Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oligofrenologopedia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-OLL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oligofrenologopedia
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W03, PC1_KK_W04, PC1_KK_W05, PC1_KK_W06

Zapoznał się z pojęciem i istotą niepełnosprawności intelektualnej

PC1_KK_W04, PC1_KK_W05, PC1_KK_W06

Zna różne stanowiska dotyczące przyczyn niepełnosprawności intelektualnej

PC1_KK_W06, PC1_KK_W08, PC1_KS_W05

Potrafi opisać funkcjonowanie osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i występujące u nich zaburzenia mowy

PC1_KK_W05, PC1_KS_W01, PC1_KS_W03

Zapoznał się z metodami terapii logopedycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KK_U04, PC1_KS_U04

Umie zaprojektować program terapii logopedycznej oraz konspekt zajęć jednostkowych

PC1_KS_U03

Umie przeprowadzić zajęcia logopedyczne

PC1_KK_K03, PC1_KK_K04

Zna zasady etyki zawodowej w postępowaniu z pacjentami z niepełnosprawnością intelektualną

PC1_KS_K01

Ma świadomość konieczności współpracy logopedy z różnymi specjalistami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Inga Piotrowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń, ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej, charakterystyka zachowań

i potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współwystępujące, myślenie i język, zaburzenia mowy i możliwości komunikacyjne osób upośledzonych umysłowo, diagnozowanie rozwoju mowy osób

z niepełnosprawnością intelektualną, zasady i metody terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

Treści programowe (ćwiczenia): studia przypadków osób z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, analiza zachowań

i możliwości komunikacyjnych na podstawie hospitacji zajęć logopedycznych i projekcji filmów podejmujących problematykę niepełnosprawności intelektualnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bernstein T., 1995, Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym, Łódź; Błeszyński J. J., Kaczorowska-Bray K. (red.), 2012, Diagnoza

i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Gdańsk; Czaplewska E., Milewski S. (red.), 2015, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot (r.4); Gałkowski T., Jastrzębowska G., 1999, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole

(r. 6.6., 8.8.); Minczakiewicz E. M., 1996, Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Kraków (r.8);

Literatura uzupełniająca:

Attwood T., 2006, Zespół Aspergera. Wprowadzenie, Poznań; Delacato C., 1995, Dziwne niepojęte autystyczne dziecko, Warszawa; Dykcik W. (red.), 1997, Pedagogika specjalna, Poznań; Kielin J., Klimek-Markowicz K., 2013, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci

z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Sopot; Kwiatkowska M., 1997, Dzieci głęboko niezrozumiane, Warszawa; Michalik M., Między językiem, myśleniem a rzeczywistością – budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upośledzenie intelektualne. Studium przypadku, [w:] Michalik M., Siudak A. (red.), 2010, Zagadnienia mowy

i myślenia, Kraków; Pańczyk J. (red.), 1989, Z zagadnień oligofrenopedagogiki, Warszawa; Rakowska A., Oligofazja. Ogólne tendencje w edukacji, [w:] Grabias S. (red.), 2001, Zaburzenia mowy, Lublin; Szatmari P., 2007, Uwięziony umysł. Opowieść

o ludziach z autyzmem, Kraków

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 45

(15 + 30), przygotowanie się do zajęć – 30 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 90 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Inga Piotrowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń, ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej, charakterystyka zachowań

i potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współwystępujące, myślenie i język, zaburzenia mowy i możliwości komunikacyjne osób upośledzonych umysłowo, diagnozowanie rozwoju mowy osób

z niepełnosprawnością intelektualną, zasady i metody terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

Treści programowe (ćwiczenia): studia przypadków osób z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, analiza zachowań

i możliwości komunikacyjnych na podstawie hospitacji zajęć logopedycznych i projekcji filmów podejmujących problematykę niepełnosprawności intelektualnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bernstein T., 1995, Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym, Łódź; Błeszyński J. J., Kaczorowska-Bray K. (red.), 2012, Diagnoza

i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Gdańsk; Czaplewska E., Milewski S. (red.), 2015, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot (r.4); Gałkowski T., Jastrzębowska G., 1999, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole

(r. 6.6., 8.8.); Minczakiewicz E. M., 1996, Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Kraków (r.8);

Literatura uzupełniająca:

