Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia nieprzystosowanych społecznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-PNS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia nieprzystosowanych społecznie
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Pojęcie nieprzystosowania społecznego,

- Kryteria diagnostyczne.

- Psychologiczne determinanty nieprzystosowania społecznego

- Osobowość a nieprzystosowanie społeczne

- Aspekty diagnostyczne, narzędzia, metody.

- Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania , nieprzystosowanie a rozwój kariery przestępczej

- Potrzeby, zasoby i możliwości rozwojowe osób nieprzystosowanych społecznie.

- Metody i techniki pracy wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej

Ef

Literatura:

Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1981

Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, UJ, Kraków 2000

Efekty uczenia się:

PC2_KS_WO1 Potrafi przedstawić i opisać na poziomie rozszerzonym zjawisko przystosowania i nieprzystosowania społecznego w różnych koncepcjach psychologicznych

PC2_KS_WO3 Zna i rozumie istotę, typologię i proces nieprzystosowania społecznego

PC2_KS_WO5 Wymienia i opisuje osobowościowe i społeczne predykatory niedostosowania społecznego

PC2_KS_UO1 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w postępowaniu diagnostycznym

PC2_KS_UO3 Wykorzystuje diagnozę psychologiczną nieprzystosowania społecznego do projektowania działań resocjalizacyjnych

PC2_KS_KO1 Aktywnie uczestniczy w dyskusji w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę, na podstawie aktywności na zajęciach , oraz uzgodnionej z prowadzącym nauczycielem pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pospiszyl
Prowadzący grup: Kazimierz Pospiszyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.