Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-PPI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SKRÓCONY OPIS

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W19 Zna strukturę i podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej

PC1_KK_W19 Zna podstawowe reguły podejmowania decyzji w sferze finansów

PC1_KK_W19 Zna podstawowe pojęcia ekonomiczne

PC1_KK_W19 Opisuje podstawowe zależności gospodarcze

Umiejętności

PC1_KK_U09 Potrafi rozpoznać czynniki sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarcze

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 Ma świadomość korzyści i kosztów podejmowanych decyzji ekonomicznych dla społeczeństwa i jednostki.

PC1_KK_K01 Ma świadomość wymagań prawnych i etycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kozłowski
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zaliczenie odbywa się na podstawie testu wielokrotnego wyboru oraz zaliczenia "gry rynkowej".

Dopuszczalna jest jedna "bezkarna" nieobecność. Zaliczenia nieobecności oraz nieudanego testu bądź "gry rynkowej" wymagają indywidualnych ustaleń z instruktorem.

Pełny opis:

Zajęcia służą przede wszystkim umożliwieniu studentom przećwiczenia myślenia w kategoriach przedsiębiorczości, zarządzania, rozwiązywania problemów i kreatywnego podejścia do otaczającej rzeczywistości. Ponadto dostarczają podstawowych informacji dotyczących działalności gospodarczej, funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz przygotowują do odważniejszego podejmowania wyzwań, wiążących się z odpowiedzialnością i umiarkowanym ryzykiem.

Struktura poszczególnych sesji:

1. Przedsiębiorczość. Profil przedsiębiorcy.

Czym jest przedsiębiorczość? Jak szerokie jest to pojęcie? Czy dotyczy ono tylko ludzi biznesu czy może być interpretowane szerzej? Kim jest przedsiębiorca - czy można określić profil osobowościowy człowieka sukcesu? Czy biznes jest dla każdego, czy trzeba się urodzić z "tym czymś"?

2. Etyka w biznesie; Pomysł na biznes.

Jakie jest znaczenie etyki, zasad i wartości w prowadzeniu biznesu i szerzej - w działalności zawodowej. Jaka jest rola przedsiębiorcy w społeczności lokalnej - biznes jako inspirator zmian na lepsze. // Metody kreowania pomysłów, które mogą udoskonalać jakość życia społecznego i - w konsekwencji - okazać się dochodowym przedsięwzięciem.

3. Biznesplan.

Roztropne prowadzenie biznesu wymaga dobrze przemyślanego i przetestowanego planu. Istotne jest, aby przećwiczyć podstawowe elementy budowania poprawnego biznesplanu.

4. Gospodarka rynkowa.

Funkcjonujemy w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie podstawowych pojęć i terminów: rynek, prawo popytu, prawo podaży, niestandardowe krzywe popytu i podaży, czynniki kształtujące podaż i popyt, paradoksy konsumentów.

5. Gra rynkowa I; Kapitalizm

"Gra rynkowa" imituje wolny rynek w ramach sali ćwiczeniowej. Kupno-sprzedaż-produkcja oraz prowadzenie stosownej dokumentacji służą nabraniu wprawy w myśleniu przedsiębiorczym. Sukces odnosi ten, kto kończy grę bogatszy niż ją zaczynał. // Kapitalizm jest systemem dominującym w globalnej gospodarce. Krótki zarys jego historii, interwencjonizm państwowy, napięcia społeczne.

6. Zarządzanie projektem.

Projektem jest każde złożone przedsięwzięcie, nie tylko biznesowe. Ideą tych zajęć jest przećwiczenie wyznaczania celów (zadań), formułowania do nich dróg dojścia, wyznaczania deadline-ów oraz pilnowania realizacji poszczególnych etapów projektu.

7. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce; Gra rynkowa II;

Podstawowe informacje prawne i podatkowe związane z działalnością gospodarczą w Polsce. // Powtórzenie "gry rynkowej" - na zaliczenie.

8. Test

40 min. test wielokrotnego wyboru, odnoszący się do zagadnień omówionych na zajęciach. Podejście problemowe a nie encyklopedyczne.

