Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój mowy z elementami psycholingwistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-RMD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój mowy z elementami psycholingwistyki
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01, PC1_KK_W02, PC1_KK_W03

Zna elementarną terminologię używaną w psycholingwistyce, rozumie jej zastosowanie w logopedii

PC1_KK_W05, PC1_KK_W06

Ma wiedzę na temat rozwoju mowy człowieka zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

PC1_KK_W08

Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego

PC1_KK_U06, PC1_KS_U02

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zachowań językowych i komunikacyjnych

PC1_KS_U02, PC1_KK_U01, PC1_KS_U02

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psycholingwistyki i wykorzystać ją do analizowania i interpretowania problemów dotyczących mowy

PC1_KK_U04, PC1_KK_U01, PC1_KS_U02

Ma elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów z badań dotyczących językowego porozumiewania się; potrafi formułować wnioski, opracowywać i zaprezentować wyniki oraz proponować kierunki dalszych badań

PC1_KK_U06, PC1_KS_U02

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi dostosowywać formę przekazu do odbiorcy – logopedów, specjalistów, pedagogów, pacjentów i ich rodzin

PC1_KK_K03, PC1_KK_K04

Ma przekonanie o znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.