Attwood T., 2006, Zespół Aspergera. Wprowadzenie, Poznań; Delacato C., 1995, Dziwne niepojęte autystyczne dziecko, Warszawa; Dykcik W. (red.), 1997, Pedagogika specjalna, Poznań; Kielin J., Klimek-Markowicz K., 2013, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci

z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Sopot; Kwiatkowska M., 1997, Dzieci głęboko niezrozumiane, Warszawa; Michalik M., Między językiem, myśleniem a rzeczywistością – budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upośledzenie intelektualne. Studium przypadku, [w:] Michalik M., Siudak A. (red.), 2010, Zagadnienia mowy

i myślenia, Kraków; Pańczyk J. (red.), 1989, Z zagadnień oligofrenopedagogiki, Warszawa; Rakowska A., Oligofazja. Ogólne tendencje w edukacji, [w:] Grabias S. (red.), 2001, Zaburzenia mowy, Lublin; Szatmari P., 2007, Uwięziony umysł. Opowieść

o ludziach z autyzmem, Kraków

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 45

(15 + 30), przygotowanie się do zajęć – 30 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 90 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Patrycja Kasza, Aleksandra Sienniak, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń, ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej, charakterystyka zachowań

i potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współwystępujące, myślenie i język, zaburzenia mowy i możliwości komunikacyjne osób upośledzonych umysłowo, diagnozowanie rozwoju mowy osób

z niepełnosprawnością intelektualną, zasady i metody terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

Treści programowe (ćwiczenia): studia przypadków osób z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, analiza zachowań

i możliwości komunikacyjnych na podstawie hospitacji zajęć logopedycznych i projekcji filmów podejmujących problematykę niepełnosprawności intelektualnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bernstein T., 1995, Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym, Łódź; Błeszyński J. J., Kaczorowska-Bray K. (red.), 2012, Diagnoza

i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Gdańsk; Czaplewska E., Milewski S. (red.), 2015, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot (r.4); Gałkowski T., Jastrzębowska G., 1999, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole

(r. 6.6., 8.8.); Minczakiewicz E. M., 1996, Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Kraków (r.8);

Literatura uzupełniająca:

Attwood T., 2006, Zespół Aspergera. Wprowadzenie, Poznań; Delacato C., 1995, Dziwne niepojęte autystyczne dziecko, Warszawa; Dykcik W. (red.), 1997, Pedagogika specjalna, Poznań; Kielin J., Klimek-Markowicz K., 2013, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci

z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Sopot; Kwiatkowska M., 1997, Dzieci głęboko niezrozumiane, Warszawa; Michalik M., Między językiem, myśleniem a rzeczywistością – budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upośledzenie intelektualne. Studium przypadku, [w:] Michalik M., Siudak A. (red.), 2010, Zagadnienia mowy

i myślenia, Kraków; Pańczyk J. (red.), 1989, Z zagadnień oligofrenopedagogiki, Warszawa; Rakowska A., Oligofazja. Ogólne tendencje w edukacji, [w:] Grabias S. (red.), 2001, Zaburzenia mowy, Lublin; Szatmari P., 2007, Uwięziony umysł. Opowieść

o ludziach z autyzmem, Kraków

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 45

(15 + 30), przygotowanie się do zajęć – 15 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin;

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Patrycja Kasza, Aleksandra Sienniak, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń, ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej, charakterystyka zachowań

i potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współwystępujące, myślenie i język, zaburzenia mowy i możliwości komunikacyjne osób upośledzonych umysłowo, diagnozowanie rozwoju mowy osób

z niepełnosprawnością intelektualną, zasady i metody terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

Treści programowe (ćwiczenia): studia przypadków osób z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, analiza zachowań

i możliwości komunikacyjnych na podstawie hospitacji zajęć logopedycznych i projekcji filmów podejmujących problematykę niepełnosprawności intelektualnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bernstein T., 1995, Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym, Łódź; Błeszyński J. J., Kaczorowska-Bray K. (red.), 2012, Diagnoza

i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Gdańsk; Czaplewska E., Milewski S. (red.), 2015, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot (r.4); Gałkowski T., Jastrzębowska G., 1999, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole

(r. 6.6., 8.8.); Minczakiewicz E. M., 1996, Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Kraków (r.8);

Literatura uzupełniająca:

