Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Malarstwo - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3F-MAL2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Malarstwo - 2
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Realizacja utworów wizualnych posiadających cechy obrazy malarskiego wyczerpujących następujące treści: szkic jako zapis wrażenia, jako zapis idei, jako zapis kompozycyjny; studium z natury przy użyciu malarskich środków wyrazu artystycznego (linia, plama, światłocień, walor, gamy kolorystyczne, faktury i inne), badanie relacji przestrzennych (proporcje odległości); interpretacja natury przy użyciu złożonych malarskich struktur wizualnych; poszukiwanie nowych form wyrazu poprzez rozwijanie umiejętności obserwowania i interpretowania natury oraz poszukiwanie abstrakcyjnych właściwości obrazu malarskiego; techniki malarskie (gwasz, akryl, olej, akwarela, tusz i inne); podobrazia malarskie (papier, tektura, płótno i inne); ogólne zasady pracy i przepisy bhp oraz organizacja zajęć w pracowni malarskiej, temat malarski (martwa natura, pejzaż, człowiek we wnętrzu, figura ludzka w plenerze, abstrakcja geometryczna, abstrakcja niegeometryczna), poszukiwania wyrazowe na styku z innymi dziedzinami sztuki, malarska interpretacja obrazu fotograficznego, obrazu video i innych form wizualnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student ma wiedzę o środkach wyrazu i możliwościach kreacji w sztuce w ramach przedmiotu

student posiada wiedzę o podstawowych zasadach dotyczących realizacji prac malarskich

student zna tendencje rozwojowe z zakresu malarstwa oraz widzi zależności pomiędzy malarstwem i innymi dyscyplinami

student zna uwarunkowania i skutki praktyki malarskiej w kontekście fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

student posiada podstawową wiedzę o sposobach eksponowania w przestrzeni galeryjnej

Umiejętności

świadomie posługuje się poznanymi technikami malarskimi przyporządkowując umiejętności manualne i wiedzę warsztatową realizacji koncepcji artystycznej

potrafi realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

w projektowaniu własnych prac artystycznych podejmuje samodzielne decyzje co do ich tematu i kompozycji oraz znajduje własne rozwiązania warsztatowe, odwołując się do doświadczeń artystycznych i wykorzystując wiedzę z innych dyscyplin

potrafi dokonać analizy własnej pracy artystycznej pod względem oryginalności koncepcji, kreatywności realizacji oraz poprawności wykorzystania technik malarskich

potrafi zorganizować profesjonalną ekspozycję prac własnych oraz innych twórców w przestrzeni wystawienniczej i publicznej

planuje i organizuje w ramach praktyki malarskiej swoją pracę indywidualną lub współpracując z innymi w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

samodzielnie doskonali poznane techniki warsztatowe poprzez umiejętne, systematyczne, konsekwentne dalsze indywidualne ćwiczenia

Kompetencje społeczne

Student jest świadomy konieczności doskonalenia własnego warsztatu

Student rozumie z jakiej szkoły artystycznej wywodzi się jego nauczyciel.

cechuje się zdolnością rzeczowej analizy własnych prac artystycznych pod kątem oryginalności koncepcyjnej, jakości warsztatowej, relacji do innych dzieł sztuki i oceny artystycznej

świadomie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu kulturalnym, przyjmując zasadę dbałości o zachowanie dziedzictwa sztuki regionalnej, polskiej i europejskiej

jest gotów do efektywnego komunikowania się i inicjowania działań artystycznych w społeczeństwie oraz prezentowania zadań w przystępnej formie, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Wróblewska
Prowadzący grup: Marzanna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mroczkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.