Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-SON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Biologiczne i społeczno-kulturowe podejście do niepełnosprawności.

- Inwalidztwo a niepełnosprawność. Perspektywa historyczna.

- Sylwetki twórców rehabilitacji. Rodzaje rehabilitacji.

- Rola rodziny i innych grup w życiu osób niepełnosprawnych.

- Zdrowie choroba i niepełnosprawność w świetle teorii socjologicznych (Parsons, Freidson, Goffman, Field).

- Postawy wobec osób niepełnosprawnych.

- Bariery architektoniczne i komunikacyjne.

- Praca i zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

- Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych.

- Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Programy Unii Europejskiej dla niepełnosprawnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Przedstawia specyfikę i znaczenie socjologii niepełnosprawności, zdrowia i medycyny w systemie nauk społecznych

Posługuje się terminologią z zakresu socjologii niepełnosprawności, zdrowia i medycyny na poziomie rozszerzonym

Opisuje socjologiczne teorie medycyny, zdrowia, choroby i niepełnosprawności

Charakteryzuje społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań w zdrowiu i chorobie

Prezentuje szeroką wiedzę o więziach społecznych pomiędzy osobą z niepełnosprawnością a różnymi grupami i instytucjami społecznymi

Prowadzi analizę aktów prawnych i dokumentów międzynarodowych dotyczących niepełnosprawności

Umiejętności

Wyjaśnia społeczne i kulturowe uwarunkowania zdrowia i niepełnosprawności

Opisuje wpływ nierówności społecznych na zdrowie i niepełnosprawność

Wyjaśnienia rolę rodziny i innych grup społecznych w życiu osób chorych i niepełnosprawnych

Prowadzi analizę postaw społecznych wobec osób chorych, niepełnosprawnych, umierających

Kompetencje społeczne

Docenia potrzebę włączania osób niepełnosprawnych w społeczeństwo

Docenia potrzebę uczenia się przez całe życie

Wykazuje wrażliwość na potrzeby osób chorych/z niepełnosprawnością/umierających; szanuje ich podmiotowość i prawa

Rozumie konieczność zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Firkowska-Mankiewicz
Prowadzący grup: Anna Firkowska-Mankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.