Literatura:

Nasiłowski Mieczysław, Podstawy przedsiębiorczości, Warszawa : "Key Text", 2002.

Scarborough Norman M., Cornwall Jeffrey R., Essentials of entrepreneurship and small business management, Boston: Pearson, [2015] ©2016.

Sowell Thomas, Ekonomia dla każdego czyli O czym każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien, Warszawa; Chicago: Fijorr Publishing, [2003].

Uwagi:

Metody kształcenia:

Zajęcia oparte są zasadniczo na mini-wykładach, pracy w grupach oraz otwartej dyskusji.

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach 15h

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu zamieszczoną w bibliografii 20h

- bezpośrednie przygotowanie do egzaminu 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kozłowski
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zaliczenie odbywa się na podstawie testu wielokrotnego wyboru oraz zaliczenia "gry rynkowej".

Dopuszczalna jest jedna "bezkarna" nieobecność. Zaliczenia nieobecności oraz nieudanego testu bądź "gry rynkowej" wymagają indywidualnych ustaleń z instruktorem.

Pełny opis:

Zajęcia służą przede wszystkim umożliwieniu studentom przećwiczenia myślenia w kategoriach przedsiębiorczości, zarządzania, rozwiązywania problemów i kreatywnego podejścia do otaczającej rzeczywistości. Ponadto dostarczają podstawowych informacji dotyczących działalności gospodarczej, funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz przygotowują do odważniejszego podejmowania wyzwań, wiążących się z odpowiedzialnością i umiarkowanym ryzykiem.

Struktura poszczególnych sesji:

1. Przedsiębiorczość. Profil przedsiębiorcy.

Czym jest przedsiębiorczość? Jak szerokie jest to pojęcie? Czy dotyczy ono tylko ludzi biznesu czy może być interpretowane szerzej? Kim jest przedsiębiorca - czy można określić profil osobowościowy człowieka sukcesu? Czy biznes jest dla każdego, czy trzeba się urodzić z "tym czymś"?

2. Etyka w biznesie; Pomysł na biznes.

Jakie jest znaczenie etyki, zasad i wartości w prowadzeniu biznesu i szerzej - w działalności zawodowej. Jaka jest rola przedsiębiorcy w społeczności lokalnej - biznes jako inspirator zmian na lepsze. // Metody kreowania pomysłów, które mogą udoskonalać jakość życia społecznego i - w konsekwencji - okazać się dochodowym przedsięwzięciem.

3. Biznesplan.

Roztropne prowadzenie biznesu wymaga dobrze przemyślanego i przetestowanego planu. Istotne jest, aby przećwiczyć podstawowe elementy budowania poprawnego biznesplanu.

4. Gospodarka rynkowa.

Funkcjonujemy w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie podstawowych pojęć i terminów: rynek, prawo popytu, prawo podaży, niestandardowe krzywe popytu i podaży, czynniki kształtujące podaż i popyt, paradoksy konsumentów.

5. Gra rynkowa I; Kapitalizm

"Gra rynkowa" imituje wolny rynek w ramach sali ćwiczeniowej. Kupno-sprzedaż-produkcja oraz prowadzenie stosownej dokumentacji służą nabraniu wprawy w myśleniu przedsiębiorczym. Sukces odnosi ten, kto kończy grę bogatszy niż ją zaczynał. // Kapitalizm jest systemem dominującym w globalnej gospodarce. Krótki zarys jego historii, interwencjonizm państwowy, napięcia społeczne.

6. Zarządzanie projektem.

Projektem jest każde złożone przedsięwzięcie, nie tylko biznesowe. Ideą tych zajęć jest przećwiczenie wyznaczania celów (zadań), formułowania do nich dróg dojścia, wyznaczania deadline-ów oraz pilnowania realizacji poszczególnych etapów projektu.

7. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce; Gra rynkowa II;

Podstawowe informacje prawne i podatkowe związane z działalnością gospodarczą w Polsce. // Powtórzenie "gry rynkowej" - na zaliczenie.

