Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie i składanie projektów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PRK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie i składanie projektów
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI

1. Definicje, typologizacja i modele projektów. Społeczne, psychologiczne, edukacyjne i kulturotwórcze funkcje projektu. Projekty a programy.

2. Teoretyczne i praktyczne podstawy projektowania lokalnych, regionalnych i międzynarodowych projektów w wymiarze edukacyjnym i społecznym.

3. Diagnoza sytuacji i identyfikacja projektu. Analiza problemu i celów.

4. Procedury konstruowania projektu. Strategia i metodologia działań.

5. Projekty strategią postępowania i narzędziem integracji w życiu społeczno-kulturalnym. Międzynarodowe i krajowe projekty społeczne. Tło i przykłady rozwiązań kwestii społecznych i kulturowych w projektach i programach (przykłady projektów: lokalne, narodowe, regionalne, międzynarodowe, społeczne, międzykulturowe).

6. Analiza uwarunkowań środowiska zewnętrznego dla danego projektu społecznego, edukacyjnego, animacyjnego, rozwojowego.

7. Elementy i charakterystyka projektu (diagnoza, matryca logiczna, określanie celów i planów jego realizacji, etapy działań, planowane efekty, określenie grupy docelowej.

8. Działania, zasoby, wydatki. Budżet, harmonogram projektu (schemat Giantta), sponsoring projektów.

9. Etapy konstruowania projektu skierowanego do określonego środowiska lokalnego. Wprowadzenie do metodologii przygotowywania projektów. Case study – praca nad projektem.

10. Popularyzacja projektu. Promocja medialna projektu, kampania promocyjna, sposoby skutecznej współpracy z mediami, widoczność. Przykłady krajowych, zagranicznych i międzynarodowych kampanii promocyjnych.

11. Sposoby monitoringu i ewaluacji projektów. Przykłady ewaluacji projektów realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, krajowych i międzynarodowych: Towarzystwa Inicjatyw Twórczych, Fundacji Inna Przestrzeń, FRSE, Stowarzyszenia dla Edukacji i kultury: SPOTKANIA, Fundacji Batorego „Dla Tolerancji”, „Pogranicze” Sztuk, Kultur, Narodów, MSZ – Polska Pomoc.

12. Przygotowywanie własnych projektów skierowanych do społeczności lokalnych. Zasady i możliwości pozyskiwania grantów, współpraca z partnerami, zasady wypełniania wniosku, zbierania oraz analizy danych.

13. Praktyczne konstruowanie projektów (zarządzanie projektem i zespołem, definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja).

14. Praktyczne konstruowanie projektów cd. (definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, harmonogram, schemat Gantta, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja, monitoring, raport: merytoryczny i finansowy).

15. Ocena i weryfikacja przygotowanych projektów. Zakończenie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozumie rolę i potrafi poprawnie definiować problem społeczny, na który odpowiadać ma dany projekt.

Zna definicje pracy metodą projektu i podstawowych elementów tej metody.

Odróżnia cele ogólne od szczegółowych oraz cele od rezultatów.

Umiejętności

Umie przygotować projekt społeczny.

Potrafi zdiagnozować potrzeby grupy docelowej.

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na rzeczywiste potrzeby grup, na rzecz których chce działać.

Współpracuje w zespole. Odnajduje w nim swoje miejsce.

Bierze na siebie współodpowiedzialność za cel zespołu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.