Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia doradztwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-WZD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia doradztwa
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W02

Zna definicje poradnictwa i doradztwa, charakteryzuje różnice pomiędzy pojęciami.

K_W09

Zna zinstytucjonalizowany system poradnictwa.

K_W15

Charakteryzuje etapy procesu poradnictwa.

K_W15

Wymienia modele poradnictwa.

K_W13

Wskazuje profesjonalne i osobowe kompetencje doradcy.

Umiejętności

K_U02

Posiada umiejętność analizy tekstu naukowego na temat poradoznawstwa.

K_U04

Potrafi dokonać wstępnej oceny własnych predyspozycji w odniesieniu do osobistych kompetencji doradcy.

K_U07

Potrafi wstępnie rozpoznać trudności klienta oraz wyznaczyć kierunki pomocy.

Kompetencje społeczne

K_K01

Wykazuje się aktywną postawą wobec poszerzania wiedzy i umiejetności.

K_K02

Przejawia umiejętności pracy w zespole

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

pomiar efektów kształcenia: ocena przygotowania studentów oraz bieżąca aktywności studentów podczas zajęć

Pełny opis:

1. Założenia teoretyczne i przedmiot zainteresowań poradoznawstwa

2. Czynniki rozwoju zinstytucjonalizowanego poradnictwa

3. Modele doradztwa (liberalne - dialogowe - dyrektywne)

4. System poradnictwa w Polsce

5. Metody i techniki w poradnictwie

6. Rozmowa doradcza

7. Znaczenie relacji doradca-klient w procesie poradnictwa

8. Indywidualne doradztwo jako wspomaganie rozwoju

9. Specyfika prowadzenia grupowego poradnictwa

10. Profesjonalne i osobowe kompetencje doradcy jako warunek skutecznego pomagania

11. Wybrane strategie pracy poradniczej

- agresja i przemoc w rodzinie

- uzależnienia

- przestępstwa

- trudności okresu dorastania/ wiek życia dziecka a metody

wychowawcze

- sytuacja rozwodu

- niepełnosprawność/ choroba w rodzinie

- poradnictwo wobec osób niepełnosprawnych

- poradnictwo wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. młodzież niedostosowana społecznie)

- bezdomność i ubóstwo

- bezrobocie

- problemy okresu późnej dorosłości

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kargulowa A. (2014). 34 lata w budowaniu poradoznawstwa. „Taniec czasu” w budowaniu dyscypliny. Edukacja Dorosłych (2), s. 53-68.

Tarkowska M. (2006). Rozmowa doradcza – wspólne poszukiwanie rozwiązań. Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego nr 35 (s. 1-76).

Literatura uzupełniająca:

Kargulowa A. (2004). O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN.

Kukla D. (red.) (2009). Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka : wybrane obszary Warszawa : Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, dyskusja, analiza przypadków

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 30,

przygotowanie do zajęć 50 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.