8. Test

40 min. test wielokrotnego wyboru, odnoszący się do zagadnień omówionych na zajęciach. Podejście problemowe a nie encyklopedyczne.

Literatura:

Nasiłowski Mieczysław, Podstawy przedsiębiorczości, Warszawa : "Key Text", 2002.

Scarborough Norman M., Cornwall Jeffrey R., Essentials of entrepreneurship and small business management, Boston: Pearson, [2015] ©2016.

Sowell Thomas, Ekonomia dla każdego czyli O czym każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien, Warszawa; Chicago: Fijorr Publishing, [2003].

Uwagi:

Metody kształcenia:

Zajęcia oparte są zasadniczo na mini-wykładach, pracy w grupach oraz otwartej dyskusji.

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach 12h

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu zamieszczoną w bibliografii 20h

- bezpośrednie przygotowanie do egzaminu 18h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kozłowski
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczeniem przedmiotu jest test pisemny. W przypadkach szczególnych dopuszczalne jest zaliczenie ustne.

Pełny opis:

Zajęcia służą przede wszystkim umożliwieniu studentom przećwiczenia myślenia w kategoriach przedsiębiorczości, zarządzania, rozwiązywania problemów i kreatywnego podejścia do otaczającej rzeczywistości. Ponadto dostarczają podstawowych informacji dotyczących działalności gospodarczej, funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz przygotowują do odważniejszego podejmowania wyzwań, wiążących się z odpowiedzialnością i umiarkowanym ryzykiem.

Zarys zagadnień poszczególnych sesji:

1. Przedsiębiorczość - fundamenty.

Sesja podzielona jest na dwie części. W pierwszej następuje prezentacja kursu (jego celów, struktury etc.), przedstawienie sylabusa oraz zasad zaliczenia. W drugiej uwaga skierowana jest na osobę przedsiębiorcy i na specyfikę prowadzenia działalności biznesowej. W centrum pozostają pytania: Czym jest przedsiębiorczość? Kim jest przedsiębiorca - czy można określić profil osobowościowy człowieka sukcesu? Czy biznes jest dla każdego, czy trzeba się urodzić z "tym czymś"? Jakie znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa ma indywidualna działalność gospodarcza?

2. Innowacyjność i kreatywność – pomysł na biznes.

Metody kreowania pomysłów, które mogą udoskonalać jakość życia społecznego i - w konsekwencji - okazać się dochodowym przedsięwzięciem. Rola przedsiębiorcy w społeczności lokalnej - biznes jako inspirator zmian na lepsze.

3. Analiza wykonalności – model biznesowy

Strategiczne myślenie o pomyśle na biznes w szerszym kontekście środowiska, w którym ma być on realizowany. Przygotowanie solidnego fundamentu (uzasadnienia biznesowego) dla realizacji zamyślonego projektu.

4. Biznesplan.

Roztropne prowadzenie biznesu wymaga dobrze przemyślanego i przetestowanego planu. Istotne jest, aby przećwiczyć podstawowe elementy budowania poprawnego biznesplanu.

5. Gospodarka rynkowa.

Funkcjonujemy w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie podstawowych pojęć i terminów: rynek, prawo popytu, prawo podaży, niestandardowe krzywe popytu i podaży, czynniki kształtujące podaż i popyt, paradoksy konsumentów.

6. Symulacja rynkowa

"Symulacja rynkowa" imituje wolny rynek w ramach sali ćwiczeniowej. Kupno-sprzedaż-produkcja oraz prowadzenie stosownej dokumentacji służą nabraniu wprawy w myśleniu biznesowym. Sukces odnosi ten, kto kończy grę bogatszy niż ją zaczynał.

7. Zarządzanie projektem.

Projektem jest każde złożone przedsięwzięcie, nie tylko biznesowe. Ideą tych zajęć jest przećwiczenie wyznaczania celów (zadań), formułowania do nich dróg dojścia, wyznaczania deadline-ów oraz pilnowania realizacji poszczególnych etapów projektu.

