Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uwarunkowania demograficzne i społeczno-ekonomiczny system edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-UDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uwarunkowania demograficzne i społeczno-ekonomiczny system edukacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Fakultatywne dla II r. 4 sem. pedagogiki specjalnej, 2-l niestacjonarne II stopnia
Fakultatywne dla II r. 4 sem. pedagogiki specjalnej, 2-l stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia będą obejmować:

• wprowadzenie w zagadnienia uwarunkowań

• uwarunkowania demograficzne

• uwarunkowania społ. – ekonomiczne

- ocena zawodu nauczycielskiego (prestiż, zarobki)

Pełny opis:

Tematem wykładu jest obszar ważnych procesów i zmian społecznych wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na edukację. Pomimo selektywnego doboru treści jest to obszar rozległy i różnorodny. Obejmuje: uwarunkowania demograficzne a w nich przede wszystkim zmiany struktur demograficznych, ruch naturalny i wędrówkowy ludności; uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a w nich – specyfika polskiego systemu osadniczego, stan i miary rozwoju społecznego (HDI), nakłady finansowe na edukację i efekty edukacyjne. Ponadto, pokazana zostanie ocena zawodu nauczycielskiego na tle międzynarodowym.

Literatura:

• Roczniki demograficzne GUS (2019 i wcześniejsze)

• Atlas demograficzny GUS, Warszawa 2017

• Roczniki statystyczne GUS

• Human Development Report UNDP, 2019 + wydania wcześniejsze

• Education at a Glance OECD, 2019

• Perspectives on Global Development OECD, 2019

• Eurostat Database 2019

• Międzynarodowe projekty badawcze (PISA, TALIS, PIRLS, TIMSS, PIAAC,…)

- wszystkie powyższe pozycje są dostępne w Internecie.

Pomocne mogą być także: R. Piwowarski (2006). Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej; D. Murray (2017). Przedziwna śmierć Europy; A. Destexhe (2019). Imigracja i integracja. Zanim będzie za późno…; R. Piwowarski (2018). Prestiż i zarobki polskich nauczycieli. Ruch Pedagogiczny 2018/2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną -wypowiedź pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Piwowarski
Prowadzący grup: Rafał Piwowarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wprowadzenie w zagadnienia uwarunkowań

• uwarunkowania demograficzne

• uwarunkowania społ. – ekonomiczne

- ocena zawodu nauczycielskiego (prestiż, zarobki)

Pełny opis:

Tematem wykładu jest obszar ważnych procesów i zmian społecznych wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na edukację. Pomimo selektywnego doboru treści jest to obszar rozległy i różnorodny. Obejmuje: uwarunkowania demograficzne a w nich przede wszystkim zmiany struktur demograficznych, ruch naturalny i wędrówkowy ludności; uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a w nich – specyfika polskiego systemu osadniczego, stan i miary rozwoju społecznego (HDI), nakłady finansowe na edukację i efekty edukacyjne.

Literatura:

• Roczniki demograficzne GUS (2019 i wcześniejsze)

• Atlas demograficzny GUS, Warszawa 2017

• Roczniki statystyczne GUS

• Human Development Report 2019 + wydania wcześniejsze

• Education at a Glance 2019;

• Eurostat Database 2019

• Międzynarodowe projekty badawcze (PISA, TALIS, PIRLS, TIMSS, PIAAC,…)

- wszystkie powyższe pozycje dostępne w Internecie.

Pomocne mogą być także: R. Piwowarski (2006). Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej; D. Murray (2017). Przedziwna śmierć Europy; R. Piwowarski (2018). Prestiż i zarobki polskich nauczycieli. Ruch Pedagogiczny 2018/2

Uwagi:

materiały wykładu wysyłane są na adresy e-mailowe grup specjalnościowych II roku pedagogiki specjalnej

podstawą zaliczenia praca pisemna - studenci są poinformowani: pytania, forma, termin

materiały są wysyłane synchronicznie, w czasie rzeczywistym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 145 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Piwowarski
Prowadzący grup: Rafał Piwowarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wprowadzenie w zagadnienia uwarunkowań

• uwarunkowania demograficzne

• uwarunkowania społ. – ekonomiczne

- ocena zawodu nauczycielskiego (prestiż, zarobki)

Pełny opis:

Tematem wykładu jest obszar ważnych procesów i zmian społecznych wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na edukację. Pomimo selektywnego doboru treści jest to obszar rozległy i różnorodny. Obejmuje: uwarunkowania demograficzne a w nich przede wszystkim zmiany struktur demograficznych, ruch naturalny i wędrówkowy ludności; uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a w nich – specyfika polskiego systemu osadniczego, stan i miary rozwoju społecznego (HDI), nakłady finansowe na edukację i efekty edukacyjne.

