Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy współczesnej cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-PWC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy współczesnej cywilizacji
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Praca na ćwiczeniach

Egzamin

Praca grupowa,

Egzamin,

Samodzielne pozyskiwanie materiałów do zajęć

Indywidualna praca na zajęciach

Dyskusje w trakcie zajęć

Praca grupowa

Egzamin

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma świadomość wpływu języka (np. języka prawniczego czy różnic znaczeniowych) na kontakty międzyludzkie

Ma wiedzę o istnieniu różnych instytucji i organizacji mających wpływ na funkcjonowanie prawa międzynarodowego i rynku globalnego

Ma podstawową wiedzę o człowieku i relacjach międzyludzkich we współczesnym świecie

Ma wiedzę o przemianie pewnych instytucji międzynarodowych i konsekwencji tych zmian dla funkcjonowania prawa czy gospodarki międzynarodowej

Ma wiedzę o historycznej ewolucji wybranych wyobrażeń i zjawisk społecznych

Zna ogólne zasady i przyczyny rozwoju pewnych form indywidualnej przedsiębiorczości

Umiejętności

Potrafi analizować i poprzez odwołanie do zdobytej wiedzy proponować rozwiązania pewnych problemów współczesnego świata

Posiada umiejętność prognozowania pewnych zjawisk społecznych i analizowania ich przyczyn i rozwoju

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych zjawisk społecznych

Potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z odwołaniem do teorii socjologicznych i poglądów innych autorów

Kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie współcześnie zachodzących procesów cywilizacyjnych

Potrafi kreatywnie wykorzystywać i łączyć zdobytą wiedzę

Ma świadomość wyjątkowości różnych kultur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Bogumił
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buczkowski
Prowadzący grup: Adam Buczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1/ Prezentacja na zadany temat

2/ Aktywność w dyskusjach grupowych

Pełny opis:

1/ Konstruktywizm społeczny

2/ Kultura natychmiastowości i tożsamość

3/ Jedzenie a struktura społeczna

4/ Eutanazja - dylematy demograficzne, indywidualistyczne, etyczne i medyczne

5/ Choroba - ujęcie medyczne i społeczne

6/ Rodziny nienormatywne w perspektywie ich uczestników

7/ Tacierzyństwo. Przemiany roli ojca we współczesnym świecie. Przyczyny tych przemian. Nowe wzorce ojcostwa.

8/ Poliamoria - przemiany relacji intymnych

9/ Handel ludźmi. Przyczyny i przykłady handlu ludźmi we współczesnym świecie. Problemy społeczne wywoływane przez to zjawisko.

10/ Sex turystyka. Pojawienie się zjawiska. Główne kierunki. Różnice sex turystyki kobiet i mężczyzn. Problemy społeczne wywoływane przez to zjawisko.

11/ Macierzyństwo zastępcze. Definicje, opis zjawiska, problemy prawne, etyczne, ekonomiczne. Kliniki macierzyństwa zastępczego w Indiach i konsekwencje rozwoju tego zjawiska w tym kraju.

12/ Przemiany struktury społecznej w Polsce po II w.ś. i ich wpływ na współczesną treść i formę debaty politycznej

13/ Chiny we współczesnym świecie. Chiny po II wojnie światowej, rodzenie się chińskiej potęgi ekonomicznej. Źródła sukcesu ekonomicznego. Dalsze możliwości rozwoju. Chiny jako główny gracz na arenie międzynarodowej.

Literatura:

1/ Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość red. Ewa Binczyk. Wyd. Naukowe UMK 2015

2/ Paulina Wierzba – Konstruowanie tożsamości współczesnej młodzieży w kulturze ryzyka i skoku adrenaliny. s. 147-196 [w] Rekonstrukcje tożsamości w kulturze natychmiastowości red. Daria Hejwosz-Gromkowska. Wyd. Naukowe UAM 2014

3/ Henryk Domański (i inni) – Wzory jedzenie a struktura społeczna. Wyd. Naukowe Scholar 2015

4/ Joanna Mizielińska (i inni) – Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. Wyd. PWN 2017.

5/ Deborah Anapol – Poliamoria. Miłość i intymność z wieloma partnerami i partnerkami. Wyd. Czarna Owca 2013.

6/ Andrzej Leder, "Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.