8. Zamknięcie kursu

Podsumowanie treści kursu, wyjaśnienie wątpliwości, wystawienie ocen.

Literatura:

Nasiłowski Mieczysław, Podstawy przedsiębiorczości, Warszawa : "Key Text", 2002.

Scarborough Norman M., Cornwall Jeffrey R., Essentials of entrepreneurship and small business management, Boston: Pearson, [2015] ©2016.

Sowell Thomas, Ekonomia dla każdego czyli O czym każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien, Warszawa; Chicago: Fijorr Publishing, [2003].

Uwagi:

Metody kształcenia:

Zajęcia oparte są zasadniczo na mini-wykładach, pracy w grupach oraz otwartej dyskusji.

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach 15h

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu zamieszczoną w bibliografii 20h

- bezpośrednie przygotowanie do egzaminu 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kozłowski
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczeniem przedmiotu jest test pisemny. W przypadkach szczególnych dopuszczalne jest zaliczenie ustne.

Pełny opis:

Zajęcia służą przede wszystkim umożliwieniu studentom przećwiczenia myślenia w kategoriach przedsiębiorczości, zarządzania, rozwiązywania problemów i kreatywnego podejścia do otaczającej rzeczywistości. Ponadto dostarczają podstawowych informacji dotyczących działalności gospodarczej, funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz przygotowują do odważniejszego podejmowania wyzwań, wiążących się z odpowiedzialnością i umiarkowanym ryzykiem.

Zarys zagadnień poszczególnych sesji:

1. Przedsiębiorczość - fundamenty.

Sesja podzielona jest na dwie części. W pierwszej następuje prezentacja kursu (jego celów, struktury etc.), przedstawienie sylabusa oraz zasad zaliczenia. W drugiej uwaga skierowana jest na osobę przedsiębiorcy i na specyfikę prowadzenia działalności biznesowej. W centrum pozostają pytania: Czym jest przedsiębiorczość? Kim jest przedsiębiorca - czy można określić profil osobowościowy człowieka sukcesu? Czy biznes jest dla każdego, czy trzeba się urodzić z "tym czymś"? Jakie znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa ma indywidualna działalność gospodarcza?

2. Innowacyjność i kreatywność – pomysł na biznes.

Metody kreowania pomysłów, które mogą udoskonalać jakość życia społecznego i - w konsekwencji - okazać się dochodowym przedsięwzięciem. Rola przedsiębiorcy w społeczności lokalnej - biznes jako inspirator zmian na lepsze.

3. Analiza wykonalności – model biznesowy

Strategiczne myślenie o pomyśle na biznes w szerszym kontekście środowiska, w którym ma być on realizowany. Przygotowanie solidnego fundamentu (uzasadnienia biznesowego) dla realizacji zamyślonego projektu.

4. Biznesplan.

Roztropne prowadzenie biznesu wymaga dobrze przemyślanego i przetestowanego planu. Istotne jest, aby przećwiczyć podstawowe elementy budowania poprawnego biznesplanu.

5. Gospodarka rynkowa.

Funkcjonujemy w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie podstawowych pojęć i terminów: rynek, prawo popytu, prawo podaży, niestandardowe krzywe popytu i podaży, czynniki kształtujące podaż i popyt, paradoksy konsumentów.

6. Symulacja rynkowa

"Symulacja rynkowa" imituje wolny rynek w ramach sali ćwiczeniowej. Kupno-sprzedaż-produkcja oraz prowadzenie stosownej dokumentacji służą nabraniu wprawy w myśleniu biznesowym. Sukces odnosi ten, kto kończy grę bogatszy niż ją zaczynał.

7. Zarządzanie projektem.

Projektem jest każde złożone przedsięwzięcie, nie tylko biznesowe. Ideą tych zajęć jest przećwiczenie wyznaczania celów (zadań), formułowania do nich dróg dojścia, wyznaczania deadline-ów oraz pilnowania realizacji poszczególnych etapów projektu.

8. Zamknięcie kursu

Podsumowanie treści kursu, wyjaśnienie wątpliwości, wystawienie ocen.

