Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka polskiego - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-GR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego - 1
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI MS TEAMS

kontakt z prowadzącym: iwiecek@aps.edu.pl

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Kolokwia ustne - zaliczenie na ocenę

2. Ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Kolokwium pisemne z zastosowaniem aplikacji Forms

Pełny opis:

Kontakt z prowadzącą drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Mail kontaktowy: iwiecek@aps.edu.pl

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Podstawowe pojęcia fonetyki

2. Kryteria klasyfikacji spółgłosek

3. Kryteria klasyfikacji samogłosek

4. Podstawowe pojęcia fonetyki akustycznej

5. Rozbieżności między wymową a pismem

6.Tendencje wymawianiowe współczesnej polszczyzny

7. Podstawowe pojęcia fonologii

8. Opis fonologiczny języka polskiego

9. Prozodia języka polskiego

ĆWICZENIA:

1. Alfabet fonetyczny slawistyczny i międzynarodowy

2. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy

3. Opis artykulacji spółgłosek

4. Opis artykulacji samogłosek

5. Struktura akustyczna głosek

6. Zapis fonetyczny: zjawiska fonetyczne zachodzące w mowie; rozbieżności między wymową a pismem

7. Analiza fonologiczna wyrazów i zapis fonologiczny

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Dukiewicz L., 1995, Fonetyka [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wyd. IJP PAN, Kraków, s. 7-103.

2. Klebanowska B., 2007, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami, Wydawnictwo UW, Warszawa.

3. Lorens G., Karwowska A., Więcek-Poborczyk I., 2017, GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wyd. Harmonia Uniwersalis, Gdańsk.

4. Sawicka I., 1995, Fonologia [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wyd. IJP PAN, Kraków, s.105-195.

5. Wierzchowska B., 1971, Wymowa polska, wydanie II, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

6. Więcek-Poborczyk I., 2014, Normy wymawianiowe polszczyzny a wariantywność wymowy, Wydawnictwo APS, Warszawa.

7. Więcek-Poborczyk I., 2016, Wariantywność współczesnej wymowy polskiej (wybrane konteksty fonetyczne), [w:] Boksa E., Rosińska-Mamej A., Senderska J. (red.), Język - człowiek - świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, KTN, Kielce, s. 215-223.

8. Wiśniewski M., 2001, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wyd. UMK, Toruń.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Karaś M., Madejowa M., 1977, Słownik wymowy polskiej, Warszawa, PWN.

2. Lubaś W., Urbańczyk S., 1994, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Wydawnictwo Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, Kraków–Katowice.

3. Madelska L., 2005, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków.

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W08, PC1_KK_W03

Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie w zakresie fonetyki, fonologii, rozumie jej zastosowanie w logopedii

PC1_KK_W08, PC1_KK_W03

Ma podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie fonetyki, fonologii rozumie jej zastosowanie w logopedii

PC1_KK_W03 Zna artykulację głosek

PC1_KS_U02 Umie opisać procesy artykulacyjne głosek

PC1_KS_U02 Potrafi interpretować fonologicznie zapis fonetyczny wyrazów

PC1_KS_U02 Umie zapisać fonetycznie wypowiedź

Metody i kryteria oceniania:

ZAJĘCIA PROWADZONE Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI MS TEAMS

Sposób dołączenia do zespołu został przekazany studentom poprzez USOS mail.

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, ćwiczenia - prezentacja multimedialna

Ćwiczenia z zastosowaniem pomocy dydaktycznych (m.in. rycin, filmów, schematów artykulacyjnych)

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30 godz. + 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zaliczenie

Po zawieszeniu nauki zdalnej zaliczenie w kontakcie indywidualnym. Jeżeli nie będzie to możliwe zaliczenie ustne on-line

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Kolokwia pisemne - zaliczenie na ocenę

2. Ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć

Pełny opis:

Kontakt z prowadzącą drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Mail kontaktowy: iwiecek@aps.edu.pl

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Podstawowe pojęcia fonetyki

2. Kryteria klasyfikacji spółgłosek

3. Kryteria klasyfikacji samogłosek

4. Podstawowe pojęcia fonetyki akustycznej

5. Rozbieżności między wymową a pismem

6.Tendencje wymawianiowe współczesnej polszczyzny

7. Podstawowe pojęcia fonologii

8. Opis fonologiczny języka polskiego

9. Prozodia języka polskiego

ĆWICZENIA:

1. Alfabet fonetyczny slawistyczny i międzynarodowy

2. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy

3. Opis artykulacji spółgłosek

4. Opis artykulacji samogłosek

5. Struktura akustyczna głosek

6. Zapis fonetyczny: zjawiska fonetyczne zachodzące w mowie; rozbieżności między wymową a pismem

7. Analiza fonologiczna wyrazów i zapis fonologiczny

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Dukiewicz L., 1995, Fonetyka [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wyd. IJP PAN, Kraków, s. 7-103.

