Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne nurty w filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-WNF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne nurty w filozofii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład: egzamin pisemny.

Pełny opis:

Wykład:

1.Dziedziny i zagadnienia filozofii. Przedstawienie podstawowych dziedzin filozofii: logiki, metafizyki epistemologii oraz aksjologii (etyki i estetyki) oraz głównych zagadnień współczesnej filozofii analitycznej (filozofii logiki, języka, umysłu oraz nauki).

2.Fenomenologia. Przedstawienie głównych postulatów fenomenologii na przykładzie filozofii Edmunda Husserla. Istota tzw. fenomenów. Metoda „redukcji fenomenologicznej”. Znaczenie intuicji w procesie poznania.

3.Logicyzm. Postulat redukcji matematyki do logiki. Znaczenie dokonań Bertranda Russella i Alfreda Whiteheada. Twierdzenie Gödla i granice logicyzmu.

4.Pozytywizm logiczny. Filozofowie „Koła Wiedeńskiego”. Filozofia logiki Ludwiga Wittgensteina. Teoria wiedzy na gruncie pozytywizmu logicznego. Wskazanie na wkład polskich logików i filozofów szkoły lwowsko-warszawskiej w rozwój logiki i filozofii języka.

5.Współczesna filozofia analityczna. Podstawowe problemy filozofii języka (np. problem znaczenia i odniesienia przedmiotowego nazw) oraz filozofii nauki (weryfikacjonizm a falsyfikacjonizm).

Literatura:

Literatura:

Wykład:

1.K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003.

2.W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III (wybrane fragmenty), Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W11

zna problematykę filozoficzną odnoszącą się do życia współczesnych społeczeństw, w tym aspektów kształcenia i wychowania

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U04

wypowiada się w sposób jasny, spójny i precyzyjny na tematy filozoficzne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy filozoficznej, dostrzega jej znaczenie dla rozwoju osobistego i zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.