Literatura:

Nasiłowski Mieczysław, Podstawy przedsiębiorczości, Warszawa : "Key Text", 2002.

Scarborough Norman M., Cornwall Jeffrey R., Essentials of entrepreneurship and small business management, Boston: Pearson, [2015] ©2016.

Sowell Thomas, Ekonomia dla każdego czyli O czym każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien, Warszawa; Chicago: Fijorr Publishing, [2003].

Uwagi:

Metody kształcenia:

Zajęcia oparte są zasadniczo na mini-wykładach, pracy w grupach oraz otwartej dyskusji.

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach 12h

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu zamieszczoną w bibliografii 20h

- bezpośrednie przygotowanie do egzaminu 18h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kozłowski
Prowadzący grup: Marek Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praca na zajęciach i pozytywny wynik pracy zaliczeniowej w formie pisemnej

Pełny opis:

Przedsiębiorczość – pojęcia, podstawowe definicje oraz nauka o przedsiębiorczości

Zróżnicowanie świata organizacji - przedsiębiorstwa a instytucje

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa /organizacji (analiza: SWOT, konkurencji, portfelowa)

Podstawy ekonomiczne podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie

Gospodarstwo domowe – problemy ekonomiczne

Rynek pracy, jego podmioty i instytucje ochrony pracowników

Marketing a przedsiębiorczość

Osobowość i kompetencje przedsiębiorcy. Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Współczesne metody i techniki zarządzania

Biznes plan. Organizacja i prowadzenie firmy

Strategia rozwoju firmy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

M. Nasiłowski, Podstawy przedsiębiorczości, Key Text, Warszawa 2002

J.E. Wasilczuk (red.), Przedsiębiorczość w ośmiu odsłonach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013

Literatura uzupełniająca:

D.F. Abell, Dualizm w zarządzaniu. Dziś i jutro firmy, Poltext, Warszawa 2000

J. Abraham, Odkryj swój potencjał. 21 sposobów na prześcignięcie konkurencji w myśleniu, działaniu i zarabianiu pieniędzy, Helion, Gliwice 2010

J.D. Antoszkiewicz, Firma wobec zagrożeń, Poltext, Warszawa 1997

G., Ancyparowicz, Bezpieczeństwo socjalne cz. I. Gospodarstwo domowe, Oficyna Wydawnicza WSM SIG Warszawa 2004

G., Ancyparowicz, M. Pawłowski, Bezpieczeństwo socjalne cz. II. Przedsiębiorcy i menedżerowie, Oficyna Wydawnicza WSM SIG Warszawa 2004

M. Böhm, Skuteczna promocja przy niskim budżecie, Wyd. BC.edu, Warszawa 2009

M. Bratnicki, J. Strużyna (red.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001

T. Buczyńska, Podstawy przedsiębiorczości, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2003

S. Dawidziuk, Przedsiębiorczość białkiem rozwoju społeczno-gospodarczego, Wyd. WSM w Warszawie, Warszawa 2011

G. de Saint Marie, Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Poltext, Warszawa 1995

P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002

K. Dzierżawski, Krótki kurs ekonomii praktycznej, Zysk i S-ka Wyd., Poznań 2006

H. Greenberg, P. Sweeney, Jak odnieść sukces i rozwinąć swój potencjał. Wskazówki najwybitniejszych postaci naszych czasów, MT Biznes, Warszawa 2007

C. Hall, Przedsiębiorca odpowiedzialny, California Fitness Polska, Warszawa 2002

W. Kobyliński, Podstawy współczesnego zarządzania, Kolegium Wydawnicze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź - Warszawa 2005

E. Mansfeld, Podstawy mikroekonomii. Zasady, przykłady, zadania, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 2002

D. Marcum, S. Smith, Egonomia. Jak nasze ego niszczy i buduje nasze finanse, MT Biznes, Warszawa 2010

Metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka, red. naukowa S. Duchniewicz, Wyd. PTM, Warszawa 2010

R. Normann, Zarządzanie usługami. Style i przywództwo w biznesie, GWP, Gdańsk 2012

A.J. Silk, Czym jest marketing? Rebis, Poznań 2008

R. Sobiecki (red.), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, Difin, Warszawa 2003

Uwagi:

Wykorzystywane metody dydaktyczne: metody asymilacji wiedzy (praca z tekstem, dyskusja); metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, giełda pomysłów).

