Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia z elementami wiktymologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-KEW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryminologia z elementami wiktymologii
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kryminologia jest nauką o przestępczości i jego sprawcy. Uprawiana jest w formie badań empirycznych. Na ich podstawie budowane są teorie kryminologiczne, które próbują wyjaśnić zjawisko przestępczości.

Wiktymologia jest nauką o ofierze przestępstwa. Zajmuje się przede wszystkim osobą pokrzywdzonego i dąży do polepszenia pozycji ofiary zarówno w systemie wymiaru sprawiedliwości, jak i w szerszym społeczeństwie.

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W01 Zna podstawowe pojęcia z zakresu kryminologii i wiktymologii.

PC1_KS_W03 Zna główne założenia teoretycznych koncepcji wyjaśniających zachowania przestępcze.

PC1_KK_U02 Potrafi dokonać interpretacji materiału źródłowego, m.in. wskaźników przestępczości.

PC1_KS_U01 Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

PC1_KS_U04 Posługuje się wybranymi koncepcjami teoretycznymi by planować działania z zakresu kryminologii i wiktymologii. Umie skonstruować program zapobiegania przestępczości.

PC1_KS_K02 Przygotowuje się do zajęć i potrafi zaprojektować działania pedagogiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1. Pojęcie i przedmiot kryminologii.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego.

3. Przestępstwo, przestępczość, sprawca, ofiara.

4. Metody analizy przestępczości.

5. Analiza wybranych przestępstw.

6. Metody badania nieujawnionej przestępczości.

7. Charakterystyka współczesnej przestępczości. Przestępczość zorganizowana, powrotna, gospodarcza.

8. Wybrane teorie kryminologiczne.

9. Zapobieganie przestępczości.

10. Wiktymologia - pojęcie i przedmiot.

11. Wiktymizacja pierwotna i wtórna.

12. Zapobieganie wtórnej wiktymizacji.

Literatura:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007;

L. Mazowiecka, Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw,Wolters Kluwer 2012;

E. Bieńkowska, L. Mazowiecka. Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem, Warszawa 2009

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1. Pojęcie i przedmiot kryminologii.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego.

3. Przestępstwo, przestępczość, sprawca, ofiara.

4. Metody analizy przestępczości.

5. Analiza wybranych przestępstw.

6. Metody badania nieujawnionej przestępczości.

7. Charakterystyka współczesnej przestępczości. Przestępczość zorganizowana, powrotna, gospodarcza.

8. Wybrane teorie kryminologiczne.

9. Zapobieganie przestępczości.

10. Wiktymologia - pojęcie i przedmiot.

11. Wiktymizacja pierwotna i wtórna.

12. Zapobieganie wtórnej wiktymizacji.

Literatura:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007;

L. Mazowiecka, Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw,Wolters Kluwer 2012;

E. Bieńkowska, L. Mazowiecka. Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem, Warszawa 2009

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Obecność na zajęciach

Aktywność podczas zajęć

Przygotowanie wypowiedzi ustanej dotyczącej wybranej kategorii przestępstw

kolokwium pisemne- test wiedzy

Pełny opis:

1. Przedmiot, pojęcie, działy i interdyscyplinarność kryminologii

2. Przestępczość, przestępstwo i przestępca

3. Charakterystyka przestępczości w Polsce- źródła informacji o przestępczości. Obraz przestępczości w Polsce

4. Wybrane teorie kryminologiczne (biologiczne, psychologiczne, socjokulturowe)

5. Rola socjalizacji w etiologii przestępczości (rodzina, szkoła, rówieśnicy, środowisko pracy)

6. Zapobieganie przestępczości – profilaktyka kryminologiczna, kryminalistyczna i penitencjarna

7. Metody badań kryminologicznych

8. Wybrane zagadnienia wiktymologii (przedmiot, główne zadania, pojęcie i typologia ofiar, pojęcie i rodzaje wiktymizacji)

Literatura:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

B. Hołyst, Kryminologia, Lexis Nexis, Warszawa 2009.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

L. Mazowiecka, Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw,Wolters Kluwer 2012;

E. Bieńkowska, L. Mazowiecka. Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem, Warszawa 2009

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych: 15

Liczba godzin konieczna do zapoznania się z literaturą: 5

Liczba godzin konieczna do przygotowania się do egzaminu: 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3ceceea7c2c7432d9af6304597713bc4%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=14393bb6-c647-4028-818b-307351808ded&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Anna Kieszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Obecność na zajęciach

Aktywność podczas zajęć

Przygotowanie wypowiedzi ustanej dotyczącej wybranej kategorii przestępstw

kolokwium pisemne- test wiedzy

Pełny opis:

1. Przedmiot, pojęcie, działy i interdyscyplinarność kryminologii

2. Przestępczość, przestępstwo i przestępca

3. Charakterystyka przestępczości w Polsce- źródła informacji o przestępczości. Obraz przestępczości w Polsce

4. Wybrane teorie kryminologiczne (biologiczne, psychologiczne, socjokulturowe)

5. Rola socjalizacji w etiologii przestępczości (rodzina, szkoła, rówieśnicy, środowisko pracy)

6. Zapobieganie przestępczości – profilaktyka kryminologiczna, kryminalistyczna i penitencjarna

7. Metody badań kryminologicznych

8. Wybrane zagadnienia wiktymologii (przedmiot, główne zadania, pojęcie i typologia ofiar, pojęcie i rodzaje wiktymizacji)

Literatura:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

B. Hołyst, Kryminologia, Lexis Nexis, Warszawa 2009.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

L. Mazowiecka, Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw,Wolters Kluwer 2012;

E. Bieńkowska, L. Mazowiecka. Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem, Warszawa 2009

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych: 15

Liczba godzin konieczna do zapoznania się z literaturą: 5

Liczba godzin konieczna do przygotowania się do egzaminu: 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Kod zespołu: enl4rbl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.