Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu socjologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-EPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu socjologa
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości etycznej w pracy zawodowej. Dyksusje, analizy wybranych przykładów oraz lektura tekstów poświęconych tematyce etycznej w różnych zawodach mają za zadanie pogłebianie świadomości możliwych konfliktów etycznych, rozwijanie umijętności dostrzegania różnych wartości etycznych zaangażowanych w poszczególne sytuacje oraz być pomocą w zdawaniu sobie z własnych ograniczeń poznawczych i moralnych.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające, przypomnienie podstawowych terminów i podziałów w obrębie etyki. Argumenty za i przeciwko etyce kodeksowej

2. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych

3. Kodeksy etyczne. Praca na Kodeksie Etyki Socjologa metoda case study

4. Etyka wzoru osobowego,

5. Wypracowanie wzorów osobowych dla zawodów socjologicznych.

6. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa - zajęcia na temat dylematów etycznych wybranych przez studentów.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

Materiały audiowizualne np.:

https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_our_loss_of_wisdom?language=pl

Barry Schwarttz - Our Loss of Wisdom

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach socjologii z filozofią i etyką.

Zna podstawową terminologię z zakresu etyki.

Posiada wiedzę o normach i regułach (społecznych, moralnych) organizujących struktury i instytucje społeczne.

Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne, w celu rozwiązania konkretnego zadania.

Umiejętności

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków.

Kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa.

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Metody:

- dyskusja

- praca w grupach

- omawianie dylematów etycznych

Kryteria oceny:

- przygotowanie do zajęć

- aktywność

- obecność

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE

1. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych 2. przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa we współczesnych dyskusjach na temat etyki zawodowej socjologów; 3. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania kodeksów etycznych; 4. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające, przypomnienie podstawowoych terminów i podziałów w obrebie etyki. Argumenty za i przeciwko etyce kodeksowej

2. Konsekwencjalizm i deontologizm jako ramy dla etyki zawodowej.

3. Kodeksy etyczne. Praca na Kodeksie Etyki Socjologa metoda case study

4. Etyka wzoru osobowwego,

5. Wypracowanie wzorów osobowych dla zawodów socjologicznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, w: Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000.

3. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE

1. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych 2. przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa we współczesnych dyskusjach na temat etyki zawodowej socjologów; 3. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania kodeksów etycznych; 4. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające, przypomnienie podstawowoych terminów i podziałów w obrebie etyki. Argumenty za i przeciwko etyce kodeksowej

2. Konsekwencjalizm i deontologizm jako ramy dla etyki zawodowej.

3. Kodeksy etyczne. Praca na Kodeksie Etyki Socjologa metoda case study

4. Etyka wzoru osobowwego,

5. Wypracowanie wzorów osobowych dla zawodów socjologicznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, w: Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000.

3. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Piotr Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości etycznej w pracy zawodowej. Dyksusje, analizy wybranych przykładów oraz lektura tekstów poświęconych tematyce etycznej w różnych zawodach mają za zadanie pogłebianie świadomości możliwych konfliktów etycznych, rozwijanie umijętności dostrzegania różnych wartości etycznych zaangażowanych w poszczególne sytuacje oraz być pomocą w zdawaniu sobie z własnych ograniczeń poznawczych i moralnych.

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych 2. przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa we współczesnych dyskusjach na temat etyki zawodowej socjologów; 3. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania kodeksów etycznych; 4. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, w: Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000.

3. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania

Metody:

- dyskusja

- praca w grupach

- omawianie dylematów etycznych

Kryteria oceny:

- przygotowanie do zajęć

- aktywność

- obecność

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE

1. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych 2. przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa we współczesnych dyskusjach na temat etyki zawodowej socjologów; 3. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania kodeksów etycznych; 4. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające, przypomnienie podstawowoych terminów i podziałów w obrebie etyki. Argumenty za i przeciwko etyce kodeksowej

2. Konsekwencjalizm i deontologizm jako ramy dla etyki zawodowej.

3. Kodeksy etyczne. Praca na Kodeksie Etyki Socjologa metoda case study

4. Etyka wzoru osobowwego,

5. Wypracowanie wzorów osobowych dla zawodów socjologicznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE

1. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych 2. przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa we współczesnych dyskusjach na temat etyki zawodowej socjologów; 3. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania kodeksów etycznych; 4. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające, przypomnienie podstawowoych terminów i podziałów w obrebie etyki. Argumenty za i przeciwko etyce kodeksowej

2. Konsekwencjalizm i deontologizm jako ramy dla etyki zawodowej.

3. Kodeksy etyczne. Praca na Kodeksie Etyki Socjologa metoda case study

4. Etyka wzoru osobowwego,

5. Wypracowanie wzorów osobowych dla zawodów socjologicznych.

6. Zajęcia na temat dylematów etycznych wybranych przez studentów.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

Materiały audiowizualne np.:

https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_our_loss_of_wisdom?language=pl

Barry Schwarttz - Our Loss of Wisdom

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.