Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Subkultury młodzieżowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-SUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Subkultury młodzieżowe
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: profilaktyka społeczna z resocjalizacją, (3-l) stacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_WO1 Potrafi przedstawić podstawowe koncepcje powstawania subkultur młodzieżowych.

PC1_KS_WO3 Potrafi zaprezentować różnice występujące pomiędzy poszczególnymi subkulturami.

Umiejętności

PC1_KS_UO1 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu subkultur młodzieżowych w celu tworzenia problemów edukacyjnych i wychowawczych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

aktywność studenta

udział w zajęciach

praca własna

realizacja projektu edukacyjnego

Pełny opis:

1. Wyjaśnienie pojęć oraz charakterystyka zjawiska

2. Analiza subkultur młodzieżowych – Blokersi, Szalikowcy

3. Analiza subkultur młodzieżowych – Punki, Skinheadzi

4. Analiza subkultur młodzieżowych – Sprayowcy, Graficiarze, Skejci

5. Analiza subkultur młodzieżowych – Sekty, Sataniści

6. Analiza subkultur młodzieżowych – Reggae, Rastafarianie

7. Analiza subkultur młodzieżowych – Galerianki, Hipisi

8. Analiza subkultur młodzieżowych – Goci, Technomani

9. Sprawdzenie wiedzy

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Jędrzejewski M. – Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999

Jędrzejewski M – Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001

Pęczak M. – Mały słownik subkultur młodzieżowych. Semper, Warszawa 1992

Piotrowski P. – Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa 2003

Kalinowski M. – Subkultury młodzieżowe. Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Wójcik J. – Od hipisów do satanistów. Eureka. Kraków 1992

Fydrych W. – Żywoty Mężów Pomarańczowych. Pomarańczowa alternatywa. Wrocław 2002

Kurowski B. – Punk-pokolenie pustki. Anabasis. Kraków 1997

Janicki M., Pęczak M. – Polska siła. Skini, narodowcy, chuligani. BGW, Warszawa 1994

Gajewski M. – Satanizm w Polsce i na świecie. Maternus Media. Tychy 2001

Gołaszewski S. – Reggae-Rastafari. Pomorze. Bydgoszcz 1990

Kowalski R. – Potomkowie Hooligana – Szalikowcy: społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych. Wydaw. Adam Marszałek. Toruń 2002

Wojna J. – Oazy-Ruch Światło Życie. KiW. Warszawa 1988

Uwagi:

Metody kształcenia:

Dyskusja, burza mózgów, film, ekspozycja, pogadanka, praca przy użyciu komputera i projektora multimedialnego.

Nakład pracy studenta (godz):

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do egzaminu: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji : 15

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

aktywność studenta

udział w zajęciach

praca własna

realizacja projektu edukacyjnego

Nauczanie zdalne - zapoznanie się z materiałami przesyłanymi przez prowadzącego zajęcia (USOSMAIL, mail grupowy), zajęcia on-line z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Link do zespołu w aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad3131692c71a4788a37d0b75f013d2e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bc43387-535f-4337-b394-691c23575e28&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie zaprezentowanych prac (projektu edukacyjnego) w trakcie zajęć online w aplikacji Teams.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie treści sylabusa. Zaprezentowane dnia 19.02.2020

2.Wyjaśnienie pojęć oraz charakterystyka zjawiska. Zaprezentowane dnia 26.02.2020

3. Analiza subkultur młodzieżowych – Patoblogerzy. Prana studentów zaprezentowana dnia 04.03.2020

4. Analiza subkultur młodzieżowych – "Alternatywki". Praca studentów zaprezentowane dnia 11.03.2020

ZDALNA KONTYNUACJA ĆWICZEŃ- systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią

utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z

2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez

zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci

doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w

zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

5. Analiza subkultur młodzieżowych – Galerianki. Zapoznanie się z materiałem w dniu 18.03.2020

6. Analiza subkultur młodzieżowych – "Świnki". Zapoznanie się z materiałem w dniu 25.03.2020

UWAGA: od 01.04.2020 kolejne ćwiczenia w dostępie synchronicznym w aplikacji Teams-videorozmowy we środy w godzinach 11.40-13.00. W dniu zajęć wyznaczone osoby przedstawiają prezentację w trakcie videorozmowy. Informacje zwrotne. Dyskusja z grupą na temat omawianej subkultury.