Literatura:

• Roczniki demograficzne GUS (2019 i wcześniejsze)

• Atlas demograficzny GUS, Warszawa 2017

• Roczniki statystyczne GUS

• Human Development Report 2019 + wydania wcześniejsze

• Education at a Glance 2019;

• Eurostat Database 2019

• Międzynarodowe projekty badawcze (PISA, TALIS, PIRLS, TIMSS, PIAAC,…)

- wszystkie powyższe pozycje dostępne w Internecie.

Pomocne mogą być także: R. Piwowarski (2006). Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej; D. Murray (2017). Przedziwna śmierć Europy; R. Piwowarski (2018). Prestiż i zarobki polskich nauczycieli. Ruch Pedagogiczny 2018/2

Uwagi:

materiały wykładu wysyłane są na adresy e-mailowe grup specjalnościowych II roku pedagogiki specjalnej

podstawą zaliczenia praca pisemna - studenci są poinformowani: pytania, forma, termin

materiały są wysyłane synchronicznie, w czasie rzeczywistym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wprowadzenie w zagadnienia uwarunkowań

• uwarunkowania demograficzne

• uwarunkowania społ. – ekonomiczne

- ocena zawodu nauczycielskiego (prestiż, zarobki)

Pełny opis:

Tematem wykładu jest obszar ważnych procesów i zmian społecznych wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na edukację. Pomimo selektywnego doboru treści jest to obszar rozległy i różnorodny. Obejmuje: uwarunkowania demograficzne a w nich przede wszystkim zmiany struktur demograficznych, ruch naturalny i wędrówkowy ludności; uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a w nich – specyfika polskiego systemu osadniczego, stan i miary rozwoju społecznego (HDI), nakłady finansowe na edukację i efekty edukacyjne.

Literatura:

• Roczniki demograficzne GUS (2019 i wcześniejsze)

• Atlas demograficzny GUS, Warszawa 2017

• Roczniki statystyczne GUS

• Human Development Report 2019 + wydania wcześniejsze

• Education at a Glance 2019;

• Eurostat Database 2019

• Międzynarodowe projekty badawcze (PISA, TALIS, PIRLS, TIMSS, PIAAC,…)

- wszystkie powyższe pozycje dostępne w Internecie.

Pomocne mogą być także: R. Piwowarski (2006). Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej; D. Murray (2017). Przedziwna śmierć Europy; R. Piwowarski (2018). Prestiż i zarobki polskich nauczycieli. Ruch Pedagogiczny 2018/2

Uwagi:

materiały wykładu wysyłane są na adresy e-mailowe grup specjalnościowych II roku pedagogiki specjalnej

podstawą zaliczenia praca pisemna - studenci są poinformowani: pytania, forma, termin

materiały są wysyłane synchronicznie, w czasie rzeczywistym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Piwowarski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wprowadzenie w zagadnienia uwarunkowań

• uwarunkowania demograficzne

• uwarunkowania społ. – ekonomiczne

- ocena zawodu nauczycielskiego (prestiż, zarobki)

Pełny opis:

Tematem wykładu jest obszar ważnych procesów i zmian społecznych wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na edukację. Pomimo selektywnego doboru treści jest to obszar rozległy i różnorodny. Obejmuje: uwarunkowania demograficzne a w nich przede wszystkim zmiany struktur demograficznych, ruch naturalny i wędrówkowy ludności; uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a w nich – specyfika polskiego systemu osadniczego, stan i miary rozwoju społecznego (HDI), nakłady finansowe na edukację i efekty edukacyjne.

Literatura:

• Roczniki demograficzne GUS (2019 i wcześniejsze)

• Atlas demograficzny GUS, Warszawa 2017

• Roczniki statystyczne GUS

• Human Development Report 2019 + wydania wcześniejsze

• Education at a Glance 2019;

• Eurostat Database 2019

• Międzynarodowe projekty badawcze (PISA, TALIS, PIRLS, TIMSS, PIAAC,…)

- wszystkie powyższe pozycje dostępne w Internecie.

Pomocne mogą być także: R. Piwowarski (2006). Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej; D. Murray (2017). Przedziwna śmierć Europy; R. Piwowarski (2018). Prestiż i zarobki polskich nauczycieli. Ruch Pedagogiczny 2018/2

Uwagi:

materiały wykładu wysyłane są na adresy e-mailowe grup specjalnościowych II roku pedagogiki specjalnej

podstawą zaliczenia praca pisemna - studenci są poinformowani: pytania, forma, termin

materiały są wysyłane synchronicznie, w czasie rzeczywistym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.