Attwood T., 2006, Zespół Aspergera. Wprowadzenie, Poznań; Delacato C., 1995, Dziwne niepojęte autystyczne dziecko, Warszawa; Dykcik W. (red.), 1997, Pedagogika specjalna, Poznań; Kielin J., Klimek-Markowicz K., 2013, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci

z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Sopot; Kwiatkowska M., 1997, Dzieci głęboko niezrozumiane, Warszawa; Michalik M., Między językiem, myśleniem a rzeczywistością – budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upośledzenie intelektualne. Studium przypadku, [w:] Michalik M., Siudak A. (red.), 2010, Zagadnienia mowy

i myślenia, Kraków; Pańczyk J. (red.), 1989, Z zagadnień oligofrenopedagogiki, Warszawa; Rakowska A., Oligofazja. Ogólne tendencje w edukacji, [w:] Grabias S. (red.), 2001, Zaburzenia mowy, Lublin; Szatmari P., 2007, Uwięziony umysł. Opowieść

o ludziach z autyzmem, Kraków

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 45

(15 + 30), przygotowanie się do zajęć – 30 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin; łącznie - 90 godzin aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Magdalena Pyra, Aleksandra Sienniak, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń, ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej, charakterystyka zachowań

i potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współwystępujące, myślenie i język, zaburzenia mowy i możliwości komunikacyjne osób upośledzonych umysłowo, diagnozowanie rozwoju mowy osób

z niepełnosprawnością intelektualną, zasady i metody terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

Treści programowe (ćwiczenia): studia przypadków osób z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, analiza zachowań

i możliwości komunikacyjnych na podstawie hospitacji zajęć logopedycznych i projekcji filmów podejmujących problematykę niepełnosprawności intelektualnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bernstein T., 1995, Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym, Łódź; Błeszyński J. J., Kaczorowska-Bray K. (red.), 2012, Diagnoza

i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Gdańsk; Czaplewska E., Milewski S. (red.), 2015, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot (r.4); Gałkowski T., Jastrzębowska G., 1999, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole

(r. 6.6., 8.8.); Minczakiewicz E. M., 1996, Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Kraków (r.8);

Literatura uzupełniająca:

Attwood T., 2006, Zespół Aspergera. Wprowadzenie, Poznań; Delacato C., 1995, Dziwne niepojęte autystyczne dziecko, Warszawa; Dykcik W. (red.), 1997, Pedagogika specjalna, Poznań; Kielin J., Klimek-Markowicz K., 2013, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci

z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Sopot; Kwiatkowska M., 1997, Dzieci głęboko niezrozumiane, Warszawa; Michalik M., Między językiem, myśleniem a rzeczywistością – budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upośledzenie intelektualne. Studium przypadku, [w:] Michalik M., Siudak A. (red.), 2010, Zagadnienia mowy

i myślenia, Kraków; Pańczyk J. (red.), 1989, Z zagadnień oligofrenopedagogiki, Warszawa; Rakowska A., Oligofazja. Ogólne tendencje w edukacji, [w:] Grabias S. (red.), 2001, Zaburzenia mowy, Lublin; Szatmari P., 2007, Uwięziony umysł. Opowieść

o ludziach z autyzmem, Kraków

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 45

(15 + 30), przygotowanie się do zajęć – 15 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Aleksandra Sienniak, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń, ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej, charakterystyka zachowań

i potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współwystępujące, myślenie i język, zaburzenia mowy i możliwości komunikacyjne osób upośledzonych umysłowo, diagnozowanie rozwoju mowy osób

z niepełnosprawnością intelektualną, zasady i metody terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

Treści programowe (ćwiczenia): studia przypadków osób z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, analiza zachowań

i możliwości komunikacyjnych na podstawie hospitacji zajęć logopedycznych i projekcji filmów podejmujących problematykę niepełnosprawności intelektualnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bernstein T., 1995, Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym, Łódź; Błeszyński J. J., Kaczorowska-Bray K. (red.), 2012, Diagnoza

i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Gdańsk; Czaplewska E., Milewski S. (red.), 2015, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot (r.4); Gałkowski T., Jastrzębowska G., 1999, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole

(r. 6.6., 8.8.); Minczakiewicz E. M., 1996, Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Kraków (r.8);

Literatura uzupełniająca:

