Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe techniki poruszania się osób z dysfunkcją wzroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PTD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe techniki poruszania się osób z dysfunkcją wzroku
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W03 Potrafi wyjaśnić terminologię z zakresu orientacji

przestrzennej osób z dysfunkcją wzroku zorientowaną

na zastosowania praktyczne w działalności

rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej

PC1_KS_W03

PC1_KS_W06 Potrafi podać cel i opisać poszczególne techniki

poruszania się osób z dysfunkcją wzroku (techniki

poruszania się z przewodnikiem, techniki poruszania

się z białą laską)

PC1_KS_U03

PC1_KS_U04 Potrafi zaprezentować i nauczyć inną osobę

poszczególnych technik poruszania się osób

z dysfunkcją wzroku (techniki poruszania się

z widzącym przewodnikiem, techniki poruszania się

z białą laską)

PC1_KS_K01 Jest wrażliwy i otwarty na potrzeby osób

z dysfunkcją wzroku

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny, ocena ustnej wypowiedzi, ocena pracy grupowej (3 elementy: samoocena studenta, ocena dokonywana przez grupę, ocena dokonywana przez wykładowcę).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny, ocena ustnej wypowiedzi.

Pełny opis:

Treści:

1. Definicje stosowane w orientacji przestrzennej i poruszaniu się.

2. Rola i wykorzystywanie zmysłów w orientacji przestrzennej

i poruszaniu się.

3. Historia nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. S

4. Sposoby i techniki poruszania się osób z dysfunkcją wzroku (WP, DL, PP, PE).

5. Poznanie technik i umiejętności poruszania z przewodnikiem (właściwy chwyt i ustawianie się w stosunku do przewodnika, technika pokonywania wąskich przejść, technika wykonywania zwrotów, techniki zawracania, techniki przechodzenia przez drzwi, techniki poruszania się po schodach, technika podchodzenia do krzesła i stołu, sposoby przyjmowania i odmawiania pomocy).

6. Poznanie podstawowych umiejętności z zakresu orientowania się w przestrzeni (techniki ochronne, sposoby systematycznego poznawania nowego otoczenia, technika trailingu, techniki bezpiecznego lokalizowania przedmiotów na różnych powierzchniach, sposoby ustawiania się równoległego i prostopadłego do różnych powierzchni odniesienia, wykorzystywanie zmysłów w celu określenia pozycji w przestrzeni).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku - droga do niezależności. W: J.Witczak-Nowotna (red.) Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Warszawa: BON UW.

Walkiewicz – Krutak, M. (2008). Jak pomóc dziecku niewidomemu w poruszaniu się? W: Paplińska M. (red) – Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. Warszawa: Uniwersytet Warszawski

Literatura uzupełniająca:

Kwapisz J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących. Warszawa: WSiP.

Czasopismo Tyfloświat nr 1/2009 (Ludzkie prawo dla psów, Elektroniczne pomoce w orientacji przestrzennej).

Uwagi:

Metody kształcenia: prezentacja umiejętności, metoda praktycznego działania, zajęcia warsztatowe w opaskach i symulatorach słabego widzenia.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: 5h

Sumaryczna liczba godzin nakładu pracy studenta: 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny, ocena ustnej wypowiedzi.

Pełny opis:

Treści:

1. Definicje stosowane w orientacji przestrzennej i poruszaniu się.

2. Rola i wykorzystywanie zmysłów w orientacji przestrzennej

i poruszaniu się.

3. Historia nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. S

4. Sposoby i techniki poruszania się osób z dysfunkcją wzroku (WP, DL, PP, PE).

5. Poznanie technik i umiejętności poruszania z przewodnikiem (właściwy chwyt i ustawianie się w stosunku do przewodnika, technika pokonywania wąskich przejść, technika wykonywania zwrotów, techniki zawracania, techniki przechodzenia przez drzwi, techniki poruszania się po schodach, technika podchodzenia do krzesła i stołu, sposoby przyjmowania i odmawiania pomocy).

6. Poznanie podstawowych umiejętności z zakresu orientowania się w przestrzeni (techniki ochronne, sposoby systematycznego poznawania nowego otoczenia, technika trailingu, techniki bezpiecznego lokalizowania przedmiotów na różnych powierzchniach, sposoby ustawiania się równoległego i prostopadłego do różnych powierzchni odniesienia, wykorzystywanie zmysłów w celu określenia pozycji w przestrzeni).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku - droga do niezależności. W: J.Witczak-Nowotna (red.) Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Warszawa: BON UW.

Walkiewicz – Krutak, M. (2008). Jak pomóc dziecku niewidomemu w poruszaniu się? W: Paplińska M. (red) – Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. Warszawa: Uniwersytet Warszawski

Literatura uzupełniająca:

Kwapisz J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących. Warszawa: WSiP.

