Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia subkultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-SSU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia subkultur
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zaznajomienie z tematyką subkultur, definicją subkultury, klasyfikacją subkultur. Ukazanie dynamiki powstawania i dezintegracji subkultur. Identyfikacja społecznych, kulturowych, psychologicznych przyczyn kształtowania się subkultur. Określenie społecznych postaw i ocen subkultur

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat różnych typów subkultur.

Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących powstawanie subkultur

Umiejętności

Potrafi zinterpretować zachowania uczestników subkultur

Potrafi zrozumieć subkulturowy przekaz medialny

Kompetencje społeczne

Uczestniczy w debacie na temat pozytywnych i negatywnych cech subkultur

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaznajomienie z tematyką subkultur, definicją subkultury, klasyfikacją subkultur. Ukazanie dynamiki powstawania i dezintegracji subkultur. Identyfikacja społecznych, kulturowych, psychologicznych przyczyn kształtowania się subkultur. Określenie społecznych postaw i ocen subkultur

Pełny opis:

Definicja subkultury. Typy subkultur. Czynniki warunkujące powstawanie grupy subkulturowej. Struktura społeczna ruchu subkulturowego. Postawy społeczeństwa wobec subkultur. Najważniejsze subkultury- przegląd historyczny. Subkultury w Polsce. Przyszłość subkultur. Koncepcje subkultur- teoria transmisji kulturowej, teoria konfliktu kultur, teoria zróżnicowanych możliwości,teorie buntu i negacji

Literatura:

M. Filipiak, 1999, Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin.

K. Jankowski, 2003, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Warszawa.

T. Paleczny, 1997, Kontestacja formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków.

M. Pęczak, 1992, Mały słownik subkultur młodzieżowych, 1992.

B. Prejs, 2005, Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija, Katowice.

M. Jędrzejewski, 1999, Młodzież a subkultury, Warszawa.

M. Jędrzejewski, 2001, Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży, Warszawa..

D. Muggleton, 2004, Wewnątrz subkultury : ponowoczesne znaczenie stylu, Kraków.

A. Siemaszko, 1993, Granice tolerancji : o teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Definicja subkultury. Typy subkultur. Czynniki warunkujące powstawanie grupy subkulturowej. Struktura społeczna ruchu subkulturowego. Postawy społeczeństwa wobec subkultur. Najważniejsze subkultury- przegląd historyczny. Subkultury w Polsce. Przyszłość subkultur. Koncepcje subkultur- teoria transmisji kulturowej, teoria konfliktu kultur, teoria zróżnicowanych możliwości,teorie buntu i negacji

Literatura:

M. Filipiak, 1999, Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin.

K. Jankowski, 2003, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Warszawa.

T. Paleczny, 1997, Kontestacja formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków.

M. Pęczak, 1992, Mały słownik subkultur młodzieżowych, 1992.

B. Prejs, 2005, Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija, Katowice.

M. Jędrzejewski, 1999, Młodzież a subkultury, Warszawa.

M. Jędrzejewski, 2001, Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży, Warszawa..

D. Muggleton, 2004, Wewnątrz subkultury : ponowoczesne znaczenie stylu, Kraków.

A. Siemaszko, 1993, Granice tolerancji : o teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: lektura tekstów, wykonywanie prac na tematy zadane przez wykładowcę; kontakt internetowy z wykładowcą

Nakład pracy studenta-100-120 godz

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.