Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rysunek I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-RY1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek I
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

przegląd prac i prezentacji.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 90

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy - szkice 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi technikami rysunkowymi. Wszystkie ćwiczenia oparte są na studiowaniu natury. Rysują modela i martwą naturę. W ramach kursu podejmowane są następujące zagadnienia: walor, kontrast, faktura, skala, kompozycja w obrazie rysunkowym. Studenci poznają możliwości wyrazowe rysunku oraz uczą się samodzielnego i świadomego posługiwania się tym medium.

Literatura:

Obowiązkowa:

Strzemiński W. 2016. Teoria Widzenia; Łódź

Arnheim R. 2013. Sztuka i percjepca wzrokowa; Łódź

Hockney D.,2012 Wiedza Tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów; Kraków

Kandinsky, W.. 1986. Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy

Uzupełniająca:

praca zbiorowa. 1996 Sztuka Świata. Wydawnictwo Arkady. Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawowe techniki rysunkowe.

2. Student zna w zarysie historię rysunku jako dziedziny artystycznej.

Umiejętności:

1. Student opanował podstawowe techniki rysunku artystycznego.

2. Student potrafi wykonać szkic rysunkowy jako formę zapisu znaczeń artystycznych.

Kompetencje:

1. Student ma zdolność krytycznej oceny własnych prac pod kątem sprawności użycia technik rysunkowych.

2. Student potrafi omówić prace rysunkowe i objaśnić zastosowane w nich techniki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć i przygotowanej przez studenta prezentacji.

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena wykonanych prac pod kątem użycia środków wyrazu wizualnego w kontekście rysunku.

Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.