy oraz sposobami ich realizacji. Zapoznanie się z ofertą kulturalną placówki oraz źródłami jej finansowania, metodami komunikacji z beneficjentami oraz technikami promocji wykorzystywanymi w placówce. Aktywne uczestnictwo w zleconych przez opiekuna praktyk działaniach placówki/instytucji. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy na różnych stanowiskach w instytucji kultury. Nabycie podstawowych umiejętności samodzielnego opracowania i wykonania zadań związanych z pracą w instytucji kultury.

Uwagi:

Wiedza

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i kulturalnych oraz o instytucjach życia społecznego, a także zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.

Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach funkcjonowania instytucji kulturalnych jako realizatorów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz teorii kultury w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat funkcjonowania instytucji kulturalnych przy użyciu różnych źródeł oraz technik, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych i interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole wykonującym zadania w obszarze kultury i edukacji.

Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Kompetencje społeczne

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, podejmując działania z zakresu pedagogiki kultury.

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy w instytucjach kulturalnych, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Klaudia Markowska, Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy oraz sposobami ich realizacji. Zapoznanie się z ofertą kulturalną placówki oraz źródłami jej finansowania, metodami komunikacji z beneficjentami oraz technikami promocji wykorzystywanymi w placówce. Aktywne uczestnictwo w zleconych przez opiekuna praktyk działaniach placówki/instytucji. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy na różnych stanowiskach w instytucji kultury. Nabycie podstawowych umiejętności samodzielnego opracowania i wykonania zadań związanych z pracą w instytucji kultury.

Uwagi:

Wiedza

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i kulturalnych oraz o instytucjach życia społecznego, a także zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.

Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach funkcjonowania instytucji kulturalnych jako realizatorów działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz teorii kultury w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat funkcjonowania instytucji kulturalnych przy użyciu różnych źródeł oraz technik, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych i interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole wykonującym zadania w obszarze kultury i edukacji.

Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Kompetencje społeczne

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, podejmując działania z zakresu pedagogiki kultury.

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy w instytucjach kulturalnych, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.