7. Analiza subkultur młodzieżowych – Blokersi. Prezentacja z ćwiczeń dostępna w aplikacji w zakładce Pliki od 01.04.2020

8. Analiza subkultur młodzieżowych – Szalikowcy. Prezentacja z ćwiczeń dostępna w aplikacji w zakładce Pliki od 08.04.2020

9. Analiza subkultur młodzieżowych – Sekty. Prezentacja z ćwiczeń dostępna w aplikacji w zakładce Pliki od 15.04.2020

10. Analiza subkultur młodzieżowych – Pseudokibice. Prezentacja z ćwiczeń dostępna w aplikacji Teams w zakładce Pliki od 22.04.2020

11. Analiza subkultur młodzieżowych – Hipisi. Prezentacja z ćwiczeń dostępna w aplikacji Teams w zakładce Pliki od 29.04.2020

12. Analiza subkultur młodzieżowych – Skinheadzi. Zagadnienie zostanie zaprezentowane w dniu 06.05.2020

13. Analiza subkultur młodzieżowych – Rastafarianie. Zagadnienie zostanie zaprezentowane w dniu 13.05.2020

14. Analiza subkultur młodzieżowych – Punki. Zagadnienie zostanie zaprezentowane w dniu 20.05.2020

15. Analiza subkultur młodzieżowych – Grunge. Podsumowanie zajęć. Zagadnienie zostanie zaprezentowane w dniu 27.05.2020

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Jędrzejewski M. – Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999

Jędrzejewski M – Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001

Pęczak M. – Mały słownik subkultur młodzieżowych. Semper, Warszawa 1992

Piotrowski P. – Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa 2003

Kalinowski M. – Subkultury młodzieżowe. Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Wójcik J. – Od hipisów do satanistów. Eureka. Kraków 1992

Fydrych W. – Żywoty Mężów Pomarańczowych. Pomarańczowa alternatywa. Wrocław 2002

Kurowski B. – Punk-pokolenie pustki. Anabasis. Kraków 1997

Janicki M., Pęczak M. – Polska siła. Skini, narodowcy, chuligani. BGW, Warszawa 1994

Gajewski M. – Satanizm w Polsce i na świecie. Maternus Media. Tychy 2001

Gołaszewski S. – Reggae-Rastafari. Pomorze. Bydgoszcz 1990

Kowalski R. – Potomkowie Hooligana – Szalikowcy: społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych. Wydaw. Adam Marszałek. Toruń 2002

Wojna J. – Oazy-Ruch Światło Życie. KiW. Warszawa 1988

Uwagi:

Metody kształcenia:

Dyskusja, burza mózgów, film, ekspozycja, pogadanka, praca przy użyciu komputera i projektora multimedialnego. Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów na platformie Teams. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w godzinach dyżurów konsultacje w aplikacji Teams

Link do zespołu w aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad3131692c71a4788a37d0b75f013d2e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bc43387-535f-4337-b394-691c23575e28&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Nakład pracy studenta (godz):

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do egzaminu: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji : 15

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

aktywność studenta

udział w zajęciach

praca własna

realizacja projektu edukacyjnego

Pełny opis:

1. Wyjaśnienie pojęć oraz charakterystyka zjawiska

2. Analiza subkultur młodzieżowych – Blokersi, Szalikowcy

3. Analiza subkultur młodzieżowych – Punki, Skinheadzi

4. Analiza subkultur młodzieżowych – Sprayowcy, Graficiarze, Skejci

6. Analiza subkultur młodzieżowych – Reggae, Rastafarianie

7. Analiza subkultur młodzieżowych – Galerianki, Hipisi

9. Sprawdzenie wiedzy

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Jędrzejewski M. – Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999

Jędrzejewski M – Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001

Pęczak M. – Mały słownik subkultur młodzieżowych. Semper, Warszawa 1992

Piotrowski P. – Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa 2003

Kalinowski M. – Subkultury młodzieżowe. Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Wójcik J. – Od hipisów do satanistów. Eureka. Kraków 1992

Fydrych W. – Żywoty Mężów Pomarańczowych. Pomarańczowa alternatywa. Wrocław 2002

Kurowski B. – Punk-pokolenie pustki. Anabasis. Kraków 1997

Janicki M., Pęczak M. – Polska siła. Skini, narodowcy, chuligani. BGW, Warszawa 1994

