Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabawa w edukacji elementarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-ZEE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabawa w edukacji elementarnej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W13 Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach,

podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji związanych z

obszarem działalności pedagogicznej wybranej specjalności

PEP1_W15 ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,

normach, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej związanych ze studiowaną specjalnością

PEP1_U03 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki do diagnozowania, projektowania i realizowania

działań pedagogicznych związanych ze studiowaną specjalnością

PEP1_U05 Potrafi diagnozować i prognozować sytuację życiową jednostek oraz planować i realizować działania praktyczne w wybranym obszarze działalności pedagogicznej

PEP1_K02 - Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań

zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

PEP1_K03 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje

działania pedagogiczne

PEP1_K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach

i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Agata Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy.

Zapoznanie z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, podczas których wykorzystywane są metody aktywizujące.

Zapoznanie z rolą zabawy w edukacji elementarnej i możliwościami wzbogacenia lekcji o metody pedagogiki zabawy.

Ćwiczenie w dawaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnych > Przedstawienie struktur komunikacyjnych w pracy z dużą grupą. > Inspirowanie do poszukiwania nowych, ciekawych metod pracy z grupą. > Integracja słuchaczy poprzez aktywne działanie w grupach zadaniowych. > Kształcenie umiejętności współpracy w grupie. > Poszerzenie i pogłębienie samowiedzy oraz poprawa samooceny słuchaczy

Treści przedmiotu:

Kształcenie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć aktywizujących grupę.

Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy.

Zapoznanie z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, podczas których wykorzystywane są metody aktywizujące.

Prezentacja projektów edukacyjnych, kulturalno-artystycznych, w których w praktyce działań animacyjnych wykorzystywane są metody aktywizujące.

Przedstawienie struktur komunikacyjnych w pracy z dużą grupą.

Metody i techniki pracy animacyjnej- metody ułatwiające integrację grupy (szybkie poznanie imion, poznanie nowego otoczenia), budujące zaufanie w grupie, ułatwiające sytuacje początkowe, ćwiczenia umożliwiające samopoznanie i poznanie innych, gry dydaktyczne i symulacyjne ułatwiające rozpoznanie problemu, jego uwarunkowań, metody ułatwiające wymianę myśli, gry dyskusyjne, zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest, metody informacji zwrotnej, ułatwiające opracowanie tematu, integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną aktywna zabawę, bez rywalizacji, proste techniki plastyczne.

Literatura:

Baer U.: Gry dyskusyjne. Wyd. KLANZA

Kędzior – Niczyporuk E.: Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wyd. KLANZA Lublin 2003

Kędzior- Niczyporuk E. red. „O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka ” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2010

Marcinkowska M., Hofman Z.: Zabawa jako metoda pracy z grupą - założenia teoretyczne pedagogiki zabawy, Warszawa 2000

Reichel R., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Tańce dla grupy. Opis: Tańce i zabawy dla grupy. Wyd. KLANZA GRUPA i ZABAWA, kwartalnik metodyczny

Pacewicz A.. (red.) Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe. Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje. UNUS Vopel K.W. „Zabawy interakcyjne”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999

Uwagi:

Podstawą oceny jest obecność i aktywność na zajęciach, ustny lub pisemny sprawdzian wiedzy teoretycznej

Warunki uzyskania oceny bardzo dobrej

* Aktywna obecność na zajęciach.

* Nie więcej niż dwie nieobecności ( 4 godziny dydaktyczne).

* Terminowe dostarczanie zadanych prac.

* Bardzo dobra lub dobra ocena z przygotowanego scenariusza zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Agata Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie słuchaczy z założeniami teorii leżących u podstaw pedagogiki zabawy – psychologii humanistycznej, pedagogiki i psychologii Gestalt.

Przedstawienie celu i zasad stosowania metod aktywizujących.

Poznanie technik i metod pedagogiki zabawy.

Nabywanie umiejętności tworzenia własnego katalogu metod aktywizujących.

Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy.

Inspirowanie do poszukiwania nowych, ciekawych metod pracy z grupą.

Zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie

Rozwijanie samoświadomości uczestników

Zwiększenie poziomu otwartości uczestników

Ćwiczenie autoprezentacji.

Treści przedmiotu:

Zasady zawierania kontraktu grupowego oraz reguły jego przestrzegania.

Omówienia poznanych metod - tworzenie katalogu metod, dostosowywanie znanych metod do potrzeb konkretnej grupy.

Założenia teorii leżących u podstaw pedagogiki zabawy – psychologii humanistycznej, pedagogiki i psychologii Gestalt.

Cel i zasady stosowania metod aktywizujących.

Metody i techniki pracy animacyjnej- metody ułatwiające integrację grupy (szybkie poznanie imion, poznanie nowego otoczenia), budujące zaufanie w grupie, ułatwiające sytuacje początkowe, ćwiczenia umożliwiające samopoznanie i poznanie innych, gry dydaktyczne i symulacyjne ułatwiające rozpoznanie problemu, jego uwarunkowań, metody ułatwiające wymianę myśli, gry dyskusyjne, zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest, metody informacji zwrotnej, ułatwiające opracowanie tematu, integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną aktywna zabawę, bez rywalizacji, proste techniki plastyczne.

Sprawdzian wiedzy

Literatura:

Baer U.: Gry dyskusyjne. Wyd. KLANZA Kędzior – Niczyporuk E.: Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wyd. KLANZA Lublin 2003 Kędzior- Niczyporuk E. red. „O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka ” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2010 Marcinkowska M., Hofman Z.: Zabawa jako metoda pracy z grupą - założenia teoretyczne pedagogiki zabawy, Warszawa 2000 Reichel R., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Tańce dla grupy. Opis: Tańce i zabawy dla grupy. Wyd. KLANZA GRUPA i ZABAWA, kwartalnik metodyczny Pacewicz A.. (red.) Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe. Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje. UNUS Vopel K.W. „Zabawy interakcyjne”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999

Uwagi:

Podstawą oceny jest obecność i aktywność na zajęciach, ustny lub pisemny sprawdzian wiedzy teoretycznej

Warunki uzyskania oceny bardzo dobrej * Aktywna obecność na zajęciach. * Nie więcej niż jedna nieobecność ( 3 godziny dydaktyczne). * Terminowe dostarczanie zadanych prac. * Bardzo dobra lub dobra ocena ze sprawdzianu wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poprzez czynne uczestnictwo studenci poznają cele, zasady i podstawy teoretyczne stosowania zabawy w edukacji elementarnej, kształcą umiejętności tworzenia i prowadzenia zajęć dla małych i dużych grup. Uczestnicy przygotują i przeprowadzą zajęcia z uwzględnieniem animacji fabularnej i wynikania struktur.

Podstawą oceny jest obecność i aktywność na zajęciach, ustny lub pisemny sprawdzian wiedzy teoretycznej

Warunki uzyskania oceny bardzo dobrej

* Aktywna obecność na zajęciach.

* Nie więcej niż dwie nieobecności ( 4 godziny dydaktyczne).

* Terminowe dostarczanie zadanych prac.

* Bardzo dobra lub dobra ocena z przygotowanego scenariusza zajęć.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy.

Zapoznanie z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, podczas których wykorzystywane są metody aktywizujące.

Zapoznanie z rolą zabawy w edukacji elementarnej i możliwościami wzbogacenia lekcji o metody pedagogiki zabawy.

Ćwiczenie w dawaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnych > Przedstawienie struktur komunikacyjnych w pracy z dużą grupą. > Inspirowanie do poszukiwania nowych, ciekawych metod pracy z grupą. > Integracja słuchaczy poprzez aktywne działanie w grupach zadaniowych. > Kształcenie umiejętności współpracy w grupie. > Poszerzenie i pogłębienie samowiedzy oraz poprawa samooceny słuchaczy

Treści przedmiotu:

Kształcenie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć aktywizujących grupę.

Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy.

Zapoznanie z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, podczas których wykorzystywane są metody aktywizujące.

