Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osób społecznie nieprzystosowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5S-PYS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia osób społecznie nieprzystosowanych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. PC, pedagogika resocjalizacyjna, (5-l) nstacj. jedn. mag.
Obowiązkowe dla 5 sem. PC, pedagogika resocjalizacyjna, (5-l) stacj. jedn. mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Nieprzystosowanie społeczne – porządkowanie pojęć i terminologii.

- Symptomy i typologia nieprzystosowania społecznego.

- Uwarunkowania nieprzystosowania społecznego.

- Nieprzystosowanie społeczne jako proces (zaburzenia emocjonalne – zaburzenia zachowania - nieprzystosowanie społeczne – zaburzenia osobowości).

- Psychologiczne koncepcje człowieka w kontekście nieprzystosowania społecznego.

- Biopsychospołeczne koncepcje nieprzystosowania społecznego.

- Procesy emocjonalno-motywacyjne i poznawcze u osób nieprzystosowanych społecznie.

- Potrzeby, zasoby i możliwości rozwojowe osób nieprzystosowanych społecznie.

- Psychospołeczne problemy osób nieprzystosowanych społecznie.

- Główne zasady oraz uwarunkowania skuteczności pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej z osobami nieprzystosowanymi społecznie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna w stopniu pogłębionym psychologiczne koncepcje nieprzystosowania społecznego.

Rozumie uwarunkowania procesu nieprzystosowania społecznego i wynikające z niego specjalne potrzeby osób nieprzystosowanych społecznie.

Zna w pogłębionym stopniu koncepcje socjalizacji, wychowania, terapii i resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie oraz różnorodne uwarunkowania skuteczności podejmowanych działań resocjalizacyjnych.

Umiejętności

Potrafi identyfikować przypadki nieprzystosowania społecznego oraz jego uwarunkowania.

Potrafi analizować zachowania, procesy i zjawiska w grupie osób nieprzystosowanych społecznie oraz związane z nimi złożone i nietypowe problemy wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne.

Potrafi dokonywać oceny złożonych sytuacji wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych w grupie osób nieprzystosowanych społecznie.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do kreatywnego korzystania z wiedzy naukowej w rozwiązywaniu problemów w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku pojawiających się trudności wychowawczych.

Jest gotów do empatycznego reagowania na problemy osób nieprzystosowanych społecznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.