Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i projektowanie badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-MIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i projektowanie badań społecznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Poszerzenie wiedzy na temat metod, klasyfikacji i planowania badań w zakresie psychologii społecznej.

Wiedza na temat różnych typów badań, planów i schematów badawczych.

Umiejętności

Nabycie umiejętności projektowania badań ilościowych i jakościowych, krok po kroku, w obszarze psychologii społecznej. Umiejętność klasyfikacji i dostosowywania metod badań do konkretnych pytań badawczych. Umiejętność formułowania pytań badawczych i hipotez. Umiejętność zaplanowania badania od postawienia problemu badawczego, sformułowania pytań badawczych, operacjonalizacji głównych zmiennych, do kosztorysu i oceny możliwości realizacji.

Kompetencje społeczne

Poszerzenie kompetencji w zakresie komunikacji, pracy grupowej, w tym argumentacji; rozszerzenie kompetencji kooperacyjnych, decentracji interpersonalnej i percepcji społecznej.

Rozszerzenie świadomości odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje, działania i skutki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z pytań testowych w trakcie egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Podstawowy wykład metodologiczny obejmujący metody badawcze (eksperymentalne, kwestionariuszowe, wywiady etc.) z położeniem nacisku na specyfikę badań społeczności.

BLOK 1 – metody ilościowe:

• Wprowadzenie do metodologii badań społeczności

• Planowanie badań krok po kroku (od teorii do operacjonalizacji zmiennych)

• Przegląd metod ze szczególnym uwzględnieniem badań eksperymentalnych

• Dobieranie próby (liczebność próby, reprezentatywność, losowanie, generalizacja wniosków na populację)

• Realizacja badań krok po kroku

• Analiza danych. Algorytmy wyboru testów statystycznych

BLOK 2 – metody jakościowe:

• Kontekst metodologiczny badań jakościowych

• Badania z użyciem wywiadów

• Analiza narracyjna, analiza tematyczna, analiza dyskursu, teoria ugruntowana

• Mixed methods, czyli ilościowo-jakościowe strategie badawcze

• Wspomagane komputerowo techniki analizy danych jakościowych

Literatura:

Brzeziński, J. (2012). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Marczyk, G., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). Essentials of Research Design and Methodology. John Wiley & Sons, Inc.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego (FRAGMENTY). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2009). Metody badań jakościowych, t. 1, t.2 (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ćwiczenia w małych grupach.

Pełny opis:

Podstawowy wykład metodologiczny obejmujący metody badawcze (eksperymentalne, kwestionariuszowe, wywiady etc.) z położeniem nacisku na specyfikę badań społeczności.

BLOK 1 – metody ilościowe:

• Wprowadzenie do metodologii badań społeczności

• Planowanie badań krok po kroku (od teorii do operacjonalizacji zmiennych)

• Przegląd metod ze szczególnym uwzględnieniem badań eksperymentalnych

• Dobieranie próby (liczebność próby, reprezentatywność, losowanie, generalizacja wniosków na populację)

• Realizacja badań krok po kroku

• Analiza danych. Algorytmy wyboru testów statystycznych

BLOK 2 – metody jakościowe:

• Kontekst metodologiczny badań jakościowych

• Badania z użyciem wywiadów

• Analiza narracyjna, analiza tematyczna, analiza dyskursu, teoria ugruntowana

• Mixed methods, czyli ilościowo-jakościowe strategie badawcze

• Wspomagane komputerowo techniki analizy danych jakościowych

Literatura:

Brzeziński, J. (2012). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Marczyk, G., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). Essentials of Research Design and Methodology. John Wiley & Sons, Inc.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego (FRAGMENTY). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2009). Metody badań jakościowych, t. 1, t.2 (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Uwagi:

Wykład z elementami pracy grupowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ćwiczenia w małych grupach.

Pełny opis:

Podstawowy wykład metodologiczny obejmujący metody badawcze (eksperymentalne, kwestionariuszowe, wywiady etc.) z położeniem nacisku na specyfikę badań społeczności.

BLOK 1 – metody ilościowe:

• Wprowadzenie do metodologii badań społeczności

• Planowanie badań krok po kroku (od teorii do operacjonalizacji zmiennych)

• Przegląd metod ze szczególnym uwzględnieniem badań eksperymentalnych

• Dobieranie próby (liczebność próby, reprezentatywność, losowanie, generalizacja wniosków na populację)

• Realizacja badań krok po kroku

• Analiza danych. Algorytmy wyboru testów statystycznych

BLOK 2 – metody jakościowe:

• Kontekst metodologiczny badań jakościowych

• Badania z użyciem wywiadów

• Analiza narracyjna, analiza tematyczna, analiza dyskursu, teoria ugruntowana

• Mixed methods, czyli ilościowo-jakościowe strategie badawcze

• Wspomagane komputerowo techniki analizy danych jakościowych

Literatura:

Brzeziński, J. (2012). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Marczyk, G., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). Essentials of Research Design and Methodology. John Wiley & Sons, Inc.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego (FRAGMENTY). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2009). Metody badań jakościowych, t. 1, t.2 (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Uwagi:

Wykład z elementami pracy grupowej

Zajęcia odbywają się online w TEAMS.

Link do grupy zajęciowej podany jest przy opisie danej grupy.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 45

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ćwiczenia w małych grupach.

Pełny opis:

Podstawowy wykład metodologiczny obejmujący metody badawcze (eksperymentalne, kwestionariuszowe, wywiady etc.) z położeniem nacisku na specyfikę badań społeczności.

BLOK 1 – metody ilościowe:

• Wprowadzenie do metodologii badań społeczności

• Planowanie badań krok po kroku (od teorii do operacjonalizacji zmiennych)

• Przegląd metod ze szczególnym uwzględnieniem badań eksperymentalnych

• Dobieranie próby (liczebność próby, reprezentatywność, losowanie, generalizacja wniosków na populację)

• Realizacja badań krok po kroku

• Analiza danych. Algorytmy wyboru testów statystycznych

BLOK 2 – metody jakościowe:

• Kontekst metodologiczny badań jakościowych

• Badania z użyciem wywiadów

• Analiza narracyjna, analiza tematyczna, analiza dyskursu, teoria ugruntowana

• Mixed methods, czyli ilościowo-jakościowe strategie badawcze

• Wspomagane komputerowo techniki analizy danych jakościowych

Literatura:

Brzeziński, J. (2012). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Marczyk, G., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). Essentials of Research Design and Methodology. John Wiley & Sons, Inc.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego (FRAGMENTY). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2009). Metody badań jakościowych, t. 1, t.2 (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Uwagi:

Wykład z elementami pracy grupowej.

Zajęcia odbywają się online w TEAMS.

Link do grupy zajęciowej podany jest przy opisie danej grupy.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 45

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.