Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PC-LIC1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka seminariów z pedagogiki specjalnej dla studentów I roku (studia pierwszego stopnia): stacjonarnych;

niestacjonarnych

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W13 Wymienia etapy procesu badawczego

PC1_KK_W04 Zna zagadnienia teoretyczne i terminologie związaną z tematyką pracy

PC1_KK_W13 Definiuje podstawowe pojęcia: przedmiot badań, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody, Techniki, narzędzia

PC1_KK_U04 Potrafi opracować koncepcję badań

PC1_KK_U05 Potrafi osadzić problem pracy w konkretnym tle teoretycznym i empirycznym

PC1_KK_U05 Potrafi selekcjonować odpowiednie pozycje bibliograficzne.

PC1_KK_K05 Odznacza się odpowiedzialnością w projektowaniu procedur badawczych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 405 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Katarzyna Bieńkowska, Ewa Bilska, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Kornelia Czerwińska, Andrzej Giryński, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jedlińska, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Radosław Piotrowicz, Anna Prożych, Stefan Przybylski, Joanna Smogorzewska, Magdalena Wałachowska, Ewa Wapiennik-Kuczbajska, Katarzyna Wereszka, Izabela Więcek-Poborczyk, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 406 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Agnieszka Dłużniewska, Andrzej Giryński, Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jedlińska, Iwona Konieczna, Izabella Kucharczyk, Małgorzata Kupisiewicz, Dorota Lipiec, Barbara Marcinkowska, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Stefan Przybylski, Barbara Trochimiak, Katarzyna Wereszka, Dorota Wojewódzka, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: obecność studenta na zajęciach; cząstkowe prace wykonywane w ramach prowadzonych projektów badawczych: wybór oraz sformułowanie tematu pracy, planowanie badań, sporządzenie bibliografii, przygotowanie części lub całości rozdziałów teoretycznych (zgodnie z wymogami dla danej grupy seminaryjnej), wstępne opracowanie metodologicznych założeń badań własnych.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej - licencjackiej. W trakcie grupowych lub indywidualnych spotkań student: prezentuje swoje zainteresowania i dokonuje wyboru tematu pracy, formułuje temat, tezy, konstruuje koncepcję badań, poszukuje bibliografii tematycznie wynikającej z podjętego tematu pracy, redaguje tekst części teoretycznej pracy z uwzględnieniem zasad prawidłowego korzystania ze źródeł (parafraza, cytat, przypis).

Realizowana tematyka seminarium:

1. Zapoznanie z etapami postępowania badawczego.

2. Omówienie założeń metodologicznych ilościowych i jakościowych strategii badawczych.

3. Zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu metodologii badań: przedmiot badań, cele poznawcze i praktyczne badań naukowych, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody, techniki, narzędzia.

4. Opracowanie koncepcji badań własnych oraz konstruowanie narzędzi badawczych.

5. Indywidualne spotkania seminarzystów z promotorem – prezentacja koncepcji badań własnych.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 30 godz.

Liczba punktów ECTS – 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 152 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Hubert Iwanicki, Agnieszka Lubowiedzka, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Stefan Przybylski, Grażyna Walczak, Magdalena Wałachowska, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: obecność studenta na zajęciach; cząstkowe prace wykonywane w ramach prowadzonych projektów badawczych: wybór oraz sformułowanie tematu pracy, planowanie badań, sporządzenie bibliografii, przygotowanie części lub całości rozdziałów teoretycznych (zgodnie z wymogami dla danej grupy seminaryjnej), wstępne opracowanie metodologicznych założeń badań własnych.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej - licencjackiej. W trakcie grupowych lub indywidualnych spotkań student: prezentuje swoje zainteresowania i dokonuje wyboru tematu pracy, formułuje temat, tezy, konstruuje koncepcję badań, poszukuje bibliografii tematycznie wynikającej z podjętego tematu pracy, redaguje tekst części teoretycznej pracy z uwzględnieniem zasad prawidłowego korzystania ze źródeł (parafraza, cytat, przypis).

