Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logopedyczne aspekty trudności szkolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-LAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logopedyczne aspekty trudności szkolnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W01 Posługuje się poszerzoną i usystematyzowaną terminologią dotyczącą zaburzeń mowy – wyjaśnia pojęcie umysłowych sprawności realizacyjnych, rozróżnia sprawność systemową i komunikacyjną

PC2_KS_W02 Wyjaśnia mechanizm nadawania i percepcji wypowiedzi zgodnie z neurocybernetycznym modelem mowy

PC2_KS_W05 Wyjaśnia zależność między poszczególnymi poziomami rozwoju kompetencji komunikacyjnej, językowej i kulturowej a funkcjonowaniem edukacyjnym ucznia

PC2_KS_U01 Projektuje i wyznacza kierunki działań diagnostycznych i terapeutycznych w odniesieniu do uczniów z zaburzeniami mowy w aspekcie trudności szkolnych

PC2_KS_U03 Proponuje rozwiązania terapeutyczne mające na celu minimalizację trudności szkolnych ucznia z zaburzeniami komunikacji językowej

PC2_KS_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu zaburzeń mowy w celu analizowania i interpretowania występujących u ucznia trudności szkolnych

PC2_KS_K01 Wykazuje aktywną i odpowiedzialną postawę w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

OPIS POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Egzamin – test wielokrotnego wyboru

Pełny opis:

WYKŁAD

Przedmiot i zadania logopedii

Podstawowa terminologia stosowana w logopedii

Normy rozwoju mowy oraz uwarunkowania rozwoju mowy

Podstawowa charakterystyka zaburzeń mowy

Charakterystyka głosek polskich i upodobnień fonetycznych – podstawowy zakres

Różnice między językiem mówionym i pisanym (w normie) i ich związek z trudnościami w pisaniu

Zaburzenia wymowy i mowy a zaburzenia w piśmie (aspekt logopedyczny)

Ćwiczenia pedagogiczne wspomagające terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy i trudnościami szkolnymi

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 Cieszyńska J.,2006, Kocham czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków

 Cieszyńska J., 2008, Wczesna interwencja terapeutyczna. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków

 Demel G., 2006 (lub wcześniejsze wydania), Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa

 Emiluta-Rozya, 2016, „Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej” [w:] E. Lewandowska-Tarasiuk (red.) Terapia słowem, Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa

 Emiluta-Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne, APS, Warszawa

 Więcek-Poborczyk I., 2016, Wariantywność współczesnej wymowy polskiej (wybrane konteksty fonetyczne), [w:] Boksa E., Rosińska-Mamej A., Senderska J. (red.), „Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej”, KTN, Kielce

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej, ryciny i schematy ilustrujące wybrane treści teoretyczne i praktyczne; dyskusja dydaktyczna; słuchacze otrzymują materiały do uzupełnienia w trakcie wykładów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład - 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.