Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia polityczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Stosowane przez nauczyciela sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia: testy (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, ocena prawda/fałsz), krótkie odpowiedzi otwarte, dopasowanie odpowiedzi). Dodatkowo: dyskusja i krótkie wypowiedzi pisemne lub ustane na zadane zagadnienia.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do psychologii politycznej

2. Uwarunkowania zachowań politycznych (poznawczych, emocjonalnych, osobowościowych, kulturowych).

3. Mechanizmy kształtowania się postaw.

4. Marketing polityczny.

5. Uwarunkowania wybranych aktualnych problemów politycznych (w tym nacjonalizmu, terroryzmu, konfliktów politycznych.)

Literatura:

Cwalina, W. i Falkowski, A. (2006). Marketing polityczny - perspektywa psychologiczna. GWP

Skarzyńska, K. (2002). Podstawy psychologii politycznej. Zysk i S-ka

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje psychologię polityczną, jej główne kierunki, historię powstania, oraz relacje z innymi działami psychologii akademickiej.

Posiada wiedzę na temat głównych nurtów psychologii politycznej.

Posiada wiedzę na temat głównych uwarunkowań zachowań politycznych (poznawczych, emocjonalnych, osobowościowych, kulturowych).

Posiada wiedzę z zakresu mechanizmów kształtowania postaw politycznych.

Zna przegląd bieżących zjawisk społeczno-politycznych, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego (polskiego i międzynarodowego).

Ma wiedzę na temat uwarunkowań aktualnych problemów politycznych w tym nacjonalizmu, terroryzmu, konfliktów politycznych.

Umiejętności

Analizuje w sposób krytyczny bieżące zjawiska polityczne – działania przywódców politycznych.

Potrafi ocenić zastosowane techniki wpływu w obszarze marketingu politycznego.

Potrafi zidentyfikować korelaty aktywności politycznej i zachowań wyborczych.

Kompetencje społeczne

Jest otwarty w stosunku do osób popierających różne opcje polityczne.

Ma pogłębioną świadomość na temat mechanizmów podejmowania decyzji politycznych (automatyzmy, związek pomiędzy osobowością wyborcy a osobowością lidera) i modeluje postawę krytycznego myślenia wśród innych.

Metody i kryteria oceniania:

Stosowane przez nauczyciela sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia: testy (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, ocena prawda/fałsz), krótkie odpowiedzi otwarte, dopasowanie odpowiedzi). Dodatkowo: dyskusja i krótkie wypowiedzi pisemne lub ustane na zadane zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Wykład interaktywny: przekazywanie materiałów w postaci prezentacji z wykładu (bez nagrania głosu), przekazanie zeskanowanych materiałów (rozdziałów z książek), przekazanie dostępu do filmów edukacyjnych (wykładów otwartych z poruszanej tematyki), dostęp do forum dyskusyjnego i udział w dyskusji. Materiały będą przekazywane poprzez utworzenie kursu na platformie TEAMS (dostęp po zalogowaniu się na pocztę APS)

Zakres pracy: 2 ECTS (50-60 godzin pracy) w podziale na:

15 godzin na zapoznanie się z materiałami wykładowymi

20 godzin na czytanie literatury

15 godzin na zapoznanie się z materiałami video i dyskusja

5 godzin na przygotowanie się do testów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Stosowane przez nauczyciela sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia: testy online i dyskusja online

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do psychologii politycznej

2. Uwarunkowania zachowań politycznych (poznawczych, emocjonalnych, osobowościowych, kulturowych).

3. Mechanizmy kształtowania się postaw.

4. Marketing polityczny.

5. Uwarunkowania wybranych aktualnych problemów politycznych (w tym nacjonalizmu, terroryzmu, konfliktów politycznych.)

Uwagi:

grupa wykładowa dla III ZM/PY

Wykład interaktywny: przekazywanie materiałów w postaci prezentacji z wykładu (bez lub z nagraniem głosu), przekazanie zeskanowanych materiałów (rozdziałów z książek), przekazanie dostępu do filmów edukacyjnych (wykładów otwartych z poruszanej tematyki), dostęp do forum dyskusyjnego i udział w dyskusji. Materiały będą przekazywane poprzez utworzenie kursu na platformie TEAMS (dostęp po zalogowaniu się na pocztę APS).

Zakres pracy: 2 ECTS (50-60 godzin pracy) w podziale na:

15 godzin na zapoznanie się z materiałami wykładowymi

20 godzin na czytanie literatury

15 godzin na zapoznanie się z materiałami video i dyskusja

5 godzin na przygotowanie się do testów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.