Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-PSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zarys funkcji pracy socjalnej z uwzględnieniem jej historycznego rozwoju

Pełny opis:

1. Pojęcie pracy socjalnej we współczesnych definicjach

2. Zarys historii rozwoju pracy socjalnej na świecie i w Polsce

3. Etyka pracy socjalnej:, stanowisko globalne, polska perspektywa

4. Miejsce i funkcje pracy socjalnej w instytucjonalnej pomocy społecznej

5. Tradycyjne metody pracy socjalnej i zakresy ich zastosowań w praktyce pomocy społecznej

6. Praca socjalna w społeczności lokalnej

7. Społecznie aktywizujące techniki pracy socjalnej

Literatura:

Literatura obowiazkowa

- Grudziewska E., Sędzicki M., Praktyka pracy socjalnej, Difin, Warszawa 2018.

- Krasiejko I, Ciczkowska-Giedziun M. (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2016

- Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna, wyd. II, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996:

- Praca Socjalna, numery 4 i 5, 2018.

- Firlit-Fesnak G. Męcina J. (red.) Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

- Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, W-wa 1982 i wydania wcześniejsze

- Szmagalski J., Koncepcje pracy socjalnej, Jedna czy wiele? Difin, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W01

Zna miejsce pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej w systemie innych nauk i rozumie jej powiązania przedmiotowo – metodologiczne z innymi dziedzinami.

PC2_KS_W03

Ma uporządkowana wiedzę na temat źródeł i sposobów pozyskiwania zasobów materialnych oraz niematerialnych, niezbędnych dla rozwiązywania różnych problemów społecznych.

PC2_KS_W05

Zna uprawnienia podmiotów/klientów pomocy społecznej i pracownika specjalnego – ich zakres oraz metody egzekwowania.

PC2_KS_W03

Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą rozpoznawania zapotrzebowania na usługi społeczne jednostek, grup oraz rodzin.

PC2_KS_W03

Posiada pogłębioną wiedzę o sposobach oddziaływania na ludzi; wie jak wpływać na osoby w celu rozwiazywania ich własnych problemów.

PC2_KS_U01

Potrafi przeprowadzić diagnozę oraz prognozę sytuacji społecznej rodzin, osób, w tym osób z niepełnosprawnością i zaprojektować rozwiązanie problemów, wykorzystując odpowiednie strategie interwencji w pracy socjalnej i stosując zasady skutecznej interwencji.

PC2_KK_U01

Potrafi współpracować z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi oraz z wolontariuszami w celu udzielenie pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych.

PC2_KK_U01

Inicjuje oraz współrealizuje projekty działań społecznych, wspiera aktywność , kształtuje postawy i stosunki międzyludzkie.

PC2_KS_K02

Przejawia szacunek i empatię wobec osób będących podmiotem pomocy społecznej; rozumie znaczenie podmiotowego traktowania osób potrzebujących pomocy.

PC2_KS_K01

Ma świadomość odpowiedzialności za przygotowanie się do swojej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zarys funkcji pracy socjalnej z uwzględnieniem jej historycznego rozwoju

Pełny opis:

1. Pojęcie pracy socjalnej we współczesnych definicjach

2. Zarys historii rozwoju pracy socjalnej na świecie i w Polsce

3. Etyka pracy socjalnej: perspektywa polska, stanowisko globalne

4. Miejsce i funkcje pracy socjalnej w instytucjonalnej pomocy społecznej

5. Tradycyjne metody pracy socjalnej i zakresy ich zastosowań w praktyce pomocy społecznej

6. Praca socjalna w społeczności lokalnej

7. Społecznie aktywizujące techniki pracy socjalnej

Literatura:

Literatura obowiazkowa

- Grudziewska E., Sędzicki M., Praktyka pracy socjalnej, Difin, Warszawa 2018.

- Krasiejko I, Ciczkowska-Giedziun M. (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2016

- Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna, wyd. II, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996:

- Praca Socjalna, numery 4 i 5, 2018.

- Firlit-Fesnak G. Męcina J. (red.) Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

- Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, W-wa 1974

- Szmagalski J., Koncepcje pracy socjalnej, Jedna czy wiele? Difin, Warszawa 2018.

Uwagi:

Wykład wspomagany prezentacją PP, praca studentów nad tekstami z literatury przedmiotu.

Warunki zaliczenia bez oceny: (1) Frekwencja na wszystkich zajęciach, dopuszczalne 2 nieobecności pod warunkiem ustnego zaliczenia wiadomości z opuszczonego zajęcia. (2) opracowanie i prezentacja audytoryjna notatki informacyjnej z wybranej pozycji literatury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.