Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logorytmika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-LOR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logorytmika
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01, PC1_KK_W03

Zna definicję pojęcia logorytmika

PC1_KS_W03

Potrafi scharakteryzować elementy wspólne dla muzyki i mowy

PC1_KS_W01, PC1_KS_W03, PC1_KS_W06

Uznaje zasadność włączenia logorytmiki do działań profilaktycznych i terapeutycznych w logopedii

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KS_U04

Umie stworzyć program i przeprowadzić zajęcia logorytmiczne

PC1_KK_U08

Potrafi pracować w zespole oraz prowadzić zajęcia z grupą w danym obszarze logopedii

PC1_KK_K02

Rozumie znaczenie logorytmiki w procesie kształtowania i korygowania mowy dziecka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby weryfikacji wiedzy:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena aktywności podczas zajęć praktycznych,

- ocena pracy zaliczeniowej: ocena poprawności metodologicznej przygotowanych konspektów zajęć logorytmicznych oraz ocena umiejętności prowadzenie grupowych zajęć logorytmicznych.

Pełny opis:

1. Podstawowe wiadomości z teorii muzyki.

2. Definicje i zadania logorytmiki.

3. Założenia metodyczne.

4. Fizjologia ruchu.

5. Ocena sprawności ruchowej dzieci.

6. Zajęcia muzyczno-ruchowe, czyli praktyczne ćwiczenia logorytmiczne:

- ćwiczenia oddechowe

- ćwiczenia głosowe – fonacyjne, emisyjne, intonacyjne,

- ćwiczenia usprawniające małą i dużą motorykę,

- śpiew,

Odtwarzanie i tworzenie muzyki,

- gra na instrumentach perkusyjnych,

- ćwiczenia słowno-ruchowe i słowno-rytmiczne: różnicowanie tempa, dynamiki, wysokości dźwięku, rytmu, metrum, kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jacques-Dalcroze i jego rytmika, Warszawa 1991.

2. Dasiewicz A. - Tobiasz, Umuzykalnienie w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1977.

3. Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1993.

4. Kilińska E., Ćwiczenia logorytmiczne, Gdańsk 1993.

5. Kilińska-Ewertowska E., Logorytmika, UMCS, Lublin 1987.

6. Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1979.

7. Rozentalowa A., O logorytmice. w: Logopedia nr 10, 1971.

8. Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa 1998.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Stadnicki A., Logorytmika i choreorytmika, Warszawa 1987.

2. Walencik-Topiłko A., Rytm muzyczny i logorytmika w terapii logopedycznej dotyczącej dyslalii. w: Logopedia jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna i stosowana, (red.) I. Nowakowska-Kempny, Katowice 1998.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

1.Ćwiczenia

2. Dyskusje

3. Konsultace indywidualne

4. Zajęcia praktczne

5. Iinscenizacje

6. Filmy

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 5

Przygotowanie się do prowadzenia grupowych zajęć logorytmicznych 3

Inne formy przygotowanie się do ćwiczeń praktycznych prowadzonych podczas zajęć 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby weryfikacji wiedzy:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena aktywności podczas zajęć praktycznych,

- ocena pracy zaliczeniowej: ocena poprawności metodologicznej przygotowanych konspektów zajęć logorytmicznych oraz ocena umiejętności prowadzenie grupowych zajęć logorytmicznych.

Pełny opis:

1. Podstawowe wiadomości z teorii muzyki.

2. Definicje i zadania logorytmiki.

3. Założenia metodyczne.

4. Fizjologia ruchu.

5. Ocena sprawności ruchowej dzieci.

6. Zajęcia muzyczno-ruchowe, czyli praktyczne ćwiczenia logorytmiczne:

- ćwiczenia oddechowe

- ćwiczenia głosowe – fonacyjne, emisyjne, intonacyjne,

- ćwiczenia usprawniające małą i dużą motorykę,

- śpiew,

Odtwarzanie i tworzenie muzyki,

- gra na instrumentach perkusyjnych,

- ćwiczenia słowno-ruchowe i słowno-rytmiczne: różnicowanie tempa, dynamiki, wysokości dźwięku, rytmu, metrum, kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jacques-Dalcroze i jego rytmika, Warszawa 1991.