Prezentacja projektów edukacyjnych, kulturalno-artystycznych, w których w praktyce działań animacyjnych wykorzystywane są metody aktywizujące.

Przedstawienie struktur komunikacyjnych w pracy z dużą grupą.

Metody i techniki pracy animacyjnej- metody ułatwiające integrację grupy (szybkie poznanie imion, poznanie nowego otoczenia), budujące zaufanie w grupie, ułatwiające sytuacje początkowe, ćwiczenia umożliwiające samopoznanie i poznanie innych, gry dydaktyczne i symulacyjne ułatwiające rozpoznanie problemu, jego uwarunkowań, metody ułatwiające wymianę myśli, gry dyskusyjne, zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest, metody informacji zwrotnej, ułatwiające opracowanie tematu, integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną aktywna zabawę, bez rywalizacji, proste techniki plastyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Baer U.: Gry dyskusyjne. Wyd. KLANZA

Kędzior – Niczyporuk E.: Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wyd. KLANZA Lublin 2003

Kędzior- Niczyporuk E. red. „O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka ” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2010

Marcinkowska M., Hofman Z.: Zabawa jako metoda pracy z grupą - założenia teoretyczne pedagogiki zabawy, Warszawa 2000

Reichel R., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Tańce dla grupy. Opis: Tańce i zabawy dla grupy. Wyd. KLANZA GRUPA i ZABAWA, kwartalnik metodyczny

Literatura uzupełniająca:

Pacewicz A.. (red.) Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe. Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje. UNUS Vopel K.W. „Zabawy interakcyjne”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie przedmiotu 20

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poprzez czynne uczestnictwo studenci poznają cele, zasady i podstawy teoretyczne stosowania zabawy w edukacji elementarnej, kształcą umiejętności tworzenia i prowadzenia zajęć dla małych i dużych grup. Uczestnicy przygotują i przeprowadzą zajęcia z uwzględnieniem animacji fabularnej i wynikania struktur.

Podstawą oceny jest obecność i aktywność na zajęciach, ustny lub pisemny sprawdzian wiedzy teoretycznej

Warunki uzyskania oceny bardzo dobrej

* Aktywna obecność na zajęciach.

* Nie więcej niż dwie nieobecności ( 4 godziny dydaktyczne).

* Terminowe dostarczanie zadanych prac.

* Bardzo dobra lub dobra ocena z przygotowanego scenariusza zajęć.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy.

Zapoznanie z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, podczas których wykorzystywane są metody aktywizujące.

Zapoznanie z rolą zabawy w edukacji elementarnej i możliwościami wzbogacenia lekcji o metody pedagogiki zabawy.

Ćwiczenie w dawaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnych > Przedstawienie struktur komunikacyjnych w pracy z dużą grupą. > Inspirowanie do poszukiwania nowych, ciekawych metod pracy z grupą. > Integracja słuchaczy poprzez aktywne działanie w grupach zadaniowych. > Kształcenie umiejętności współpracy w grupie. > Poszerzenie i pogłębienie samowiedzy oraz poprawa samooceny słuchaczy

Treści przedmiotu:

Kształcenie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć aktywizujących grupę.

Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy.

Zapoznanie z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, podczas których wykorzystywane są metody aktywizujące.

Prezentacja projektów edukacyjnych, kulturalno-artystycznych, w których w praktyce działań animacyjnych wykorzystywane są metody aktywizujące.

Przedstawienie struktur komunikacyjnych w pracy z dużą grupą.

