Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prowadzenie szkoleń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PRS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie szkoleń
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna rodzaje szkoleń, etapy cyklu szkoleniowego, reguły tworzenia scenariusza szkolenia, aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i warsztatów.

Umiejętności

Potrafi zaprojektować scenariusz szkolenia, w którym uwzględnia: dobór celów szkoleniowych do potrzeb grupy, dobór metod szkoleniowych do potrzeb grupy i celów szkolenia.

Kompetencje społeczne

Potrafi krytycznie podejść do siebie i innych w roli trenera, ma świadomość swoich mocnych i słabych stron.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ocena fragmentów scenariusza warsztatu, test wiadomości, analiza prowadzenia warsztatu

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Szkolenie, warsztat, trening - podobieństwa i różnice

2. Etapy cyklu szkoleniowego i rodzaje szkoleń

3. Różnice pomiędzy tradycyjnym i aktywizującym podejściem do uczenia się

4. Cechy szkolenia prowadzonego metodami aktywnymi i wynikające z nich reguły tworzenia scenariusza warsztatu

5. Eksperymentalny model uczenia się Kolba i jego wykorzystanie w pracy szkoleniowej

6. Formułowanie celów szkoleniowych i przygotowanie oraz realizacja szkolenia

7. Certyfikacja trenerska

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jarmuż, S., Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń. Wrocław: Moderator (Rozdział V)

Konopka, K. (2013). Wspieranie rozwoju osobistego: warsztaty kompetencji społeczno – psychologicznych. W: E. Sokołowska (red.), Psychologia kształcenia i wspierania rozwoju. Podręcznik akademicki (s. 183-203). Warszawa: Wydawnictwo APS

Rae, L. (2006). Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Kraków: Oficyna Ekonomiczna (Rozdział 4 i 5)

Silberman, M. (2006). Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków: Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna (Rozdział 2)

Uwagi:

metody kształcenia: prezentacje multimedialne, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne i w zespołach

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do testu 15

ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ocena fragmentów scenariusza warsztatu, test wiadomości, analiza prowadzenia warsztatu

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Szkolenie, warsztat, trening - podobieństwa i różnice

2. Etapy cyklu szkoleniowego i rodzaje szkoleń

3. Różnice pomiędzy tradycyjnym i aktywizującym podejściem do uczenia się

4. Cechy szkolenia prowadzonego metodami aktywnymi i wynikające z nich reguły tworzenia scenariusza warsztatu

5. Eksperymentalny model uczenia się Kolba i jego wykorzystanie w pracy szkoleniowej

6. Formułowanie celów szkoleniowych i przygotowanie oraz realizacja szkolenia

7. Certyfikacja trenerska

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jarmuż, S., Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń. Wrocław: Moderator (Rozdział V)

Konopka, K. (2013). Wspieranie rozwoju osobistego: warsztaty kompetencji społeczno – psychologicznych. W: E. Sokołowska (red.), Psychologia kształcenia i wspierania rozwoju. Podręcznik akademicki (s. 183-203). Warszawa: Wydawnictwo APS

Rae, L. (2006). Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Kraków: Oficyna Ekonomiczna (Rozdział 4 i 5)

Silberman, M. (2006). Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków: Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna (Rozdział 2)

Uwagi:

metody kształcenia: prezentacje multimedialne, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne i w zespołach

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40

Przygotowanie się do testu 20

ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena fragmentów scenariusza szkolenia

- test wiadomości (w aplikacji Teams)

- analiza prowadzenia szkolenia

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Szkolenie, warsztat, trening - podobieństwa i różnice

2. Etapy cyklu szkoleniowego i rodzaje szkoleń

3. Różnice pomiędzy tradycyjnym i aktywizującym podejściem do uczenia się

4. Cechy szkolenia prowadzonego metodami aktywnymi i wynikające z nich reguły tworzenia scenariusza warsztatu

5. Eksperymentalny model uczenia się Kolba i jego wykorzystanie w pracy szkoleniowej

6. Formułowanie celów szkoleniowych i przygotowanie oraz realizacja szkolenia

7. Certyfikacja trenerska

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jarmuż, S., Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń. Wrocław: Moderator (Rozdział V, Rozdział VIII - od s. 254)

Konopka, K. (2013). Wspieranie rozwoju osobistego: warsztaty kompetencji społeczno – psychologicznych. W: E. Sokołowska (red.), Psychologia kształcenia i wspierania rozwoju. Podręcznik akademicki (s. 183-203). Warszawa: Wydawnictwo APS

Rae, L. (2006/2012). Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Kraków: Oficyna Ekonomiczna (Rozdział 4,5, r.6 - dla chętnych)

Silberman, M. (2006). Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków: Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna (Rozdział 2)

Literatura uzupełniająca

Balcerak, A. & Woźniak, J. (2014). Szkoleniowe metody symulacyjne. Sopot: GWP.

Colvin. C.R. (2014). Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla trenerów. Wrocław: Moderator.

Fortuna, P. (2011). Perswazja w pracy trenera czyli jak kształtować postawy uczestników szkoleń. Sopot: GWP.

Kirkpatrick, D. L. (2004). Ocena efektywności szkoleń. Warszawa: Studio EMKA

Kopijer, P. (2011). Kompendium zarządzania szkoleniami. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica

Matras, J., Żak, R. (2018). Trener w rolach głównych. Podręcznik pracy trenera. Warszawa PWN

Rae, L. (1999). Planowanie i projektowanie szkoleń. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC

Torój, M. (2016). Praca z grupą szkoleniową. Sopot: GWP

Woźniak, J. (2014). Ocenianie efektów szkolenia czyli metody i problemy ewaluacji. Gdańsk: GWP.

Vopel, K. (2004). Poradnik dla prowadzących grupy. Teoria i praktyka zabaw interakcyjnych. Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Uwagi:

Link do zespołu w aplikacji Teams

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0cbe3db2ce584de2837acf72bd9de501%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1bf10d57-5191-4460-8859-efdd4a9ff23d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia: Zajęcia będą prowadzone on-line. Materiały do zajęć będą sukcesywnie umieszczane w plikach zespołu. Zajęcia będą prowadzone za pomocą metod podawczych i aktywizujących (prezentacja multimedialna, mini-wykład, dyskusja w małych grupach, prace indywidualne, prace w małych grupach).

Nakład pracy studenta/studentki:

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektura 15

Przygotowanie scenariusza szkolenia 15

Przygotowanie się do testu 15

ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.