Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MRW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W02 zna cele, zasady, metody i formy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,

Umiejętności

PC2_KS_U02 potrafi opracować scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną oraz scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

PC2_KS_U02 potrafi skonstruować indywidualny program rewalidacyjno-wychowawczy,

PC2_KS_U03 PC2_KS_U02 potrafi dostosować proces rewalidacyjno – wychowawczy do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia.

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K02 potrafi współpracować w grupie realizując zadania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Majewska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2.Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie złożonego scenariusza zajęć oraz egzaminu przeprowadzonego w czasie edukacji zdalnej poprzez aplikację Forms lub w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS.

Pełny opis:

1. Charakterystyka głębokiej niepełnosprawności intelektualnej, wybrane problemy w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

2.Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze-strategia postępowania.

3. Charakterystyka faz rozwojowych poszczególnych sfer rozwoju w oparciu o teorię J. Piageta - istotnych w procesie diagnozy funkcjonalnej i planowania pracy rehabilitacyjnej.

4. Stymulacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

4. Wybrane metody pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Istota czynności pielęgnacyjnych w rehabilitacji osób ze złożoną głęboką niepełnosprawnością: strukturalizacja czynności („ kalendarze przedmiotowe”); stałość czasu, miejsca, osoby; treningi czynności codziennych: trening karmienia, trening ubierania i rozbierania, trening czynności higienicznych.

6. Metodyka postępowania wychowawczego w sytuacjach trudnych.

7. Komunikacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

8. Dorosłość osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.

9. Wybrane problemy egzystencjalne rodzin wychowujących osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną - metodyka postępowania.

Literatura:

1.Frohlich A. (1998). Stymulacja od podstaw.Warszawa: WSiP.

2.Kielin J. (2013). Rozwój daje radość. Gdańsk: GWP.

3.Kwiatkowska M. (1997). Dzieci głęboko niezrozumiane. Warszaa: Oficyna Dziennikarzy i Literatów „Pod Wiatr”.

4.Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: APS

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- dialog

-praca zdalna

UMIEJETNOŚCI:

- praca z tekstem

- działania praktyczne

- prezentacja multimedialna

-praca zdalna

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

- symulacja

-praca zdalna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć -10h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 55h

Liczba punktów ECTS - 3

Na czas edukacji on-line udostępnianie poprzez pocztę elektroniczną studentkom i studentom materiałów elektronicznych z komentarzem oraz zagadnień do samodzielnego opracowania z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje z prowadzącą poprzez aplikację Microsoft Teams lub poprzez pocztę elektroniczną APS.

Szczegóły dla grupy w zakładce Ćwiczenia.

EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ

Prowadząca zajęcia: mgr Klaudia Majewska

Daty edukacji na odległość z prowadzonego przedmiotu: 17, 24, 31 marca, 7, 21, 27 kwietnia, 5, 12, 19 maja 2020

Sposób pracy na odległość w ramach realizacji przedmiotu:

Drogą mailową zostały systematycznie przesłane zaplanowane na zajęcia materiały (artykuły, karty pracy wraz z instrukcjami, linki do zasobów internetowych) oraz zadania z instrukcją do wykonania.

Kontakt ze studentami realizowany jest poprzez pocztę elektroniczną APS oraz przez aplikację Microsoft Teams. Utworzona została dodatkowo grupa dyskusyjna na portalu społecznościowym dostępna pod linkiem https://www.facebook.com/groups/KlaudiaMajewskaAPS/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Majewska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2.Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie złożonego scenariusza zajęć oraz egzaminu przeprowadzonego w czasie edukacji zdalnej poprzez aplikację Forms lub w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS.

Pełny opis:

1. Charakterystyka głębokiej niepełnosprawności intelektualnej, wybrane problemy w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

2.Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze-strategia postępowania.

3. Charakterystyka faz rozwojowych poszczególnych sfer rozwoju w oparciu o teorię J. Piageta - istotnych w procesie diagnozy funkcjonalnej i planowania pracy rehabilitacyjnej.

4. Stymulacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

4. Wybrane metody pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

5. Istota czynności pielęgnacyjnych w rehabilitacji osób ze złożoną głęboką niepełnosprawnością: strukturalizacja czynności („ kalendarze przedmiotowe”); stałość czasu, miejsca, osoby; treningi czynności codziennych: trening karmienia, trening ubierania i rozbierania, trening czynności higienicznych.

6. Metodyka postępowania wychowawczego w sytuacjach trudnych.

7. Komunikacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

8. Dorosłość osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.

9. Wybrane problemy egzystencjalne rodzin wychowujących osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną - metodyka postępowania.

Literatura:

1.Frohlich A. (1998). Stymulacja od podstaw.Warszawa: WSiP.

2.Kielin J. (2013). Rozwój daje radość. Gdańsk: GWP.

3.Kwiatkowska M. (1997). Dzieci głęboko niezrozumiane. Warszaa: Oficyna Dziennikarzy i Literatów „Pod Wiatr”.

4.Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: APS

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć -10h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 35h

Liczba punktów ECTS - 3

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

dyskusja

praca indywidualna

praca w grupach

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

praca zdalna

Na czas edukacji on-line udostępnianie poprzez pocztę elektroniczną studentkom i studentom materiałów elektronicznych z komentarzem oraz zagadnień do samodzielnego opracowania z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje z prowadzącą poprzez aplikację Microsoft Teams lub poprzez pocztę elektroniczną APS.

Szczegóły dla grupy w zakładce Ćwiczenia.

EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ

Prowadząca zajęcia: mgr Klaudia Majewska

Daty edukacji na odległość z prowadzonego przedmiotu: 14 i 28 marca, 18 kwietnia, 9 maja 2020

Sposób pracy na odległość w ramach realizacji przedmiotu:

Drogą mailową zostały systematycznie przesłane zaplanowane na zajęcia materiały (artykuły, karty pracy wraz z instrukcjami, linki do zasobów internetowych) oraz zadania z instrukcją do wykonania.

Kontakt ze studentami realizowany jest poprzez pocztę elektroniczną APS oraz przez aplikację Microsoft Teams. Utworzona została dodatkowo grupa dyskusyjna na portalu społecznościowym dostępna pod linkiem https://www.facebook.com/groups/KlaudiaMajewskaAPS/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.