Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki fotograficzne i filmowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-TF1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki fotograficzne i filmowe I
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Rumiancew
Prowadzący grup: Daniel Rumiancew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

ocena zadań praktycznych

aktywne uczestnictwo w ćwiczeniu danej techniki

ocena wypowiedzi na zajęciach

pytania testujące

udział w dyskusji

Pełny opis:

TREŚCI / LICZBA GODZIN

1. Podstawowe pojęcia z dziedziny fotografii: ciemnia optyczna, światłoczułość, obraz rzeczywisty, techniczna rejestracja obrazu. 3 h

2. Budowa i funkcje aparatu fotograficznego oraz ich wpływ na rodzaj powstałego obrazu. 4,5 h

3. Wprowadzenie do wiedzy o świetle – światło zastane i studyjne, podstawowe jakości plastyczne światła, kolor i jego rola w fotografii. 4,5 h

4. Procesy fotografii analogowej. Praca w ciemni fotograficznej. 3 h

5. Fotografia cyfrowa. Podstawowe funkcje programów komputerowych do obróbki zdjęć. 4,5 h

6. Omówienie i korekta prac studentów. 10,5 h

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Urszula Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, Warszawa 1965, Gdańsk 2002

Szymon i Witold Dederko, Światło i cień w fotografii, Warszawa 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

A New History of Photography, red. Michel Frizot, Kolonia 1998

Art and Photography, red. David Campany, Londyn, Nowy Jork 2003

Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996

Jean Baudrillard, Ameryka, Warszawa 1998

Walter Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. Hubert Orłowski, Poznań 1996

John Berger, O patrzeniu, Warszawa 1999

Charlotte Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, Kraków 2010

Urszula Czartoryska, Fotografia – mowa ludzka, t. 1-3, Gdańsk 2007

Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii, Katowice 2004

Marianna Michałowska, Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci, Kraków 2007

Naomi Rosenblum, Historia fotografii światowej, Bielsko Biała 2005

André Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007

Susan Sontag, O fotografii, Warszawa 1985, Kraków 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną i pokazem wideo. Prezentacja publikacji książkowych i albumowych.

Ćwiczenia umiejętności technicznych w czasie zajęć (prezentacja danej techniki z dziedziny fotografii, praca ze studentami nad daną techniką).

Rozmowa i dyskusja dydaktyczna na temat realizacji artystycznych zadanych studentom do wykonania w domu, korekta prac studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI / ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5 h

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 5 h

Inne formy (praca w domu nad zadanymi do realizacji tematami) 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Rumiancew
Prowadzący grup: Daniel Rumiancew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

ocena zadań praktycznych

aktywne uczestnictwo w ćwiczeniu danej techniki

ocena wypowiedzi na zajęciach

pytania testujące

udział w dyskusji

Pełny opis:

TREŚCI / LICZBA GODZIN

1. Podstawowe pojęcia z dziedziny fotografii: ciemnia optyczna, światłoczułość, obraz rzeczywisty, techniczna rejestracja obrazu. 3 h

2. Budowa i funkcje aparatu fotograficznego oraz ich wpływ na rodzaj powstałego obrazu. 4,5 h

3. Wprowadzenie do wiedzy o świetle – światło zastane i studyjne, podstawowe jakości plastyczne światła, kolor i jego rola w fotografii. 4,5 h

4. Procesy fotografii analogowej. Praca w ciemni fotograficznej. 3 h

5. Fotografia cyfrowa. Podstawowe funkcje programów komputerowych do obróbki zdjęć. 4,5 h

6. Omówienie i korekta prac studentów. 10,5 h

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Urszula Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, Warszawa 1965, Gdańsk 2002

Szymon i Witold Dederko, Światło i cień w fotografii, Warszawa 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

A New History of Photography, red. Michel Frizot, Kolonia 1998

Art and Photography, red. David Campany, Londyn, Nowy Jork 2003

Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996

Jean Baudrillard, Ameryka, Warszawa 1998

Walter Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. Hubert Orłowski, Poznań 1996

John Berger, O patrzeniu, Warszawa 1999

Charlotte Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, Kraków 2010

Urszula Czartoryska, Fotografia – mowa ludzka, t. 1-3, Gdańsk 2007

Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii, Katowice 2004

Marianna Michałowska, Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci, Kraków 2007

Naomi Rosenblum, Historia fotografii światowej, Bielsko Biała 2005

André Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007

Susan Sontag, O fotografii, Warszawa 1985, Kraków 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną i pokazem wideo. Prezentacja publikacji książkowych i albumowych.

Ćwiczenia umiejętności technicznych w czasie zajęć (prezentacja danej techniki z dziedziny fotografii, praca ze studentami nad daną techniką).

Rozmowa i dyskusja dydaktyczna na temat realizacji artystycznych zadanych studentom do wykonania w domu, korekta prac studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI / ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5 h

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 5 h

Inne formy (praca w domu nad zadanymi do realizacji tematami) 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Rumiancew
Prowadzący grup: Daniel Rumiancew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daniel Rumiancew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Rumiancew
Prowadzący grup: Daniel Rumiancew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.