Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Case study. Społeczność w kulturze żydowskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-CSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Case study. Społeczność w kulturze żydowskiej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają stanowić wprowadzenie do rozumienia mniejszości i jej skomplikowanych relacji z większością na podstawie wielowiekowej obecności w Polsce mniejszości żydowskiej. Celem zajęć jest pokazanie jaki wpływ miało współistnienie kultury żydowskiej na terenach polskich oraz procesów, które miały wpływ na relacje polsko-żydowskie w czasie Zagłady. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aktualnej obecności/nieobecności Żydów w narracji historycznej. Będziemy odnosili się do toczącej się obecnie dyskusji dotyczącej udziału Polaków w Zagładzie oraz zjawisk psychologicznych z tym związanych - międzygeneracyjnego przekazu traumy.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć. Wspólna dyskusja dotycząca wiedzy oraz stereotypów dotyczących społeczności żydowskiej w Polsce

2. Kuchnia żydowska i święta żydowskie jako przykład bogatej tradycji żydowskiej i jej przenikania się z tradycją Polską

3. Wycieczka do muzeum POLIN

4, 5. Relacje polsko-żydowskie przed wojną i w czasie Zagłady - film POLIN i tekst "przemoc filosemicka"

6. Ocalali i praca terapeutyczna z traumą

7. Transgeneracyjny przekaz traumy

Literatura:

polin okruchy pamięci https://www.youtube.com/watch?v=e_d4nVoGAT4&t=2059s

Janicka Żukowski "Przemoc filosemicka"

Katarzyna Prot "Badania nad skutkami Holokaustu" Psychoterapia 4 (151) 2009, 65-76

Katarzyna Prot, Łukasz Biedka, Krzysztof Szwajca, Kazimierz Bierzyński,

Ewa Domagalska, Ryszard Izdebski Psychoterapia grupowa ocalałych z Holocaustu — doświadczenia własne

Katarzyna Prot-Klinger, Krzysztof Szwajca Czy można przepracować Zagładę? Doświadczenie pracy grupowej (w druku)

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Orientacja w tradycji i kulturze żydowskiej i

- Świadomość różnych aspektów kultury żydowskiej i rozumienie historycznych uwarunkowań kształtujących współczesną kulturę Izraela

- Świadomość problemów tożsamościowych podczas procesu akulturacji na styku kultur

Umiejętności

- Umiejętność oceny sytuacji społeczno-psychologicznej mniejszości żydowskiej w Polsce

Kompetencje społeczne

- Wrażliwość kulturowa, rozumienie zjawiska empatii w kontekście międzykulturowym

- Posługiwanie się poznanymi kategoriami w obserwacji i analizie wydarzeń z życia społecznego.

- Dostrzeganie dylematów etycznych związanych z pracą w środowisku wielokulturowym

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywny udział w zajęciach

2. Esej na temat filmu POLIN i tekstu "Przemoc filosemicka"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają stanowić wprowadzenie do rozumienia mniejszości i jej skomplikowanych relacji z większością na podstawie wielowiekowej obecności w Polsce mniejszości żydowskiej. Celem zajęć jest pokazanie jaki wpływ miało współistnienie kultury żydowskiej na terenach polskich oraz procesów, które miały wpływ na relacje polsko-żydowskie w czasie Zagłady. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aktualnej obecności/nieobecności Żydów w narracji historycznej. Będziemy odnosili się do toczącej się obecnie dyskusji dotyczącej udziału Polaków w Zagładzie oraz zjawisk psychologicznych z tym związanych - międzygeneracyjnego przekazu traumy.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć. Wspólna dyskusja dotycząca wiedzy oraz stereotypów dotyczących społeczności żydowskiej w Polsce

2. Kuchnia żydowska i święta żydowskie jako przykład bogatej tradycji żydowskiej i jej przenikania się z tradycją Polską

3. Wycieczka do muzeum POLIN

4, 5. Relacje polsko-żydowskie przed wojną i w czasie Zagłady - film POLIN i tekst "przemoc filosemicka"

6. Ocalali i praca terapeutyczna z traumą

7. Transgeneracyjny przekaz traumy

Literatura:

polin okruchy pamięci https://www.youtube.com/watch?v=e_d4nVoGAT4&t=2059s

Janicka Żukowski "Przemoc filosemicka"

Katarzyna Prot "Badania nad skutkami Holokaustu" Psychoterapia 4 (151) 2009, 65-76

Katarzyna Prot, Łukasz Biedka, Krzysztof Szwajca, Kazimierz Bierzyński,

Ewa Domagalska, Ryszard Izdebski Psychoterapia grupowa ocalałych z Holocaustu — doświadczenia własne

Katarzyna Prot-Klinger, Krzysztof Szwajca Czy można przepracować Zagładę? Doświadczenie pracy grupowej (w druku)

Uwagi:

Zajęcia odbywają się oo-line na platformie ZOOM zgodnie z harmonogramem zajęc

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)