Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3P-SPS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem praktyki jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów, pozyskanie kompetencji oraz wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Pełny opis:

Celem praktyki jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów, pozyskanie kompetencji oraz wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Podczas praktyki studenci:

• zaznajomią się z zasadami funkcjonowania ośrodków i placówek oferujących pomoc psychologiczną w ramach szeroko pojętego wspierania funkcjonowania grupy; wykorzystaniem umiejętności psychologicznych w działach HR oraz w organizacjach zajmujących się wspieraniem pracowników na rynku pracy, organizowaniem kampanii społecznych oraz przedsięwzięć ma rzecz społeczności

• wykorzystają wiedzę z zakresu psychologii społecznej w praktyce psychologicznej;

• zdobędą umiejętności współpracy/nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Znajomość zadań realizowanych w miejscu praktyki.

Umiejętności

Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z pacjentem/ klientem/osobą objętą opieką psychologiczną.

Prowadzenie dokumentacji – dziennika praktyk.

Kompetencje społeczne

Przejawiana samodzielność w planowaniu i realizowaniu zadań.

Metody i kryteria oceniania:

rozliczenie dokumentów oraz rozmowa z opiekunem praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem praktyki jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów, pozyskanie kompetencji oraz wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Pełny opis:

elem praktyki jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów, pozyskanie kompetencji oraz wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Podczas praktyki studenci:

• zaznajomią się z zasadami funkcjonowania ośrodków i placówek oferujących pomoc psychologiczną w ramach szeroko pojętego wspierania funkcjonowania grupy; wykorzystaniem umiejętności psychologicznych w działach HR oraz w organizacjach zajmujących się wspieraniem pracowników na rynku pracy, organizowaniem kampanii społecznych oraz przedsięwzięć ma rzecz społeczności

• wykorzystają wiedzę z zakresu psychologii społecznej w praktyce psychologicznej;

• zdobędą umiejętności współpracy/nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Głównym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej procesu diagnostycznego potrzeb danej grupy społecznej oraz przebiegu zajęć psychoedukacyjnych, działań doradczych, szkoleniowych i/lub badawczych, oraz wszelkich działań podejmowanych w danej organizacji na rzecz grup społecznych, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

• pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków i placówek oferujących pomoc psychologiczną w ramach szeroko pojętego wspierania funkcjonowania grupy; oraz organizacji zajmujących się wspieraniem pracowników na rynku pracy, organizowaniem kampanii społecznych oraz przedsięwzięć ma rzecz społeczności

• zapoznanie się z zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii społecznej w praktyce psychologicznej;

• zdobycie umiejętności współpracy/nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

z osobami pracującymi w miejscu odbywania praktyki;

• zapoznanie z charakterystyką klientów placówki, w której student / studentka odbywa praktykę

• zdobycie wiedzy o metodach pracy psychologa w różnych grupach społecznych

(w tym w środowisku zróżnicowanym etnicznie, rodzinnym, zawodowym, lokalnym itd.).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem praktyki jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów, pozyskanie kompetencji oraz wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Pełny opis:

elem praktyki jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów, pozyskanie kompetencji oraz wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Podczas praktyki studenci:

• zaznajomią się z zasadami funkcjonowania ośrodków i placówek oferujących pomoc psychologiczną w ramach szeroko pojętego wspierania funkcjonowania grupy; wykorzystaniem umiejętności psychologicznych w działach HR oraz w organizacjach zajmujących się wspieraniem pracowników na rynku pracy, organizowaniem kampanii społecznych oraz przedsięwzięć ma rzecz społeczności

• wykorzystają wiedzę z zakresu psychologii społecznej w praktyce psychologicznej;

• zdobędą umiejętności współpracy/nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Michał Szulawski, Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki.

Zaliczenia dokonuje opiekun/ka praktyk z ramienia uczelni po uprzednim ustaleniu terminu, nie później niż do 30 września danego roku akademickiego. Opiekun/ka praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany/a do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem/studentką.