Realizowana tematyka seminarium:

1. Zapoznanie z etapami postępowania badawczego.

2. Omówienie założeń metodologicznych ilościowych i jakościowych strategii badawczych.

3. Zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu metodologii badań: przedmiot badań, cele poznawcze i praktyczne badań naukowych, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody, techniki, narzędzia.

4. Opracowanie koncepcji badań własnych oraz konstruowanie narzędzi badawczych.

5. Indywidualne spotkania seminarzystów z promotorem – prezentacja koncepcji badań własnych.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 30 godz.

Liczba punktów ECTS – 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 357 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Katarzyna Bieńkowska, Katarzyna Bieńkowska, Ewa Bilska, Agnieszka Dłużniewska, Andrzej Giryński, Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Iwona Konieczna, Izabella Kucharczyk, Ludwik Malinowski, Barbara Marcinkowska, Kamil Miszewski, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Stefan Przybylski, Katarzyna Smolińska, Barbara Trochimiak, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Katarzyna Wereszka, Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Wojewódzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: obecność studenta na zajęciach; cząstkowe prace wykonywane w ramach prowadzonych projektów badawczych: wybór oraz sformułowanie tematu pracy, planowanie badań, sporządzenie bibliografii, przygotowanie części lub całości rozdziałów teoretycznych (zgodnie z wymogami dla danej grupy seminaryjnej), wstępne opracowanie metodologicznych założeń badań własnych.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej - licencjackiej. W trakcie grupowych lub indywidualnych spotkań student: prezentuje swoje zainteresowania i dokonuje wyboru tematu pracy, formułuje temat, tezy, konstruuje koncepcję badań, poszukuje bibliografii tematycznie wynikającej z podjętego tematu pracy, redaguje tekst części teoretycznej pracy z uwzględnieniem zasad prawidłowego korzystania ze źródeł (parafraza, cytat, przypis).

Realizowana tematyka seminarium:

1. Zapoznanie z etapami postępowania badawczego.

2. Omówienie założeń metodologicznych ilościowych i jakościowych strategii badawczych.

3. Zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu metodologii badań: przedmiot badań, cele poznawcze i praktyczne badań naukowych, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody, techniki, narzędzia.

4. Opracowanie koncepcji badań własnych oraz konstruowanie narzędzi badawczych.

5. Indywidualne spotkania seminarzystów z promotorem – prezentacja koncepcji badań własnych.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 30 godz.

Liczba punktów ECTS – 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Justyna Gasik, Andrzej Giryński, Tomasz Głowik, Urszula Gosk, Marlena Kurowska, Dorota Lipiec, Marianna Marek-Ruka, Kamil Miszewski, Joanna Moleda, Radosław Piotrowicz, Grażyna Walczak, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: obecność studenta na zajęciach; cząstkowe prace wykonywane w ramach prowadzonych projektów badawczych: wybór oraz sformułowanie tematu pracy, planowanie badań, sporządzenie bibliografii, przygotowanie części lub całości rozdziałów teoretycznych (zgodnie z wymogami dla danej grupy seminaryjnej), wstępne opracowanie metodologicznych założeń badań własnych.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej - licencjackiej. W trakcie grupowych lub indywidualnych spotkań student: prezentuje swoje zainteresowania i dokonuje wyboru tematu pracy, formułuje temat, tezy, konstruuje koncepcję badań, poszukuje bibliografii tematycznie wynikającej z podjętego tematu pracy, redaguje tekst części teoretycznej pracy z uwzględnieniem zasad prawidłowego korzystania ze źródeł (parafraza, cytat, przypis).

Realizowana tematyka seminarium:

1. Zapoznanie z etapami postępowania badawczego.

2. Omówienie założeń metodologicznych ilościowych i jakościowych strategii badawczych.

3. Zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu metodologii badań: przedmiot badań, cele poznawcze i praktyczne badań naukowych, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody, techniki, narzędzia.

4. Opracowanie koncepcji badań własnych oraz konstruowanie narzędzi badawczych.

5. Indywidualne spotkania seminarzystów z promotorem – prezentacja koncepcji badań własnych.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 30 godz.

Liczba punktów ECTS – 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.