Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-PPR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Fakultatywne dla II r. ZZ-PS-P1, niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (wobec kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami). Rozmiar zjawiska przemocy w rodzinie i jego odbiór społeczny, pojęcia.

2. Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie. Aspekt psychologiczny przemocy w rodzinie. Powody pozostawania pokrzywdzonych w krzywdzących związkach i częstego braku współpracy z ich strony z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości. Omówienie mechanizmów psychologicznych oraz konsekwencji przemocy w rodzinie dla poszczególnych członków.

3. Odpowiedzialność karna sprawców za przemoc w rodzinie. Przestępstwo znęcania się w kontekście przemocy w rodzinie. Konstrukcja „wzajemnego znęcania się” a odpowiedzialność karna sprawców. Inne przestępstwa związane z przemocą w rodzinie.

4. Tryb ścigania przestępstw z zakresu przemocy w rodzinie.

5. Procedura „Niebieskie karty”. Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze.

6. Interdyscyplinarne działania organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jej późniejsze nowelizacje, stanowiące istotne narzędzie w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

7. Działania izolacyjne organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Odizolowanie sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary tej przemocy – podczas postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego oraz po zakończeniu postępowania jurysdykcyjnego.

8. Mediacja w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

9. Działania lecznicze, korekcyjno-edukacyjne i terapeutyczne organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Literatura:

Akty prawne:

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1390)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1904)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Literatura:

M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji, wyd. LexisNexis, 2014

A. Kiełtyka, A. Ważny, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, Wolters Kluwer, 2015

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (wobec kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami). Rozmiar zjawiska przemocy w rodzinie i jego odbiór społeczny, pojęcia.

2. Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie. Aspekt psychologiczny przemocy w rodzinie. Powody pozostawania pokrzywdzonych w krzywdzących związkach i częstego braku współpracy z ich strony z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości. Omówienie mechanizmów psychologicznych oraz konsekwencji przemocy w rodzinie dla poszczególnych członków.

3. Odpowiedzialność karna sprawców za przemoc w rodzinie. Przestępstwo znęcania się w kontekście przemocy w rodzinie. Konstrukcja „wzajemnego znęcania się” a odpowiedzialność karna sprawców. Inne przestępstwa związane z przemocą w rodzinie.

4. Tryb ścigania przestępstw z zakresu przemocy w rodzinie.

5. Procedura „Niebieskie karty”. Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze.

6. Interdyscyplinarne działania organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jej późniejsze nowelizacje, stanowiące istotne narzędzie w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

7. Działania izolacyjne organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Odizolowanie sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary tej przemocy – podczas postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego oraz po zakończeniu postępowania jurysdykcyjnego.

8. Mediacja w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

9. Działania lecznicze, korekcyjno-edukacyjne i terapeutyczne organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Literatura:

Akty prawne:

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1390)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1904)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Literatura:

M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji, wyd. LexisNexis, 2014

A. Kiełtyka, A. Ważny, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, Wolters Kluwer, 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (wobec kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami). Rozmiar zjawiska przemocy w rodzinie i jego odbiór społeczny, pojęcia.

2. Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie. Aspekt psychologiczny przemocy w rodzinie.

3. Powody pozostawania pokrzywdzonych w krzywdzących związkach i częstego braku współpracy z ich strony z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości. Omówienie mechanizmów psychologicznych oraz konsekwencji przemocy w rodzinie dla poszczególnych członków.

4. Odpowiedzialność karna sprawców za przemoc w rodzinie. Przestępstwo znęcania się w kontekście przemocy w rodzinie. Konstrukcja „wzajemnego znęcania się” a odpowiedzialność karna sprawców.

5. Inne przestępstwa związane z przemocą w rodzinie (m.in. zgwałcenie, naruszenie nietykalności cielesnej, groźby).

6. Tryb ścigania przestępstw z zakresu przemocy w rodzinie.

7. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jej późniejsze nowelizacje, stanowiące istotne narzędzie w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8. Interdyscyplinarne działania organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

9. Procedura „Niebieskie karty”. Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze.

10. Działania izolacyjne organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

11. Mediacja w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

12. Działania lecznicze, korekcyjno-edukacyjne i terapeutyczne organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Literatura:

Akty prawne:

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1390)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1904)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Literatura:

M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji, wyd. LexisNexis, 2014

A. Kiełtyka, A. Ważny, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, Wolters Kluwer, 2015

Uwagi:

Metody nauczania: wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, rozwiązywanie kazusów, analiza przepisów prawa

Warunki zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach; praca pisemna - referat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.