Student/ka zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki:

1. Kartę praktykanta

2. Sprawozdanie z praktyki/wolontariatu/pracy

Pełny opis:

Głównym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz wdrożenie studentów/studentek do przyszłej pracy zawodowej.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej procesu diagnostycznego potrzeb danej grupy społecznej oraz przebiegu zajęć psychoedukacyjnych, działań doradczych, szkoleniowych i/lub badawczych, oraz wszelkich działań podejmowanych w danej organizacji na rzecz grup społecznych, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

• pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków i placówek oferujących pomoc psychologiczną w ramach szeroko pojętego wspierania funkcjonowania grupy; oraz organizacji zajmujących się wspieraniem pracowników na rynku pracy, organizowaniem kampanii społecznych oraz przedsięwzięć ma rzecz społeczności

• zapoznanie się z zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii społecznej w praktyce psychologicznej;

• zdobycie umiejętności współpracy/nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

z osobami pracującymi w miejscu odbywania praktyki;

• zapoznanie z charakterystyką klientów placówki, w której student / studentka odbywa praktykę;

• zdobycie wiedzy o metodach pracy psychologa w różnych grupach społecznych (w tym w środowisku zróżnicowanym etnicznie, rodzinnym, zawodowym, lokalnym itd.).

Uwagi:

Uwaga: W czasie epidemii Covid-19 praktyki mogą być realizowane i rozliczane w formie zdalnej. W takiej sytuacji zaliczenia będą wystawiane na drodze elektronicznego obiegu dokumentów: wysłanie dokumentacji na adres mailowy opiekunki praktyk (kkonopka@aps.edu.pl) oraz spotkanie w aplikacji MS Teams w celu weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki.

Zaliczenia dokonuje opiekun/ka praktyk z ramienia uczelni po uprzednim ustaleniu terminu. Opiekun/ka praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany/a do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem/studentką.

Student/ka zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki:

1. Kartę praktykanta

2. Sprawozdanie z praktyki/wolontariatu/pracy

Pełny opis:

Głównym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz wdrożenie studentów/studentek do przyszłej pracy zawodowej.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej procesu diagnostycznego potrzeb danej grupy społecznej oraz przebiegu zajęć psychoedukacyjnych, działań doradczych, szkoleniowych i/lub badawczych, oraz wszelkich działań podejmowanych w danej organizacji na rzecz grup społecznych, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

• pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków i placówek oferujących pomoc psychologiczną w ramach szeroko pojętego wspierania funkcjonowania grupy; oraz organizacji zajmujących się wspieraniem pracowników na rynku pracy, organizowaniem kampanii społecznych oraz przedsięwzięć ma rzecz społeczności

• zapoznanie się z zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii społecznej w praktyce psychologicznej;

• zdobycie umiejętności współpracy/nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

z osobami pracującymi w miejscu odbywania praktyki;

• zapoznanie z charakterystyką klientów placówki, w której student / studentka odbywa praktykę;

• zdobycie wiedzy o metodach pracy psychologa w różnych grupach społecznych (w tym w środowisku zróżnicowanym etnicznie, rodzinnym, zawodowym, lokalnym itd.).

Uwagi:

W czasie epidemii Covid-19 praktyki mogą być realizowane i rozliczane w formie zdalnej.

Zaliczenia będą wystawiane na drodze elektronicznego obiegu dokumentów: wysłanie dokumentacji na adres mailowy opiekuna praktyk oraz spotkanie w aplikacji MS Teams w celu weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji.

Link do grupy zajęciowej podany jest przy opisie danej grupy.

Nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe 5

2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem firm, ośrodków, fundacji, stowarzyszeń, poradni, korporacji, instytucji zajmujących się wspieraniem rozwoju i funkcjonowania grup oraz działalnością na ich rzecz 5

3. Zapoznanie się z trybem zgłaszania się klientów do wyżej wymienionych placówek 10

4. Zapoznanie się z podstawami programowymi realizowanym przez ww placówki 5

5. Obserwację realizacji programów edukacyjnych (psychoedukacyjnych), promocyjnych, profilaktycznych, badawczych, handlowo-usługowych i/lub diagnostyczno-terapeutycznych 10

6. Zapoznanie się z formami współpracy ww placówek z innymi firmami i instytucjami (szkołami, urzędami, władzami lokalnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego, ośrodkami pomocy społecznej, służbami miejskimi – strażą, policją, itd.). 10

7. Zaangażowanie się - w miarę możliwości i według wskazówek oraz w obecności psychologa - w przygotowanie materiałów pomocniczych do pracy doradczej, edukacyjnej (psychoedukacyjnej), terapeutycznej czy szkoleniowej oraz w wypełnianie dokumentacji psychologicznej według obowiązującej w placówce procedury (na przykład w tworzenie protokołów obserwacyjnych, danych z wywiadu, w analizę wyników testów psychologicznych, w ocenę skuteczności realizowanych programów/projektów itp.). 40

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.