Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne i prozdrowotne - 2 (zajęcia w semestrze letnim)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 52-WF2 Kod Erasmus / ISCED: 16.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne i prozdrowotne - 2 (zajęcia w semestrze letnim)
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę z zakresu kultury fizycznej.

Zna swoje predyspozycje i ograniczenia psychofizyczne.

Zna i rozumie wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego aspekt zdrowotny.

Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy oraz związaną z tym odpowiedzialność.

Umiejętności

Potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia, ma umiejętność wyboru aktywności na całe życie.

Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (sportowych i rekreacyjnych).

Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe elementy techniczno-taktyczne danej dyscypliny oraz zastosować przepisy w niej obowiązujące.

Ma umiejętność korzystania z testów i sprawdzianów oceniających sprawność fizyczną.

Potrafi wykorzystać wiedzę o strukturze sportu rekreacyjnego w Polsce.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość i zrozumienie ważności aktywności fizycznej.

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności sportowych, które może wykorzystywać do potrzeb własnych i najbliższego otoczenia.

Rozumie konieczność rozwijania zdrowia psychicznego i fizycznego dla osiągnięcia sukcesu w sporcie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studia niestacjonarne:

Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej na platformie e-learningowej.

Pełny opis:

Student studiów niestacjonarnych w semestrze letnim realizuje zajęcia z wychowania fizycznego i prozdrowotnego na platformie e-learningowej.

Realizowane treści wykładów:

- Kultura fizyczna i jej filary. Olimpijska idea Pierra de Coubertin

- Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej

- Zdrowotne aspekty odżywiania

- Nowe dyscypliny sportu – nowoczesne formy ruchu

- Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych

Literatura:

1. Pilicz S. i inni 2002 Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności fizycznej.

2. Kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera, AWF Warszawa.

3. Eurofit – Europejski Test Sprawności Fizycznej 1991 AWF Kraków.

4. Ulatowski T. 1979 Teoria i metodyka sportu. Warszaw.

5. Bielski J. 1996 Życie jest ruchem. Agencja Promo Lider Warszawa.

6. Kulmatycki S. 1993 Stress- joga –relaksacja Podręcznik ćwiczeń wyd. Bagsiński i synowie Wrocław

7. Grodzka – Kubiak E. 2002 Aerobic czy fitness. Poznań.

8. Kutzner – Kozińska M. 1986 Korekcja wad postawy. WSZiP Warszawa.

9. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

10. Chełmecki J. (2006) Społeczno - edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Wydawnictwo AWF,

Warszawa.

11. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

12. Gracz J., Sankowski T. (2007) Psychologia aktywności sportowej. Wydawnictwo AWF, Poznań.

13. Kuński H. (2000) Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego, Łódź.

14. Nowocień J. (2001) Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa.

15. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2013) Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Wydawnictwo AWF, ZWWF, Biała

Podlaska.

16. Sokołowska-Pituchowa J. (2015) Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

metody kształcenia - platforma e-learningowa

Studia niestacjonarne

Platforma e-learningowa – sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej – 10 godz

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studia niestacjonarne:

Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej na platformie e-learningowej.

Pełny opis:

Student studiów niestacjonarnych w semestrze letnim realizuje zajęcia z wychowania fizycznego i prozdrowotnego na platformie e-learningowej.

Realizowane treści wykładów:

- Kultura fizyczna i jej filary. Olimpijska idea Pierra de Coubertin

- Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej

- Zdrowotne aspekty odżywiania

- Nowe dyscypliny sportu – nowoczesne formy ruchu

- Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych

Literatura:

1. Pilicz S. i inni 2002 Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności fizycznej.

2. Kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera, AWF Warszawa.

3. Eurofit – Europejski Test Sprawności Fizycznej 1991 AWF Kraków.

4. Ulatowski T. 1979 Teoria i metodyka sportu. Warszaw.

5. Bielski J. 1996 Życie jest ruchem. Agencja Promo Lider Warszawa.

6. Kulmatycki S. 1993 Stress- joga –relaksacja Podręcznik ćwiczeń wyd. Bagsiński i synowie Wrocław

7. Grodzka – Kubiak E. 2002 Aerobic czy fitness. Poznań.

8. Kutzner – Kozińska M. 1986 Korekcja wad postawy. WSZiP Warszawa.

9. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

10. Chełmecki J. (2006) Społeczno - edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Wydawnictwo AWF,

Warszawa.

11. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

12. Gracz J., Sankowski T. (2007) Psychologia aktywności sportowej. Wydawnictwo AWF, Poznań.

13. Kuński H. (2000) Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego, Łódź.

14. Nowocień J. (2001) Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa.

15. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2013) Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Wydawnictwo AWF, ZWWF, Biała

Podlaska.

16. Sokołowska-Pituchowa J. (2015) Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

metody kształcenia - platforma e-learningowa

Studia niestacjonarne

Platforma e-learningowa – sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej – 10 godz

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studia niestacjonarne:

Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej na platformie e-learningowej.

Pełny opis:

Student studiów niestacjonarnych w semestrze letnim realizuje zajęcia z wychowania fizycznego i prozdrowotnego na platformie e-learningowej.

Realizowane treści wykładów:

- Kultura fizyczna i jej filary. Olimpijska idea Pierra de Coubertin

- Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej

- Zdrowotne aspekty odżywiania

- Nowe dyscypliny sportu – nowoczesne formy ruchu

- Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych

Literatura:

1. Pilicz S. i inni 2002 Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności fizycznej.

2. Kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera, AWF Warszawa.

3. Eurofit – Europejski Test Sprawności Fizycznej 1991 AWF Kraków.

4. Ulatowski T. 1979 Teoria i metodyka sportu. Warszaw.

5. Bielski J. 1996 Życie jest ruchem. Agencja Promo Lider Warszawa.

6. Kulmatycki S. 1993 Stress- joga –relaksacja Podręcznik ćwiczeń wyd. Bagsiński i synowie Wrocław

7. Grodzka – Kubiak E. 2002 Aerobic czy fitness. Poznań.

8. Kutzner – Kozińska M. 1986 Korekcja wad postawy. WSZiP Warszawa.

9. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

10. Chełmecki J. (2006) Społeczno - edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Wydawnictwo AWF,

Warszawa.

11. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

12. Gracz J., Sankowski T. (2007) Psychologia aktywności sportowej. Wydawnictwo AWF, Poznań.

13. Kuński H. (2000) Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego, Łódź.

14. Nowocień J. (2001) Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa.

15. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2013) Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Wydawnictwo AWF, ZWWF, Biała

Podlaska.

16. Sokołowska-Pituchowa J. (2015) Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

metody kształcenia - platforma e-learningowa

Studia niestacjonarne

Platforma e-learningowa – sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej – 10 godz

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Knittel
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.