Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3S-EPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. EP, moduł: arteterapia (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży jako dziedzina teoretyczna i stosowana. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. Pojęcie normy i patologii. Paradygmaty psychologii klinicznej. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego. Metody diagnozy i pomocy psychologicznej. Elementy psychologicznej diagnozy dzieci i młodzieży. Rodzina jako czynnik ochronny zdrowia psychicznego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna mechanizmy psychologiczne, w tym rozwoju, kreatywności i twórczości człowieka.

Student dysponuje wiedzą na temat psychopatologii i psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Student projektuje i prowadzi działania diagnostyczne w praktyce pedagogicznej.

Student posiada niezbędną wiedzę o rozpoznawaniu potrzeb dzieci i młodzieży z uwzględnieniem psychopatologii i psychologii klinicznej.

Umiejętności

Student dysponuje podstawowymi umiejętnościami pozwalającymi na zindywidualizowane podejście do dzieci i młodzieży według ich możliwości, potrzeb i zainteresowań oraz odmienności wynikłych z czynników medycznych i psychologicznych.

Student potrafi moderować funkcjonowanie grupy dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników medycznych i psychologicznych.

Student potrafi komunikować się ze specjalistami przy pomocy zaawansowanych technik i kanałów informacyjno-komunikacyjnych, czynnie uczestniczyć w debatach dotyczących złożonych zagadnień związanych z przedmiotem, precyzyjnie prezentować własne opinie i stanowiska, wątpliwości i sugestie, dokonywać oceny innych stanowisk.

Student potrafi konstruować projekty badawcze: formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi, dobierać odpowiednie metody i narzędzia badawcze, opracowywać wyniki badań, formułować wnioski, dokonywać ich twórczej prezentacji.

Kompetencje społeczne

Student posługuje się efektywną komunikacją i normami etycznymi w pracy z dziećmi i młodzieżą uwzględniając czynniki różniące medycznie i psychologicznie, dbając o szacunek należny każdemu człowiekowi i przestrzeganie praw dziecka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.