Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia tutoringowe - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-ZT2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia tutoringowe - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PN2_KK_W03 Zna metodę tutoringu jako nauczania spersonalizowanego, wynikającego z klasycznej misji uniwersytetu oraz tradycji artes liberales (sztuk wyzwolonych).

PN2_KK_W02 Zna wybrane pojęcia związane z disability studies, m.in. interdyscyplinarność, studia nad niepełnosprawnością/disability studies, prawa osób z niepełnosprawnością, normalizacja, self-adwokatura, piętno niepełnosprawności.

PN2_KK_W02 Zna podstawowe pojęcia socjologiczno-etyczno-prawnych aspektów dyskursu nad niepełnosprawnością, m.in. przynależność społeczna, bioetyka, Inny, inkluzja, wykluczenie, marginalizacja.

PN2_KK_W03 Zna podstawowe zagadnienia antropologiczno-historycznego ujęcia niepełnosprawności, m.in. kultura niepełnosprawności, styl życia osób z niepełnosprawnością, kreatywność osób z niepełnosprawnością

PN2_KK_W03 Zna podstawowe zagadnienia psychologiczno-medycznego aspektu niepełnosprawności, m.in. psychologia pozytywna, eudajmoniczny dobrostan, jakość życia, umacnianie, afirmujący model niepełnosprawności.

PN2_KK_W03 Zna podstawowe zagadnienia pedagogiczno-strategicznych kontekstów fenomenu niepełnosprawności, m.in. normalizacja, paradygmat wsparcia, systemy wsparcia.

Umiejętności:

PN2_KK_U08 Umie zastosować interdyscyplinarną wiedzę do wyjaśniania niepełnosprawności w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych.

PN2_KK_U09 Umie podejmować działania eksperckie, opiniotwórcze w zakresie problematyki związanej z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U05 Umie systematyzować, uogólniać zdobywaną wiedzę celem wzbogacania i tworzenia własnego warsztatu zawodowego i nabywania profesjonalizmu.

PN2_KK_U03 Umie podejmować i realizować relacje poznawcze w kontaktach naukowych.

Kompetencje społeczne:

PN2_KK_K04 Ma świadomość zasad i norm etycznych, którą wyraża w prezentowaniu własnego stanowiska, argumentacji własnego zdania odnośnie podejmowanych problemów związanych z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K02 Prezentuje postawę kreatywną i samodzielność w poszukiwaniu istotnych obszarów poznawczych związanych z niepełnosprawnością

PN2_KK_K07 Prezentuje wrażliwość etyczną oraz refleksyjną

postawę w podejmowaniu dyskursu nad fenomenem niepełnosprawności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.