2. Dasiewicz A. - Tobiasz, Umuzykalnienie w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1977.

3. Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1993.

4. Kilińska E., Ćwiczenia logorytmiczne, Gdańsk 1993.

5. Kilińska-Ewertowska E., Logorytmika, UMCS, Lublin 1987.

6. Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1979.

7. Rozentalowa A., O logorytmice. w: Logopedia nr 10, 1971.

8. Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa 1998.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Stadnicki A., Logorytmika i choreorytmika, Warszawa 1987.

2. Walencik-Topiłko A., Rytm muzyczny i logorytmika w terapii logopedycznej dotyczącej dyslalii. w: Logopedia jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna i stosowana, (red.) I. Nowakowska-Kempny, Katowice 1998.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

1.Ćwiczenia

2. Dyskusje

3. Konsultace indywidualne

4. Zajęcia praktczne

5.Iinscenizacje

6. Filmy

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 3

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby weryfikacji wiedzy:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena aktywności studenta podczas zajęć praktycznych,

- ocena pracy zaliczeniowej: ocena poprawności metodologicznej przygotowanych konspektów zajęć logorytmicznych oraz ocena umiejętności prowadzenie grupowych zajęć logorytmicznych.

Pełny opis:

1. Podstawowe wiadomości z teorii muzyki.

2. Definicje i zadania logorytmiki.

3. Założenia metodyczne.

4. Fizjologia ruchu.

5. Ocena sprawności ruchowej dzieci.

6. Zajęcia muzyczno-ruchowe, czyli praktyczne ćwiczenia logorytmiczne:

- ćwiczenia oddechowe

- ćwiczenia głosowe – fonacyjne, emisyjne, intonacyjne,

- ćwiczenia usprawniające małą i dużą motorykę,

- śpiew,

Odtwarzanie i tworzenie muzyki,

- gra na instrumentach perkusyjnych,

- ćwiczenia słowno-ruchowe i słowno-rytmiczne: różnicowanie tempa, dynamiki, wysokości dźwięku, rytmu, metrum, kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jacques-Dalcroze i jego rytmika, Warszawa 1991.

2. Dasiewicz A. - Tobiasz, Umuzykalnienie w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1977.

3. Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1993.

4. Kilińska E., Ćwiczenia logorytmiczne, Gdańsk 1993.

5. Kilińska-Ewertowska E., Logorytmika, UMCS, Lublin 1987.

6. Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1979.

7. Rozentalowa A., O logorytmice. w: Logopedia nr 10, 1971.

8. Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa 1998.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Stadnicki A., Logorytmika i choreorytmika, Warszawa 1987.

2. Walencik-Topiłko A., Rytm muzyczny i logorytmika w terapii logopedycznej dotyczącej dyslalii. w: Logopedia jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna i stosowana, (red.) I. Nowakowska-Kempny, Katowice 1998.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

1.Ćwiczenia

2. Dyskusje

3. Konsultace indywidualne

4. Zajęcia praktczne

5.Iinscenizacje

6. Filmy

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 3

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

-Sposoby weryfikacji wiedzy:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena aktywności studenta podczas zajęć praktycznych,

- ocena pracy zaliczeniowej: ocena poprawności metodologicznej przygotowanych konspektów zajęć logorytmicznych oraz ocena umiejętności prowadzenie grupowych zajęć logorytmicznych.

Pełny opis:

1. Podstawowe wiadomości z teorii muzyki.

2. Definicje i zadania logorytmiki.

3. Założenia metodyczne.

4. Fizjologia ruchu.

5. Ocena sprawności ruchowej dzieci.

6. Zajęcia muzyczno-ruchowe, czyli praktyczne ćwiczenia logorytmiczne:

- ćwiczenia oddechowe

- ćwiczenia głosowe – fonacyjne, emisyjne, intonacyjne,

- ćwiczenia usprawniające małą i dużą motorykę,

- śpiew,

Odtwarzanie i tworzenie muzyki,

- gra na instrumentach perkusyjnych,

- ćwiczenia słowno-ruchowe i słowno-rytmiczne: różnicowanie tempa, dynamiki, wysokości dźwięku, rytmu, metrum, kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jacques-Dalcroze i jego rytmika, Warszawa 1991.