Attwood T., 2006, Zespół Aspergera. Wprowadzenie, Poznań; Delacato C., 1995, Dziwne niepojęte autystyczne dziecko, Warszawa; Dykcik W. (red.), 1997, Pedagogika specjalna, Poznań; Kielin J., Klimek-Markowicz K., 2013, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci

z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Sopot; Kwiatkowska M., 1997, Dzieci głęboko niezrozumiane, Warszawa; Michalik M., Między językiem, myśleniem a rzeczywistością – budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upośledzenie intelektualne. Studium przypadku, [w:] Michalik M., Siudak A. (red.), 2010, Zagadnienia mowy

i myślenia, Kraków; Pańczyk J. (red.), 1989, Z zagadnień oligofrenopedagogiki, Warszawa; Rakowska A., Oligofazja. Ogólne tendencje w edukacji, [w:] Grabias S. (red.), 2001, Zaburzenia mowy, Lublin; Szatmari P., 2007, Uwięziony umysł. Opowieść

o ludziach z autyzmem, Kraków

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 45

(15 + 30), przygotowanie się do zajęć – 15 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Aleksandra Sienniak, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń, ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): podstawowe pojęcia z zakresu niepełnosprawności intelektualnej, charakterystyka zachowań

i potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współwystępujące, myślenie i język, zaburzenia mowy i możliwości komunikacyjne osób upośledzonych umysłowo, diagnozowanie rozwoju mowy osób

z niepełnosprawnością intelektualną, zasady i metody terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

Treści programowe (ćwiczenia): studia przypadków osób z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, analiza zachowań

i możliwości komunikacyjnych na podstawie hospitacji zajęć logopedycznych i projekcji filmów podejmujących problematykę niepełnosprawności intelektualnej

PRACA NA ODLEGŁOŚĆ:

1. Kontakt ze studentami drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

2. Metody pracy:

- udostępnienie studentom na ich grupowy adres mailowy prezentacji i materiałów dydaktycznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bernstein T., 1995, Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym, Łódź; Błeszyński J. J., Kaczorowska-Bray K. (red.), 2012, Diagnoza

i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Gdańsk; Czaplewska E., Milewski S. (red.), 2015, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot (r.4); Gałkowski T., Jastrzębowska G., 1999, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole

(r. 6.6., 8.8.); Minczakiewicz E. M., 1996, Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Kraków (r.8);

Literatura uzupełniająca:

Attwood T., 2006, Zespół Aspergera. Wprowadzenie, Poznań; Delacato C., 1995, Dziwne niepojęte autystyczne dziecko, Warszawa; Dykcik W. (red.), 1997, Pedagogika specjalna, Poznań; Kielin J., Klimek-Markowicz K., 2013, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci

z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Sopot; Kwiatkowska M., 1997, Dzieci głęboko niezrozumiane, Warszawa; Michalik M., Między językiem, myśleniem a rzeczywistością – budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upośledzenie intelektualne. Studium przypadku, [w:] Michalik M., Siudak A. (red.), 2010, Zagadnienia mowy

i myślenia, Kraków; Pańczyk J. (red.), 1989, Z zagadnień oligofrenopedagogiki, Warszawa; Rakowska A., Oligofazja. Ogólne tendencje w edukacji, [w:] Grabias S. (red.), 2001, Zaburzenia mowy, Lublin; Szatmari P., 2007, Uwięziony umysł. Opowieść

o ludziach z autyzmem, Kraków

Uwagi:

ZDALNA REALIZACJA WYKŁADÓW (zadania dla studentów):

zapoznanie się z zagadnieniami i rozszerzonym komentarzem do kolejnych wykładów

ZDALNA REALIZACJA ĆWICZEŃ/WARSZTATÓW (zadania dla studentów):

Opracowanie i przesłanie materiałów z ćwiczeń (ostatnie 4g. zaplanowane w sali)) na adres mejlowy grupy studentów. Wskazanie dodatkowej lektury. Przewidywana prezentacja nagrań DVD bez możliwości kopiowania)

Warsztaty w terenie (zaplanowane w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej przy FPON) zawieszone. Zostaną zrealizowane w kwietniu lub – co bardziej prawdopodobne - w maju.

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 45

(15 + 30), przygotowanie się do zajęć – 15 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.