Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - 1 (do wyboru) dla I semestru studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 51-JEZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - 1 (do wyboru) dla I semestru studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U16

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K09

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

--------------------------------------

Wiedza

Posiada podstawową wiedzę o kulturze krajów z danego obszaru językowego, którą zdobył na zajęciach.

Ma znajomość podstawowych struktur gramatycznych oraz form językowych.

Zna podstawową terminologię i zasady tworzenia pisania spójne i logicznego tekstu, prostego eseju, CV, listu motywacyjnego, listu formalnego i nieformalnego.

Umiejętności

Potrafi zrozumieć główne myśli w złożonych wypowiedziach np. prezentację, wykład, program TV lub radiowy, o ile prezenter posługuje się językiem standardowym, mówi składnie i wyraźnie.

Dokonuje syntezy wypowiedzi usłyszanej, porządkuje fakty oraz wykazuje wrażliwość na kontekst wypowiedzi pod względem stosowanego słownictwa i wyrażeń.

Czyta ze zrozumieniem fragmenty współczesnych utworów literackich, opracowań naukowych ze swojej dziedziny pisanych prostym językiem, artykułów prasowych.

Wyszukuje odpowiednie informacje z danej dziedziny w zasobach internetowych.

Posługuje się i korzysta ze słownika monolingwalnego.

Kompetencje społeczne

Odpowiednio przygotowuje się do zajęć, bierze w nich czynny udział.

Jest świadomy wagi przedmiotu oraz istoty posługiwania się językiem obcym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.