2. Dasiewicz A. - Tobiasz, Umuzykalnienie w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1977.

3. Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1993.

4. Kilińska E., Ćwiczenia logorytmiczne, Gdańsk 1993.

5. Kilińska-Ewertowska E., Logorytmika, UMCS, Lublin 1987.

6. Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1979.

7. Rozentalowa A., O logorytmice. w: Logopedia nr 10, 1971.

8. Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa 1998.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Stadnicki A., Logorytmika i choreorytmika, Warszawa 1987.

2. Walencik-Topiłko A., Rytm muzyczny i logorytmika w terapii logopedycznej dotyczącej dyslalii. w: Logopedia jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna i stosowana, (red.) I. Nowakowska-Kempny, Katowice 1998.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

1.Ćwiczenia

2. Dyskusje

3. Konsultace indywidualne

4. Zajęcia praktczne

5.Iinscenizacje

6. Filmy

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 3

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby weryfikacji wiedzy:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena aktywności studenta podczas zajęć praktycznych,

- ocena pracy zaliczeniowej: ocena poprawności metodologicznej przygotowanych konspektów zajęć logorytmicznych oraz ocena umiejętności prowadzenie grupowych zajęć logorytmicznych.

Pełny opis:

1. Podstawowe wiadomości z teorii muzyki.

2. Definicje i zadania logorytmiki.

3. Założenia metodyczne.

4. Fizjologia ruchu.

5. Ocena sprawności ruchowej dzieci.

6. Zajęcia muzyczno-ruchowe, czyli praktyczne ćwiczenia logorytmiczne:

- ćwiczenia oddechowe

- ćwiczenia głosowe – fonacyjne, emisyjne, intonacyjne,

- ćwiczenia usprawniające małą i dużą motorykę,

- śpiew,

Odtwarzanie i tworzenie muzyki,

- gra na instrumentach perkusyjnych,

- ćwiczenia słowno-ruchowe i słowno-rytmiczne: różnicowanie tempa, dynamiki, wysokości dźwięku, rytmu, metrum, kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jacques-Dalcroze i jego rytmika, Warszawa 1991.

2. Dasiewicz A. - Tobiasz, Umuzykalnienie w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1977.

3. Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1993.

4. Kilińska E., Ćwiczenia logorytmiczne, Gdańsk 1993.

5. Kilińska-Ewertowska E., Logorytmika, UMCS, Lublin 1987.

6. Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1979.

7. Rozentalowa A., O logorytmice. w: Logopedia nr 10, 1971.

8. Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa 1998.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Stadnicki A., Logorytmika i choreorytmika, Warszawa 1987.

2. Walencik-Topiłko A., Rytm muzyczny i logorytmika w terapii logopedycznej dotyczącej dyslalii. w: Logopedia jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna i stosowana, (red.) I. Nowakowska-Kempny, Katowice 1998.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

1.Ćwiczenia

2. Dyskusje

3. Konsultace indywidualne

4. Zajęcia praktczne

5.Iinscenizacje

6. Filmy

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 3

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

PC1_KK_W01, PC1_KK_W03

Zna definicję pojęcia logorytmika

PC1_KS_W03

Potrafi scharakteryzować elementy wspólne dla muzyki i mowy

PC1_KS_W01, PC1_KS_W03, PC1_KS_W06

Uznaje zasadność włączenia logorytmiki do działań profilaktycznych i terapeutycznych w logopedii

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KS_U04

Umie stworzyć program i przeprowadzić zajęcia logorytmiczne

PC1_KK_U08

Potrafi pracować w zespole oraz prowadzić zajęcia z grupą w danym obszarze logopedii

PC1_KK_K02

Rozumie znaczenie logorytmiki w procesie kształtowania i korygowania mowy dziecka

Z powodu niemozności odbycia zajec próbnych w terenie dokonam oceny skonstruowanego przez studenta programu terapii i konspektów zajęć.

