Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesny nauczyciel - między teorią a praktyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-WSN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesny nauczyciel - między teorią a praktyką
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści programowe zależą od tematyki zajęć i dobierane są przez osobę prowadzącą, która zgłasza fakultet. Fakultet może być realizowany w języku obcym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. K_W01

Student/-ka definiuje i sprawnie posługuje się kluczowymi pojęciami dla omawianego zagadnienia.

2. K_W01

Zna koncepcje kluczowe dla omawianego zagadnienia.

3. K_W01

Ma wiedzę o uwarunkowaniach i podstawowych mechanizmach dotyczących omawianego zjawiska.

Umiejętności

1. K_U01

Student/-ka potrafi dokonać analizy społecznych aspektów omawianego zagadnienia.

2. K_U02

Jest w stanie odnaleźć i wykorzystać w praktyce właściwą literaturę odnośnie poruszanego tematu.

3. K_U04

Umie prezentować zarówno własny punkt widzenia, jak i rzeczowo ustosunkowywać się do opinii innych osób.

Kompetencje społeczne

1. K_K01

Student/-ka jest nastawiony/-a krytycznie do potocznych, nieuzasadnionych naukowo przekonań.

2. K_K02

Ma motywację do angażowania się w aktywność na rzecz innych osób w praktyce wykorzystując wiedzę teoretyczną zgodnie z zasadami etycznymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

efekty z zakresu wiedzy sprawdzane są testem wielokrotnego wyboru,

efekty z zakresu umiejętności sprawdzane są poprzez samodzielne przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu, przeprowadzenie IDI, sporządzenie skróconej transkrypcji IDI

efekty z zakresu kompetencje sprawdzane są na zajęciach poprzez aktywność studentów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.