Nakład pracy:

15 godzin - godziny kontaktowe

45 godzin - przygotowanie do zajęć (lektura materiałów poleconych przez prowadzącego)

30 godzin - przygotowanie raportu

Liczba punktów - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Marek Pawłowski, Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praca na zajęciach i pozytywny wynik pracy zaliczeniowej w formie pisemnej

Pełny opis:

Przedsiębiorczość – pojęcia, podstawowe definicje oraz nauka o przedsiębiorczości

Zróżnicowanie świata organizacji - przedsiębiorstwa a instytucje

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa /organizacji (analiza: SWOT, konkurencji, portfelowa)

Podstawy ekonomiczne podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie

Gospodarstwo domowe – problemy ekonomiczne

Rynek pracy, jego podmioty i instytucje ochrony pracowników

Marketing a przedsiębiorczość

Osobowość i kompetencje przedsiębiorcy. Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Współczesne metody i techniki zarządzania

Biznes plan. Organizacja i prowadzenie firmy

Strategia rozwoju firmy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

D.F. Abell, Dualizm w zarządzaniu. Dziś i jutro firmy, Poltext, Warszawa 2000

J. Abraham, Odkryj swój potencjał. 21 sposobów na prześcignięcie konkurencji w myśleniu, działaniu i zarabianiu pieniędzy, Helion, Gliwice 2010

T. Buczyńska, Podstawy przedsiębiorczości, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2003

K. Dzierżawski, Krótki kurs ekonomii praktycznej, Zysk i S-ka Wyd., Poznań 2006

Literatura uzupełniająca

C. Hall, Przedsiębiorca odpowiedzialny, California Fitness Polska, Warszawa 2002

R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2005

W. Kobyliński, Podstawy współczesnego zarządzania, Kolegium Wydawnicze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź - Warszawa 2005

E. Mansfeld, Podstawy mikroekonomii. Zasady, przykłady, zadania, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 2002

D. Marcum, S. Smith, Egonomia. Jak nasze ego niszczy i buduje nasze finanse, MT Biznes, Warszawa 2010

Metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka, red. naukowa S. Duchniewicz, Wyd. PTM, Warszawa 2010

R. Normann, Zarządzanie usługami. Style i przywództwo w biznesie, GWP, Gdańsk 2012

A.J. Silk, Czym jest marketing? Rebis, Poznań 2008

R. Sobiecki (red.), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, Difin, Warszawa 2003

Uwagi:

Wykorzystywane metody dydaktyczne: metody asymilacji wiedzy (praca z tekstem, dyskusja); metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, giełda pomysłów).

Nakład pracy:

12 godzin - godziny kontaktowe

20 godzin - przygotowanie do zajęć (lektura materiałów poleconych przez prowadzącego)

20 godzin - przygotowanie do zaliczenia w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sikora
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SKRÓCONY OPIS

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

- egzamin

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

- egzamin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

1. Pojęcie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość jako kluczowa kompetencja.

2. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

3. Kształtowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

4. Charakterystyka gospodarki rynkowej.

5. Organizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa.

7. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

8. Współczesny rynek pracy.

9. Aktywność na rynku pracy.

10. Transformacja biznesu w dobie globalizacji. Przedsiębiorczość w sieci.

Literatura:

K. Albrecht: Inteligencja praktyczna. Helion. Gliwice 2010

J. Cieslik: Przedsiębiorczość dla ambitnych

J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan. Poltext. Warszawa 1999

Ustawa Kodeks spółek handlowych

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 10h

Przygotowanie się do pracy zaliczeniowej i egzaminu: 15h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5h

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- dyskusja,

- metody aktywizujące

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 15h

Przygotowanie się do pracy zaliczeniowej i egzaminu: 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Pawłowski, Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.