Pełny opis:

Tematy:

1. Wprowadzenie do zagadnienia: logorytmika, jej założenia i cele.

2. Rytmika w kształceniu poczucia rytmu.

3. Podstawowe pojęcia muzyczne wykorzystywane w logorytmice: rytm, tempo, metrum, dynamika, wysokość dźwięku. Ćwiczenia.

4. Podstawowe założenia rytmiki Emila Jaques Dalcroze'a i Carla Orffa. Instrumentarium orffowskie.

5. Ćwiczenia ruchowe jako dominująca forma aktywności w rozwoju i stymulacji mowy dziecka.

6. Rytmizacja wypowiedzi. Zmiany rytmu w czasie.

7. Ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne, metrorytmiczne, polirytmiczne.

8. Ćwiczenia podkreślające związek ruchu z muzyką oraz wspólnotę muzyki i wypowiedzi.

9. Śpiew - główny element kształtujący aparat głosotwórczy, regulujący oddech, usprawniający aparat artykulacyjny.

10. Piosenka jako podstawa zajęć logorytmicznych.

11. Ćwiczenia słuchowe i rytmiczne jako istotny element w usprawnianiu mowy.

12. Koordynacja słuchowo-ruchowa podstawą do odbioru poprawnego wzorca dźwiękowego oraz samokontroli słuchowej.

13. Aspekty prozodyczne mowy. Elementy segmentalne i suprasegmentalne.

14. Śpiew a intonacja mowy. Kadencja i antykadencja.

15. Osnowa rytmiczna mowy - iloczas.

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl (g.lorens@aps.edu.pl)

Literatura:

Jutrzyna E., 2005, Wykorzystanie muzyki w terapii logopedycznej, [w:] L.

Kilińska- Ewertowska E., 1993, Badania nad zastosowaniem ćwiczeń muzyczno-ruchowych w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami mowy, Gdańsk.

Kilińska- Ewertowska E., 1993, Ćwiczenia logorytmiczne, Gdańsk.

Kilińska- Ewertowska E., 1987, Logorytmika, Lublin.

Rozentalowa A., 1971, O logorytmice, Logopedia Nr 10, Lublin.

Stadnicki A., 1987, Logorytmika i choreorytmika, Warszawa.

Walencik- Topiłko A., 2000,

Walencik-Topiłko A., 2004, Śpiew w profilaktyce logopedycznej, [w:] Sztuka w edukacji i terapii, M. Knapik i W.A. Sacher (red.), Kraków.

Literatura przesłana drogą online:

Wasińska E. [w:]GŁOS_JĘZYK_KOMUNIKACJA TOM IV https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/3212/10%20wasi%C5%84ska-zd%C5%BCalik-wspomaganie%20rozwoju.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Budkowska M. [w:] GŁOS-JĘZYK -KOMUNIKACJA

http://ifp.univ.rzeszow.pl/logopedia/ksiazki/glos5/9_budkowska_muzyka_w_terapii.pdf

Kwaterkiewicz M. [w:] Logopedia Silensiana http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Logopedia_Silesiana/Logopedia_Silesiana-r2017-t6/Logopedia_Silesiana-r2017-t6-s211-222/Logopedia_Silesiana-r2017-t6-s211-222.pdf

Bogdanowicz M. Rytmika https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4343/1/Bogdanowicz_Rytmika_emila_jaques-dalcrozea.pdf

Uwagi:

W podziale na 3 podgrupy: przygotowanie - co tydzień (w każdą środę) - konspektu zajęć logorytmicznych (komunikacja online), uwzględniając co tygodniowe uwagi uzyskane od prowadzącego przedmiot :

- (1) dzieci w wieku 3 lat

- (2) dzieci w wieku 4-5

- (3) dzieci w wieku 6 lat

Dodatkowo co tygodniowe (w każdą środę) przesyłanie fimików, podpisanych przez poszczególne grupy, dotyczących poniższej tematyki zabaw muzyczno-ruchowych:

- odtwarzanie struktur rytmicznych

- szybka reakcja na zmianę (związek muzyki z mową - pauza-szybko-wolno-wysoko-nisko-głośno-cicho)

- zabawy muzyczno ruchowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.