2. Klebanowska B., 2007, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami, Wydawnictwo UW, Warszawa.

3. Lorens G., Karwowska A., Więcek-Poborczyk I., 2017, GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wyd. Harmonia Uniwersalis, Gdańsk.

4. Sawicka I., 1995, Fonologia [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wyd. IJP PAN, Kraków, s.105-195.

5. Wierzchowska B., 1971, Wymowa polska, wydanie II, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

6. Więcek-Poborczyk I., 2014, Normy wymawianiowe polszczyzny a wariantywność wymowy, Wydawnictwo APS, Warszawa.

7. Więcek-Poborczyk I., 2016, Wariantywność współczesnej wymowy polskiej (wybrane konteksty fonetyczne), [w:] Boksa E., Rosińska-Mamej A., Senderska J. (red.), Język - człowiek - świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, KTN, Kielce, s. 215-223.

8. Wiśniewski M., 2001, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wyd. UMK, Toruń.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Karaś M., Madejowa M., 1977, Słownik wymowy polskiej, Warszawa, PWN.

2. Lubaś W., Urbańczyk S., 1994, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Wydawnictwo Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, Kraków–Katowice.

3. Madelska L., 2005, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków.

Uwagi:

Samodzielne zapoznanie się z literaturą i przygotowanie do zaliczenia

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład - prezentacja multimedialna połączona z tradycyjną formą wykładu

Ćwiczenia z zastosowaniem pomocy dydaktycznych (m.in. slajdów, schematów artykulacyjnych)

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30 godz. + 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI MS TEAMS

kontakt z prowadzącym: iwiecek@aps.edu.pl

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Kolokwia ustne - zaliczenie na ocenę

2. Ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Kolokwium pisemne z zastosowaniem aplikacji Forms

Pełny opis:

Kontakt z prowadzącą drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Mail kontaktowy: iwiecek@aps.edu.pl

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Podstawowe pojęcia fonetyki

2. Kryteria klasyfikacji spółgłosek

3. Kryteria klasyfikacji samogłosek

4. Podstawowe pojęcia fonetyki akustycznej

5. Rozbieżności między wymową a pismem

6.Tendencje wymawianiowe współczesnej polszczyzny

7. Podstawowe pojęcia fonologii

8. Opis fonologiczny języka polskiego

9. Prozodia języka polskiego

ĆWICZENIA:

1. Alfabet fonetyczny slawistyczny i międzynarodowy

2. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy

3. Opis artykulacji spółgłosek

4. Opis artykulacji samogłosek

5. Struktura akustyczna głosek

6. Zapis fonetyczny: zjawiska fonetyczne zachodzące w mowie; rozbieżności między wymową a pismem

7. Analiza fonologiczna wyrazów i zapis fonologiczny

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Dukiewicz L., 1995, Fonetyka [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wyd. IJP PAN, Kraków, s. 7-103.

2. Klebanowska B., 2007, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami, Wydawnictwo UW, Warszawa.

3. Lorens G., Karwowska A., Więcek-Poborczyk I., 2017, GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wyd. Harmonia Uniwersalis, Gdańsk.

4. Sawicka I., 1995, Fonologia [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wyd. IJP PAN, Kraków, s.105-195.

5. Wierzchowska B., 1971, Wymowa polska, wydanie II, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

6. Więcek-Poborczyk I., 2014, Normy wymawianiowe polszczyzny a wariantywność wymowy, Wydawnictwo APS, Warszawa.

7. Więcek-Poborczyk I., 2016, Wariantywność współczesnej wymowy polskiej (wybrane konteksty fonetyczne), [w:] Boksa E., Rosińska-Mamej A., Senderska J. (red.), Język - człowiek - świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, KTN, Kielce, s. 215-223.

8. Wiśniewski M., 2001, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wyd. UMK, Toruń.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Karaś M., Madejowa M., 1977, Słownik wymowy polskiej, Warszawa, PWN.

2. Lubaś W., Urbańczyk S., 1994, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Wydawnictwo Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, Kraków–Katowice.

3. Madelska L., 2005, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków.

Uwagi:

ZAJĘCIA PROWADZONE Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI MS TEAMS

Sposób dołączenia do zespołu został przekazany studentom poprzez USOS mail.

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, ćwiczenia - prezentacja multimedialna

Ćwiczenia z zastosowaniem pomocy dydaktycznych (m.in. rycin, filmów, schematów artykulacyjnych)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.