Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w oddziaływaniach pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-MTP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w oddziaływaniach pedagogicznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KS_W06

zna działanie i zasady użytkowania tablicy interaktywnej.

PC1_KS_W06

zna sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych pomocy dydaktycznych.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KS_U03

potrafi posługiwać się tablicą interaktywną.

PC1_KS_U03

potrafi obsługiwać projektor multimedialny.

PC1_KS_U03

umie wykorzystywać oprogramowanie tablicy interaktywnej w celu przygotowania materiałów dydaktycznych.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KS_K02

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Kantor
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Urszula Fila, Daniel Kantor, Katarzyna Korbecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji tablicy interaktywnej.

2. Prezentacja wewnętrznych zasobów oprogramowania tablicy.

3. Omówienie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

4. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

5. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych sieci Internet w pracy z tablicą interaktywną.

Literatura:

www.tablice.net.pl/szkolenia/

www.learningapps.org

www.tagxedo.com

www.toondoo.com

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń – 10

Sumaryczna liczba punktów - 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Kantor
Prowadzący grup: Urszula Fila, Daniel Kantor, Katarzyna Łoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji tablicy interaktywnej.

2. Prezentacja wewnętrznych zasobów oprogramowania tablicy.

3. Omówienie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

4. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

5. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych sieci Internet w pracy z tablicą interaktywną.

Literatura:

www.tablice.net.pl/szkolenia/

www.learningapps.org

www.tagxedo.com

www.toondoo.com

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń – 10

Sumaryczna liczba punktów - 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Katarzyna Korbecka, Monika Rebizant, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji tablicy interaktywnej.

2. Prezentacja wewnętrznych zasobów oprogramowania tablicy.

3. Omówienie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

4. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

5. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych sieci Internet w pracy z tablicą interaktywną.

Literatura:

1. Hojnacki, L. (red.) (2013). Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów. https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf. dostęp: 10.09.2016.

2. Ostrowska, M., Sterna, D. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki. Warszawa: CEO https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf. dostęp: 10.09.2016.

Inne:

www.tablice.net.pl/szkolenia/

www.learningapps.org

www.tagxedo.com

www.toondoo.com

Uwagi:

Metody kształcenia:

pogadanka, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące

Nakład pracy student:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji tablicy interaktywnej.

2. Prezentacja wewnętrznych zasobów oprogramowania tablicy.

3. Omówienie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

4. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

5. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych sieci Internet w pracy z tablicą interaktywną.

Literatura:

1. Hojnacki, L. (red.) (2013). Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów. https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf. dostęp: 10.09.2016.

2. Ostrowska, M., Sterna, D. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki. Warszawa: CEO https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf. dostęp: 10.09.2016.

Inne:

www.tablice.net.pl/szkolenia/

www.learningapps.org

www.tagxedo.com

www.toondoo.com

Uwagi:

Metody kształcenia:

pogadanka, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące

Nakład pracy student:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Grzegorz Droń, Mariusz Fila, Urszula Fila, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena aktywności w trakcie zajęć.

- ocena projektu lekcji z autorskim zestawem interaktywnych ćwiczeń.

Pełny opis:

1. obsługi i konfiguracji tablicy

a. instalacja oprogramowania,

b. kalibracja tablicy

c. pisanie elektronicznym atramentem i wymazywanie notatek,

d. rozpoznawanie pisma ręcznego,

e. posługiwanie się klawiaturą ekranową,

f. przechwytywanie informacji z ekranu,

g. zapisywanie notatek w pamięci stałej komputera,

2. Projektowanie i tworzenie interaktywnych multimedialnych pomocy dydaktycznych.

a. Wykorzystanie oprogramowania wspomagającego realizację zajęć z tablicą interaktywną,

b. Wyszukiwanie i wstawianie grafiki, dźwięków, filmów,

c. Tworzenie interaktywnych elementów lekcji (quizy, anagramy, dobieranie elementów w pary, segregowanie elementów, itp.)

d. Rejestracja przebiegu lekcji,

e. Eksportowanie lekcji oraz notatek z tablicy do formatów HTML, PDF, PowerPoint, JPG, GIF, BMP.

3. Korzystanie z edukacyjnych zasobów Internetu w pracy tablicą.

4. Przygotowanie oraz prezentacja autorskiego zestawu ćwiczeń na wybrany temat.

Literatura:

www.smarttech.com

www.exchange.smarttech.com

www.tablice.net.pl

www.learningapps.org

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 15

Przygotowanie zestawu ćwiczeń - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji tablicy interaktywnej.

2. Prezentacja wewnętrznych zasobów oprogramowania tablicy.

3. Omówienie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

4. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

5. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych sieci Internet w pracy z tablicą interaktywną.

Literatura:

1. Hojnacki, L. (red.) (2013). Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów. https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf. dostęp: 10.09.2016.

2. Ostrowska, M., Sterna, D. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki. Warszawa: CEO https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf. dostęp: 10.09.2016.

Inne:

www.tablice.net.pl/szkolenia/

www.learningapps.org

www.tagxedo.com

www.toondoo.com

Uwagi:

Metody kształcenia:

pogadanka, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące

Nakład pracy student:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Mariusz Fila, Katarzyna Korbecka, Sergo Kuruliszwili, Anna Makaruk, Miłosz Romaniuk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji tablicy interaktywnej.

2. Prezentacja wewnętrznych zasobów oprogramowania tablicy.

3. Omówienie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

4. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

5. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych sieci Internet w pracy z tablicą interaktywną.

Literatura:

1. Hojnacki, L. (red.) (2013). Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów. https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf. dostęp: 10.09.2016.

2. Ostrowska, M., Sterna, D. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki. Warszawa: CEO https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf. dostęp: 10.09.2016.

Inne:

www.tablice.net.pl/szkolenia/

www.learningapps.org

www.tagxedo.com

www.toondoo.com

Uwagi:

Metody kształcenia:

pogadanka, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Grzegorz Droń, Daniel Kantor, Katarzyna Korbecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji tablicy interaktywnej.

2. Prezentacja wewnętrznych zasobów oprogramowania tablicy.

3. Omówienie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

4. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

5. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych sieci Internet w pracy z tablicą interaktywną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Hojnacki, L. (red.) (2013). Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów. https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf. dostęp: 10.09.2016.

2. Ostrowska, M., Sterna, D. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki. Warszawa: CEO https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf. dostęp: 10.09.2016.

Literatura uzupełniająca:

www.tablice.net.pl/szkolenia/

www.learningapps.org

www.tagxedo.com

www.toondoo.com

www.smarttech.com

Uwagi:

Metody kształcenia:

pogadanka, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące

Nakład pracy student:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.