Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-PIE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy integracji europejskiej
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Działania zjednoczeniowe w pierwszych latach powojennych

2. Procesy integracyjne Europy w latach 50-tych i sześćdziesiątych

3. Kształtowanie się drugiego etapu integracji (1969-1979)

4. Nowe kierunki działalności w latach 80-tych

5. Trzeci etap integracji – utworzenie Unii Europejskiej

6. Rozwój Unii Europejskiej w latach 90-tych i na początku XXI wieku

7. Zaliczenie

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W02

Zna i potrafi wymienić podstawowe pojęcia i procesy społeczne, odnoszące się do problematyki Unii Europejskiej.

K_W15

Zna i potrafi wyróżnić i opisać uwarunkowania i najważniejsze trendy współczesnych przemian związanych z integracją europejską

Umiejętności

K_U01

Potrafi samodzielnie interpretować i analizować najważniejsze zjawiska i problemy związane z integracją europejską.

K_U02

Potrafi pozyskiwać dane i wykorzystywać je do analizy problematyki integracji europejskiej w ujęciu socjologicznym.

Kompetencje społeczne

K_K06

Potrafi samodzielnie uzupełnić zdobytą wiedzę w zakresie społecznych aspektów integracji europejskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Tadeusz Panecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

1. test wiedzy.

2. Praca w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1. Prapoczątki idei integracji europejskiej

2. Projekty integracyjne w latach 1919 – 1939

3. Idea europejska w latach II wojny światowej

4. Działania zjednoczeniowe w pierwszych latach powojennych

5. Procesy integracyjne Europy w latach 50-tych

6. Nowe płaszczyzny działalności zjednoczeniowej lat sześćdziesiątych

7. Kształtowanie się drugiego etapu integracji (1969-1979)

8. Nowe kierunki działalności w latach 80-tych

9. Trzeci etap integracji – utworzenie Unii Europejskiej

10. Rozwój Unii Europejskiej w latach 90-tych

11. Działalność integracyjna u progu XXI wieku

12. Przygotowanie Traktatu Konstytucyjnego UE

13. Instytucje i organizmy wewnętrzne UE

14. Polska w UE

15. Unia Europejska z dzisiejszej perspektywy i wizja przyszłości naszego kontynentu

Literatura:

1. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej. Warszawa 2004

2. L. Malinowski, Polska w Europie. Dylematy, oczekiwania, nadzieje. Warszawa 2011

3. M. Nadolski, Z dziejów integracji europejskiej. Warszawa 2004

4. K. Wielecki, Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej. Warszawa 1998

5. K. A. Wojtaszczyk, Encyklopedia Unii Europejskiej. Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca

1. J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000. Warszawa 2001

2. R. Kirzyński, Parlament Europejski-od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony. Warszawa 2012

3. A. Marszałek (red.), Integracja europejska. Łódź 2000

4. K. A. Wojtaszczyk, Dylematy modernizacji Unii Europejskiej. Warszawa 2007

5. R. Zięba, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych. Warszawa 2003

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład prowadzącego zajęcia.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 godzin,

przygotowanie do testu - 35 godzin.

Razem: 50 godzin - 2 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Tadeusz Panecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.