Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje i mediacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-NEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i mediacje
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowy dla V r. PY; spec.: psychologia społeczności, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi:

Scharakteryzować, czym są negocjacje, mediacje arbitraż i facylitacja

Opisać procesy prowadzące do sukcesu w różnych sposobach rozwiązywania konfliktów

Wskazać potwierdzone czynniki sprzyjające sukcesowi w negocjacjach

Opisać fazy procesu negocjacji i mediacji

Umiejętności

Rozpoznawać różne style negocjacji

Nazywać i poszczególne sposoby rozwiązywania konfliktów

Odpowiednio przygotowywać się do negocjacji

Negocjować w oparciu o zasady

Wykorzystywać techniki wpływu społecznego oraz mowę ciała podczas negocjacji

Wykorzystywać „alternatywne rozwiązanie” w przygotowywaniu się do negocjacji oraz podczas ich trwania

Kompetencje społeczne

Dba o jasną komunikację interpersonalną

Świadomy zachowań asertywnych podczas procesu negocjacji

Przejawianie pozytywnej postawy wobec negocjacji opartych o zasady

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas warsztatów negocjacyjnych studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak waga czasu, zaufania w negocjacjach, poznają pojęcia BATNA, ZOPA, dolna, górna linia w negocjacjach. Nauczą się negocjować pozycyjnie i w oparciu o reguły Harwardzkie, poznają swój naturalny sposób negocjowania i rozwiną swoje umiejętności interpersonalne w zakresie negocjacji (asertywność, komunikowanie potrzeb, pytanie o potrzeby)

Pełny opis:

Zajęcia rozpisane wg. spotkań:

1. Wprowadzenie do negocjacji. Omówienie organizacji zajęć.

2. Rodzaje konfliktów, mój sposób negocjowania.

3. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

4. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

5. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

6. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

7. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

8. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

10. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

11. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

12. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

13. Prezentacja projektów / ćwiczeń negocjacyjnych

14. Prezentacja projektów / ćwiczeń negocjacyjnych

15. Podsumowanie, ćwiczenie zbliżenie na konflikt

Negocjacje i mediacje - forma zaliczenia

Na zaliczenie przedmiotu będzie składać się liczba obecności liczona łącznie na zajęciach tradycyjnych, rozliczanych przy pomocy prac / zadań zdalnych (email), zdalnych synchronicznych (zoom) oraz jedna z dwóch prac do wyboru:

OPCJA 1 - Stworzenie ćwiczenia / symulacji negocjacji (praca w parach)

Skonstruowane ćwiczenie powinno być opisane w taki sposób, aby ktoś spoza osób zangażowanych w jego tworzenie był w stanie po przeczytaniu je zrozumieć i przeprowadzić na jego podstawie mini-warsztat oraz dostosowane do możliwości przeprowadzenia w formie zdalnej (zoom / teams). Ćwiczenie powinno zwierać następujące elementy:

1.Część logistyczna (dla prowadzącego) - orientacyjna ilość czasu potrzebna na ćwiczenie, jak podzielić grupę, jaki jest cel ćwiczenia (nawiązać do wybranego ważnego w negocjacjach zagadnienia - zaufania, czasu, negocjacji integracyjnych / dystrybutywnych, BATNY, reguł harwardzkich itp.

2.Część właściwa - opisy ról oraz dodatkowe materiały dla uczestników;

3.Podsumowanie - pytania i krótkie podsumowania dotyczące wybranego ważnego w negocjacjach zagadnienia.

Przygotowane symulacje będziemy przeprowadzać na zajęciach 13.05, 20.05, 27.05 oraz na części zajęć 03.06.

OPCJA 2 - opis własnych odbytych lub zaplanowanych negocjacji (praca indywidualna)

Opis powinien on zawierać:

1. Opis sytuacji, w których dane negocjacje zaszły lub odbędą się (np. wynajem mieszkania, rozmowa kwalifikacyjna itp). Nie trzeba tutaj naturalnie podawać "newralgicznych" szczegółów typu cena, pensja itd.

2. Analiza odbytych już negocjacji lub tych, które mają państwo w planach z perspektywy wybranych zagadnień, o których czytaliśmy lub rozmawialiśmy o nich - np. negocjacji Harwardzkich, zaufania w negocjacjach, przygotowania się do negocjacji - BATNY, progu oporu, można też odnieść się do ćwiczenia, w którym ocenialiśmy swoją postawę do negocjacji.

Przygotowane ćwiczenie może być opcjonalnie przedstawione podczas zajęć.

Punktacja i oceny:

0/1 nieobecności i jedna z dwóch prac - 5 (bdb)

2 nieobecności i jedna z dwóch prac - 4 (bdb)

3 nieobecności i jedna z dwóch prac - 3 (dst)

0/1 nieobecności (bez wykonania pracy) - 3 (dst)

Literatura:

Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2000). Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Ury, W. (2000). Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Negocjacje. Rady Ekspertów w zasięgu ręki. Harvard Business Essentials.

Uwagi:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE w postaci

Asynchronicznej:

Poprzez email mszulawski@aps.edu.pl

1. Studenci otrzymują instrukcje do zadań (symulacji negocjacji), które wykonują w podgrupach i wysyłają notatkę podsumowującą wynik negocjacji i proces ich przeprowadzenia (każde zajęcia to odpowiednik 1 lub 2 symulacji z podsumowaniem

2. Prowadzący przesyła literaturę, która przygotowuje studentów do wykorzystania odpowiednich technik lub reguł w negocjacjach

3. Prowadzący przekazuje informację o ważnych terminach - czas na przeczytanie literatury i wykonanie zadania (symulacji), wysłania notatek podsumowujących oraz czas oddania pracy zaliczeniowej

4. Prowadzący przekazuje informację o zaliczeniu przedmiotu (spójne w stosunku do tego co jest zamieszczone w USOS)

5. Prowadzący nadzoruje wykonane prace oraz udziela informacji zwrotnych dotyczących pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Wioletta Dziarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas warsztatów negocjacyjnych studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak waga czasu, zaufania w negocjacjach, poznają pojęcia BATNA, ZOPA, dolna, górna linia w negocjacjach. Nauczą się negocjować pozycyjnie i w oparciu o reguły Harwardzkie, poznają swój naturalny sposób negocjowania i rozwiną swoje umiejętności interpersonalne w zakresie negocjacji (asertywność, komunikowanie potrzeb, pytanie o potrzeby)

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do negocjacji. Omówienie organizacji zajęć.

2. Rodzaje konfliktów, mój sposób negocjowania.

3. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

4. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

5. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

6. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

7. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

8. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

10. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

11. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

12. Warsztaty umiejętności negocjacyjnych

13. Prezentacja projektów / ćwiczeń negocjacyjnych

14. Prezentacja projektów / ćwiczeń negocjacyjnych

15. Podsumowanie, ćwiczenie zbliżenie na konflikt

Literatura:

Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2000). Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Ury, W. (2000). Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Negocjacje. Rady Ekspertów w zasięgu ręki. Harvard Business Essentials.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.