Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu socjologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-EPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu socjologa
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości etycznej w pracy zawodowej. Dyksusje, analizy wybranych przykładów oraz lektura tekstów poświęconych tematyce etycznej w różnych zawodach mają za zadanie pogłebianie świadomości możliwych konfliktów etycznych, rozwijanie umijętności dostrzegania różnych wartości etycznych zaangażowanych w poszczególne sytuacje oraz być pomocą w zdawaniu sobie z własnych ograniczeń poznawczych i moralnych.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające, przypomnienie podstawowych terminów i podziałów w obrębie etyki. Argumenty za i przeciwko etyce kodeksowej

2. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych

3. Kodeksy etyczne. Praca na Kodeksie Etyki Socjologa metoda case study

4. Etyka wzoru osobowego,

5. Wypracowanie wzorów osobowych dla zawodów socjologicznych.

6. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa - zajęcia na temat dylematów etycznych wybranych przez studentów.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

Materiały audiowizualne np.:

https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_our_loss_of_wisdom?language=pl

Barry Schwarttz - Our Loss of Wisdom

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna istotę etyki zawodowej/etyki zawodu socjologa, miejsce socjologii i socjologa w naukach społecznych

Student/-ka identyfikuje etyczne aspekty badań socjologicznych

Student/-ka zna przykłady dylematów etycznych pojawiających się w pracy socjologa

Umiejętności

Student/-ka ocenia sytuację problemową wynikającą z zastosowania danej techniki czy metody badawczej stosowanej w badaniach socjologicznych z perspektywy ich pragmatycznych i etycznych konsekwencji

Student/-ka potrafi zilustrować przykładami dylematy etyczne pojawiające się w pracy socjologa

Student/-ka wyraża ocenę dotyczącą uprawiania zawodu socjologa

Student/-ka uzasadnia wybór w sytuacji konfliktu wartości

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma świadomość ograniczeń poznawczych nauki i praktycznego wykorzystania wyników badań socjologicznych

Student/-ka jest świadomy zobowiązań etycznych na etapie badań do pracy dyplomowej i na dalszych etapach pracy badawczej

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Metody:

- dyskusja

- praca w grupach

- omawianie dylematów etycznych

Kryteria oceny:

- przygotowanie do zajęć

- aktywność

- obecność

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE

1. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych 2. przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa we współczesnych dyskusjach na temat etyki zawodowej socjologów; 3. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania kodeksów etycznych; 4. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające, przypomnienie podstawowoych terminów i podziałów w obrebie etyki. Argumenty za i przeciwko etyce kodeksowej

2. Konsekwencjalizm i deontologizm jako ramy dla etyki zawodowej.

3. Kodeksy etyczne. Praca na Kodeksie Etyki Socjologa metoda case study

4. Etyka wzoru osobowwego,

5. Wypracowanie wzorów osobowych dla zawodów socjologicznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, w: Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000.

3. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE

1. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych 2. przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa we współczesnych dyskusjach na temat etyki zawodowej socjologów; 3. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania kodeksów etycznych; 4. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające, przypomnienie podstawowoych terminów i podziałów w obrebie etyki. Argumenty za i przeciwko etyce kodeksowej

2. Konsekwencjalizm i deontologizm jako ramy dla etyki zawodowej.

3. Kodeksy etyczne. Praca na Kodeksie Etyki Socjologa metoda case study

4. Etyka wzoru osobowwego,

5. Wypracowanie wzorów osobowych dla zawodów socjologicznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, w: Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000.

3. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Piotr Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości etycznej w pracy zawodowej. Dyksusje, analizy wybranych przykładów oraz lektura tekstów poświęconych tematyce etycznej w różnych zawodach mają za zadanie pogłebianie świadomości możliwych konfliktów etycznych, rozwijanie umijętności dostrzegania różnych wartości etycznych zaangażowanych w poszczególne sytuacje oraz być pomocą w zdawaniu sobie z własnych ograniczeń poznawczych i moralnych.

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych 2. przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa we współczesnych dyskusjach na temat etyki zawodowej socjologów; 3. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania kodeksów etycznych; 4. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, w: Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000.

3. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania

Metody:

- dyskusja

- praca w grupach

- omawianie dylematów etycznych

Kryteria oceny:

- przygotowanie do zajęć

- aktywność

- obecność

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE

1. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych 2. przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa we współczesnych dyskusjach na temat etyki zawodowej socjologów; 3. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania kodeksów etycznych; 4. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające, przypomnienie podstawowoych terminów i podziałów w obrebie etyki. Argumenty za i przeciwko etyce kodeksowej

2. Konsekwencjalizm i deontologizm jako ramy dla etyki zawodowej.

3. Kodeksy etyczne. Praca na Kodeksie Etyki Socjologa metoda case study

4. Etyka wzoru osobowwego,

5. Wypracowanie wzorów osobowych dla zawodów socjologicznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE

1. Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenie etyk zawodowych 2. przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa we współczesnych dyskusjach na temat etyki zawodowej socjologów; 3. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania kodeksów etycznych; 4. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające, przypomnienie podstawowoych terminów i podziałów w obrebie etyki. Argumenty za i przeciwko etyce kodeksowej

2. Konsekwencjalizm i deontologizm jako ramy dla etyki zawodowej.

3. Kodeksy etyczne. Praca na Kodeksie Etyki Socjologa metoda case study

4. Etyka wzoru osobowwego,

5. Wypracowanie wzorów osobowych dla zawodów socjologicznych.

6. Zajęcia na temat dylematów etycznych wybranych przez studentów.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Kodeks Etyki Socjologa PTS

2. Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [w:] O człowieku, moralności i nauce, PWN Warszawa 1983.

4. „Etyka” 1994, nr 27.

Materiały audiowizualne np.:

https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_our_loss_of_wisdom?language=pl

Barry Schwarttz - Our Loss of Wisdom

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

2. J. S. Mill, Utylitaryzm

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.