Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne i prozdrowotne - 2 (zajęcia w semestrze letnim)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 52-WF2 Kod Erasmus / ISCED: 16.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne i prozdrowotne - 2 (zajęcia w semestrze letnim)
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę z zakresu kultury fizycznej.

Zna swoje predyspozycje i ograniczenia psychofizyczne.

Zna i rozumie wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego aspekt zdrowotny.

Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy oraz związaną z tym odpowiedzialność.

Umiejętności

Potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia, ma umiejętność wyboru aktywności na całe życie.

Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (sportowych i rekreacyjnych).

Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe elementy techniczno-taktyczne danej dyscypliny oraz zastosować przepisy w niej obowiązujące.

Ma umiejętność korzystania z testów i sprawdzianów oceniających sprawność fizyczną.

Potrafi wykorzystać wiedzę o strukturze sportu rekreacyjnego w Polsce.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość i zrozumienie ważności aktywności fizycznej.

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności sportowych, które może wykorzystywać do potrzeb własnych i najbliższego otoczenia.

Rozumie konieczność rozwijania zdrowia psychicznego i fizycznego dla osiągnięcia sukcesu w sporcie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Knittel
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.