Gajewski M. – Satanizm w Polsce i na świecie. Maternus Media. Tychy 2001

Gołaszewski S. – Reggae-Rastafari. Pomorze. Bydgoszcz 1990

Kowalski R. – Potomkowie Hooligana – Szalikowcy: społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych. Wydaw. Adam Marszałek. Toruń 2002

Wojna J. – Oazy-Ruch Światło Życie. KiW. Warszawa 1988

Uwagi:

Metody kształcenia:

Dyskusja, burza mózgów, film, ekspozycja, pogadanka, praca przy użyciu komputera i projektora multimedialnego.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

aktywność studenta

udział w zajęciach

praca własna

realizacja projektu edukacyjnego

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym (Microsoft Teams) zgodnie z przyjętym planem zajęć.

Pełny opis:

ZDALNA KONTYNUACJA ĆWICZEŃ- systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci, doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Wyjaśnienie pojęć oraz charakterystyka zjawiska.

3. Analiza subkultur młodzieżowych - patostreamerzy

4. Analiza subkultur młodzieżowych - dresiarze

5. Analiza subkultur młodzieżowych - blokersi

6. Analiza subkultur młodzieżowych - skinheadzi

7. Analiza subkultur młodzieżowych - galerianki

8. Analiza subkultur młodzieżowych -sataniści

9. Analiza subkultur młodzieżowych - emo

10. Analiza subkultur młodzieżowych - hiphopowcy

11. Analiza subkultur młodzieżowych - punk

12. Analiza subkultur młodzieżowych - hipisi

13. Analiza subkultur młodzieżowych - sekty

14. Analiza subkultur młodzieżowych - podsumowanie

15. Zaliczenie

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Jędrzejewski M. – Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999

Jędrzejewski M – Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001

Pęczak M. – Mały słownik subkultur młodzieżowych. Semper, Warszawa 1992

Piotrowski P. – Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa 2003

Kalinowski M. – Subkultury młodzieżowe. Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Wójcik J. – Od hipisów do satanistów. Eureka. Kraków 1992

Fydrych W. – Żywoty Mężów Pomarańczowych. Pomarańczowa alternatywa. Wrocław 2002

Kurowski B. – Punk-pokolenie pustki. Anabasis. Kraków 1997

Janicki M., Pęczak M. – Polska siła. Skini, narodowcy, chuligani. BGW, Warszawa 1994

Gajewski M. – Satanizm w Polsce i na świecie. Maternus Media. Tychy 2001

Gołaszewski S. – Reggae-Rastafari. Pomorze. Bydgoszcz 1990

Kowalski R. – Potomkowie Hooligana – Szalikowcy: społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych. Wydaw. Adam Marszałek. Toruń 2002

Wojna J. – Oazy-Ruch Światło Życie. KiW. Warszawa 1988

Uwagi:

Metody kształcenia:

Dyskusja, burza mózgów, film, ekspozycja, pogadanka, praca przy użyciu komputera i projektora multimedialnego. Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów na platformie Teams. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w godzinach dyżurów konsultacje w aplikacji Teams

Link do zespołu w aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afc0b9572433745b7bbe9d7aa5a49ae40%40thread.tacv2/conversations?groupId=abad1ad0-865d-4218-ba71-39d8693b891f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Nakład pracy studenta (godz):

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do egzaminu: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji : 15

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podstawowe pojęcia – subkultura – antykultura

Alternatywność jako element współczesnej kultury

Młodzież jako kategoria społeczna i czynnik zmiany społecznej

Subkultury amerykańskie

Subkultury polskie:

bikiniarze,

chuligani,

gitowcy,

hipisi,

punki,

skinheadzi (skini),

emo,

hiphopowcy raperzy,

goci,

szalikowcy

Literatura:

Filipiak M., Od subkultury do kultury alternatywnej, wydawnictwo UMCS, Lublin 1999

Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe Aspekty psychospołeczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa 2003.

Wrzesień W., Bunt się nie kalkuluje, Tygodnik Przegląd, wydawnictwo Fundację Oratio Recta, marzec 2012.

Wrzesień W., Krótka historia pokoleniowej subkulturowości, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w aplikacji Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a694d8209f39a41bcaf1a1e859b2a8eb9%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec75fd2b-1945-469c-85bf-c4c20db6d2d4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe - 12 godz.

- przygotowanie się do dyskusji - 5 godz.

- przygotowanie prezentacji - 15 godz.

- przygotowanie do kolokwium - 10 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.