Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład akademicki (1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10SD-1A-WYK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład akademicki (1)
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Obowiązkowe dla II r. (niestacjonarne 3 stopnia)
Obowiązkowe dla II r. (stacjonarne 3 stopnia)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają syntetyczną wiedzę dotyczącą hermeneutyki pedagogicznej jako postaci teorii kształcenia oraz metody badań rzeczywistości wychowawczej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest w szczególności: 1) zrozumienie genezy hermeneutyki pedagogicznej i przesłanek paradygmatu hermeneutycznego w pedagogice, 2) poznanie współczesnych konceptualizacji hermeneutyki pedagogicznej ujmowanej w kategoriach teorii kształcenia, 3) poznanie związków pomiędzy konceptualizacjami hermeneutyki pedagogicznej i współczesnymi nurtami przemian oświatowych, 4) poznanie założeń hermeneutyki intersubiektywności (hermeneutyki obiektywnej) jako metody analizy wyników badań jakościowych.

W sytuacji nadzwyczajnej (pandemia) zajęcia odbywają się w formie bezpośredniej (synchronicznej) za pośrednictwem platform internetowych (Zoom, Teams), zgodnie z rozkładem zajęć. Możliwa jest również realizacja części zajęć w formie samokształcenia kierowanego na podstawie dostarczonych tekstów.

Literatura:

K. Ablewicz, Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, w: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 25-41.

B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, WN ChAT, Warszawa 2011.

B. Milerski, Pedagogika kultury, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, WN PWN, Warszawa 2019.

D. Urbaniak-Zająć, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice, WN PWN Warszawa 2013.

Dodatkowe materiały:

Streszczenie książki, wykonane przez prowadzącego zajęcia:

A. Wernet, Enführung in die Interpretationstechnik der Objektiven Hermeneutik, VS Verlag für Sozialwissenschaften, wyd. 3, Wiesbaden 2009.

Materiał ćwiczeniowy:

Protokoły wywiadów zrealizowanych przez prowadzącego zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności podczas zajęć oraz wypowiedzi ustnej łączącej tematykę planowanej rozprawy doktorskiej z pedagogiką hermeneutyczną.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Milerski, Wiesław Theiss
Prowadzący grup: Bogusław Milerski, Wiesław Theiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład akademicki "Pedagogika hermeneutyczna: teoria i badania".

Zajęcia dostarczają syntetycznej wiedzy dotyczącej hermeneutyki pedagogicznej jako postaci teorii kształcenia oraz metody badań rzeczywistości wychowawczej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest w szczególności: 1) zrozumienie genezy hermeneutyki pedagogicznej i przesłanek paradygmatu hermeneutycznego w pedagogice, 2) poznanie współczesnych konceptualizacji hermeneutyki pedagogicznej ujmowanej w kategoriach teorii kształcenia, 3) poznanie założeń hermeneutyki intersubiektywności (hermeneutyki obiektywnej) jako metody analizy wyników badań jakościowych, 4) poznanie związków pomiędzy konceptualizacjami hermeneutyki pedagogicznej i współczesnymi nurtami przemian oświatowych.

Literatura:

K. Ablewicz, Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, w: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 25-41.

B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, WN ChAT, Warszawa 2011.

B. Milerski, Pedagogika kultury, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, WN PWN, Warszawa 2019.

D. Urbaniak-Zająć, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice, WN PWN Warszawa 2013.

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności podczas zajęć oraz krótkiego eseju łączącego tematykę planowanej rozprawy doktorskiej z pedagogiką hermeneutyczną.

W sytuacji nadzwyczajnej (pandemia) zajęcia odbywają się w części w formie samokształcenia kierowanego na podstawie dostarczonych tekstów oraz w części w formie bezpośredniej (synchronicznej) zgodnie z rozkładem zajęć.

Materiały do zajęć, terminy zajęć bezpośrednich oraz warunki zaliczenia są opisane w USOSMail.

Teksty zaliczeniowe należy przesłać do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku akademickiego.

Zajęcia bezpośrednie, synchroniczne są prowadzone w aplikacji Zoom w terminach uzgodnionych z doktorantami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.