Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Facylitacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-FAC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Facylitacja
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowy dla V r. PY; spec.: psychologia społeczności, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi scharakteryzować role facylitatora w rozwiązywaniu konfliktów w społecznościach lokalnych

Potrafi scharakteryzować role facylitatora w procesie konsultacji społecznych.

Potrafi opisać założenia demokracji deliberatywnej.

Umiejętności

Potrafi zaprojektować i przygotować oddziaływanie społeczne mające na celu udział facyliatora w rozwiązywaniu konfliktów społecznych oraz w konsultacjach społecznych w społeczności lokalnej

Kompetencje społeczne

Potrafi prowadzić spotkanie grupowe w roli facylitatora

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ziembowicz
Prowadzący grup: Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Facylitacja polega na prowadzeniu spotkań, warsztatów, czy seminariów, podczas których grupa społeczna dąży do osiągnięcia wspólnego celu. Słowo „facylitacja” pochodzi od łacińskiego słowa „ułatwienie” i oznacza „ułatwić coś” lub „swobodnie się poruszać”.

Facylitator pomaga konkretnej grupie ludzi w osiąganiu wspólnego celu, pilnując ram i ostatecznego celu procesu, ale nie zajmując stanowiska ani nie wnosząc wkładu.

W ramach zajęć omówimy techniki, schematy i obszary pracy facylitatora.

Praktycznym elementem zajęć będzie opracowanie projektu w przestrzeni miejskiej, którego elementem będzie konieczność przeprowadzenia facylitacji procesu zbierania potrzeb oraz trening design thinking.

Pełny opis:

1. Rola facylitatora w rozwiązywaniu konfliktów

2. Rola facylitatora w procesie konsultacji społecznych i partycypacji społecznej.

3. Rola facylitatora w procesie twórczego generowania pomysłów w grupie.

4. Projektowanie oddziaływań społecznych mających na celu udział facyliatora w rozwiązywaniu konfliktów, w konsultacjach partycypacyjnych oraz w twórczym generowaniu pomysłów

5. Prowadzenie spotkania grupowego w roli facylitatora

Literatura:

Dębska, E. (2010). Mentor, coach, facylitator–trzy role doradcy zawodowego. Edukacja dorosłych, (1 (62)), 78-89.

Miodyńska, A., & Wacięga, S. (2018). Facylitacja zespołowego diagnozowania i planowania strategicznego w lokalnych organizacjach kultury. Culture Management/Zarządzanie w Kulturze, 19(4).

Świątek, W. (2007). Menedżer jako facylitator. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (5), 47-57.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ziembowicz
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Facylitacja polega na prowadzeniu spotkań, warsztatów, czy seminariów, podczas których grupa społeczna dąży do osiągnięcia wspólnego celu. Słowo „facylitacja” pochodzi od łacińskiego słowa „ułatwienie” i oznacza „ułatwić coś” lub „swobodnie się poruszać”.

Facylitator pomaga konkretnej grupie ludzi w osiąganiu wspólnego celu, pilnując ram i ostatecznego celu procesu, ale nie zajmując stanowiska ani nie wnosząc wkładu.

W ramach zajęć omówimy techniki, schematy i obszary pracy facylitatora.

Praktycznym elementem zajęć będzie opracowanie indywidualnego projektu w przestrzeni miejskiej, którego elementem będzie konieczność przeprowadzenia facylitacji procesu zbierania potrzeb oraz trening design thinking.

Pełny opis:

1. Rola facylitatora w rozwiązywaniu konfliktów

2. Rola facylitatora w procesie konsultacji społecznych i partycypacji społecznej.

3. Rola facylitatora w procesie twórczego generowania pomysłów w grupie.

4. Projektowanie oddziaływań społecznych mających na celu udział facyliatora w rozwiązywaniu konfliktów, w konsultacjach partycypacyjnych oraz w twórczym generowaniu pomysłów

5. Prowadzenie spotkania grupowego w roli facylitatora

Literatura:

Dębska, E. (2010). Mentor, coach, facylitator–trzy role doradcy zawodowego. Edukacja dorosłych, (1 (62)), 78-89.

Miodyńska, A., & Wacięga, S. (2018). Facylitacja zespołowego diagnozowania i planowania strategicznego w lokalnych organizacjach kultury. Culture Management/Zarządzanie w Kulturze, 19(4).

Świątek, W. (2007). Menedżer jako facylitator. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (5), 47-57.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ziembowicz
Prowadzący grup: Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapraszam na platformę online kursu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeaf1fd30362e4cbb98858528074160a0%40thread.tacv2/conversations?groupId=058379fd-fe4a-4a35-bc11-360fcd87fe42&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Proszę o zalogowanie się jeszcze przed rozpoczęciem zajęć w sobotę 25.04!

Facylitacja polega na prowadzeniu spotkań, warsztatów, czy seminariów, podczas których grupa społeczna dąży do osiągnięcia wspólnego celu. Słowo „facylitacja” pochodzi od łacińskiego słowa „ułatwienie” i oznacza „ułatwić coś” lub „swobodnie się poruszać”.

Facylitator pomaga konkretnej grupie ludzi w osiąganiu wspólnego celu, pilnując ram i ostatecznego celu procesu, ale nie zajmując stanowiska ani nie wnosząc wkładu.

W ramach zajęć omówimy techniki, schematy i obszary pracy facylitatora. Praktycznym elementem zajęć będzie opracowanie indywidualnego projektu w przestrzeni miejskiej, którego elementem będzie konieczność przeprowadzenia facylitacji procesu zbierania potrzeb oraz trening design thinking.

Sposoby pracy: ćwiczenia w małych grupach, odgrywanie ról, zadania terenowe

Sposób pomiaru efektów kształcenia - ocena pisemnego projektu grupowego w oparciu o analizę przeprowadzonej ankiety badającej potrzeby mieszkańców.

Pełny opis:

1. Rola facylitatora w rozwiązywaniu konfliktów

2. Rola facylitatora w procesie konsultacji społecznych i partycypacji społecznej.

3. Rola facylitatora w procesie twórczego generowania pomysłów w grupie.

4. Projektowanie oddziaływań społecznych mających na celu udział facyliatora w rozwiązywaniu konfliktów, w konsultacjach partycypacyjnych oraz w twórczym generowaniu pomysłów.

5. Prowadzenie spotkania grupowego w roli facylitatora

Literatura:

Dębska, E. (2010). Mentor, coach, facylitator–trzy role doradcy zawodowego. Edukacja dorosłych, (1 (62)), 78-89.

Miodyńska, A., & Wacięga, S. (2018). Facylitacja zespołowego diagnozowania i planowania strategicznego w lokalnych organizacjach kultury. Culture Management/Zarządzanie w Kulturze, 19(4).

Świątek, W. (2007). Menedżer jako facylitator. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (5), 47-57.

Uwagi:

Sposoby pracy: miniwykład, warsztaty, prace w podgrupach

Zapraszam na platformę online kursu, na której organizowane są spotkania synchroniczne i publikowane obowiązkowe prace domowe: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeaf1fd30362e4cbb98858528074160a0%40thread.tacv2/conversations?groupId=058379fd-fe4a-4a35-bc11-360fcd87fe42&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ziembowicz
Prowadzący grup: Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

kod zespołu w aplikacji Teams:

63kdekc

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.