Czasopismo Tyfloświat nr 1/2009 (Ludzkie prawo dla psów, Elektroniczne pomoce w orientacji przestrzennej).

Uwagi:

Metody kształcenia: prezentacja umiejętności, metoda praktycznego działania, zajęcia warsztatowe w opaskach i symulatorach słabego widzenia.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny, ocena ustnej wypowiedzi.

Pełny opis:

Treści:

1. Definicje stosowane w orientacji przestrzennej i poruszaniu się.

2. Rola i wykorzystywanie zmysłów w orientacji przestrzennej

i poruszaniu się.

3. Historia nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. S

4. Sposoby i techniki poruszania się osób z dysfunkcją wzroku (WP, DL, PP, PE).

5. Poznanie technik i umiejętności poruszania z przewodnikiem (właściwy chwyt i ustawianie się w stosunku do przewodnika, technika pokonywania wąskich przejść, technika wykonywania zwrotów, techniki zawracania, techniki przechodzenia przez drzwi, techniki poruszania się po schodach, technika podchodzenia do krzesła i stołu, sposoby przyjmowania i odmawiania pomocy).

6. Poznanie podstawowych umiejętności z zakresu orientowania się w przestrzeni (techniki ochronne, sposoby systematycznego poznawania nowego otoczenia, technika trailingu, techniki bezpiecznego lokalizowania przedmiotów na różnych powierzchniach, sposoby ustawiania się równoległego i prostopadłego do różnych powierzchni odniesienia, wykorzystywanie zmysłów w celu określenia pozycji w przestrzeni).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kwapisz J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących. Warszawa: WSiP.

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku - droga do niezależności. W: J.Witczak-Nowotna (red.) Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Warszawa: BON UW.

Walkiewicz – Krutak, M. (2008). Jak pomóc dziecku niewidomemu w poruszaniu się? W: Paplińska M. (red) – Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. Warszawa: Uniwersytet Warszawski

Literatura uzupełniająca:

Janusz, M. (2007). Fenomen zmysłu przeszkód a orientowanie i poruszania się niewidomych w przestrzeni, Ann. UMCS, sect. D.-Vol.62, supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 3, s. 49-52.

Czasopismo Tyfloświat nr 1/2009 (Ludzkie prawo dla psów, Elektroniczne pomoce w orientacji przestrzennej).

Uwagi:

Metody kształcenia: prezentacja umiejętności, metoda praktycznego działania, zajęcia warsztatowe w opaskach i symulatorach słabego widzenia.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny, ocena ustnej wypowiedzi.

Pełny opis:

Treści:

1. Definicje stosowane w orientacji przestrzennej i poruszaniu się.

2. Rola i wykorzystywanie zmysłów w orientacji przestrzennej

i poruszaniu się.

3. Historia nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. S

4. Sposoby i techniki poruszania się osób z dysfunkcją wzroku (WP, DL, PP, PE).

5. Poznanie technik i umiejętności poruszania z przewodnikiem (właściwy chwyt i ustawianie się w stosunku do przewodnika, technika pokonywania wąskich przejść, technika wykonywania zwrotów, techniki zawracania, techniki przechodzenia przez drzwi, techniki poruszania się po schodach, technika podchodzenia do krzesła i stołu, sposoby przyjmowania i odmawiania pomocy).

6. Poznanie podstawowych umiejętności z zakresu orientowania się w przestrzeni (techniki ochronne, sposoby systematycznego poznawania nowego otoczenia, technika trailingu, techniki bezpiecznego lokalizowania przedmiotów na różnych powierzchniach, sposoby ustawiania się równoległego i prostopadłego do różnych powierzchni odniesienia, wykorzystywanie zmysłów w celu określenia pozycji w przestrzeni).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kwapisz J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących. Warszawa: WSiP.

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku - droga do niezależności. W: J.Witczak-Nowotna (red.) Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Warszawa: BON UW.

Walkiewicz – Krutak, M. (2008). Jak pomóc dziecku niewidomemu w poruszaniu się? W: Paplińska M. (red) – Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. Warszawa: Uniwersytet Warszawski

Literatura uzupełniająca:

Janusz, M. (2007). Fenomen zmysłu przeszkód a orientowanie i poruszania się niewidomych w przestrzeni, Ann. UMCS, sect. D.-Vol.62, supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 3, s. 49-52.

Czasopismo Tyfloświat nr 1/2009 (Ludzkie prawo dla psów, Elektroniczne pomoce w orientacji przestrzennej).

Uwagi:

Metody kształcenia: prezentacja umiejętności, metoda praktycznego działania, zajęcia warsztatowe w opaskach i symulatorach słabego widzenia.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.