Metody i techniki pracy animacyjnej- metody ułatwiające integrację grupy (szybkie poznanie imion, poznanie nowego otoczenia), budujące zaufanie w grupie, ułatwiające sytuacje początkowe, ćwiczenia umożliwiające samopoznanie i poznanie innych, gry dydaktyczne i symulacyjne ułatwiające rozpoznanie problemu, jego uwarunkowań, metody ułatwiające wymianę myśli, gry dyskusyjne, zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest, metody informacji zwrotnej, ułatwiające opracowanie tematu, integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną aktywna zabawę, bez rywalizacji, proste techniki plastyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Baer U.: Gry dyskusyjne. Wyd. KLANZA

Kędzior – Niczyporuk E.: Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wyd. KLANZA Lublin 2003

Kędzior- Niczyporuk E. red. „O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka ” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2010

Marcinkowska M., Hofman Z.: Zabawa jako metoda pracy z grupą - założenia teoretyczne pedagogiki zabawy, Warszawa 2000

Reichel R., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Tańce dla grupy. Opis: Tańce i zabawy dla grupy. Wyd. KLANZA GRUPA i ZABAWA, kwartalnik metodyczny

Literatura uzupełniająca:

Pacewicz A.. (red.) Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe. Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje. UNUS Vopel K.W. „Zabawy interakcyjne”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie przedmiotu 20

Inne formy 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poprzez czynne uczestnictwo studenci poznają cele, zasady i podstawy teoretyczne stosowania zabawy w edukacji elementarnej, kształcą umiejętności tworzenia i prowadzenia zajęć dla małych i dużych grup. Uczestnicy przygotują i przeprowadzą zajęcia z uwzględnieniem animacji fabularnej i wynikania struktur.

Podstawą oceny jest obecność i aktywność na zajęciach, ustny lub pisemny sprawdzian wiedzy teoretycznej

Warunki uzyskania oceny bardzo dobrej

* Aktywna obecność na zajęciach.

* Nie więcej niż dwie nieobecności ( 4 godziny dydaktyczne).

* Terminowe dostarczanie zadanych prac.

* Bardzo dobra lub dobra ocena z przygotowanego scenariusza zajęć.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy.

Zapoznanie z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, podczas których wykorzystywane są metody aktywizujące.

Zapoznanie z rolą zabawy w edukacji elementarnej i możliwościami wzbogacenia lekcji o metody pedagogiki zabawy.

Ćwiczenie w dawaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnych > Przedstawienie struktur komunikacyjnych w pracy z dużą grupą. > Inspirowanie do poszukiwania nowych, ciekawych metod pracy z grupą. > Integracja słuchaczy poprzez aktywne działanie w grupach zadaniowych. > Kształcenie umiejętności współpracy w grupie. > Poszerzenie i pogłębienie samowiedzy oraz poprawa samooceny słuchaczy

Treści przedmiotu:

Kształcenie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć aktywizujących grupę.

Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego doboru metod do celów oraz potrzeb grupy.

Zapoznanie z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, podczas których wykorzystywane są metody aktywizujące.

Prezentacja projektów edukacyjnych, kulturalno-artystycznych, w których w praktyce działań animacyjnych wykorzystywane są metody aktywizujące.

Przedstawienie struktur komunikacyjnych w pracy z dużą grupą.

Metody i techniki pracy animacyjnej- metody ułatwiające integrację grupy (szybkie poznanie imion, poznanie nowego otoczenia), budujące zaufanie w grupie, ułatwiające sytuacje początkowe, ćwiczenia umożliwiające samopoznanie i poznanie innych, gry dydaktyczne i symulacyjne ułatwiające rozpoznanie problemu, jego uwarunkowań, metody ułatwiające wymianę myśli, gry dyskusyjne, zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest, metody informacji zwrotnej, ułatwiające opracowanie tematu, integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną aktywna zabawę, bez rywalizacji, proste techniki plastyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Baer U.: Gry dyskusyjne. Wyd. KLANZA

Kędzior – Niczyporuk E.: Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wyd. KLANZA Lublin 2003

Kędzior- Niczyporuk E. red. „O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka ” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2010

Marcinkowska M., Hofman Z.: Zabawa jako metoda pracy z grupą - założenia teoretyczne pedagogiki zabawy, Warszawa 2000

Reichel R., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Tańce dla grupy. Opis: Tańce i zabawy dla grupy. Wyd. KLANZA GRUPA i ZABAWA, kwartalnik metodyczny

Literatura uzupełniająca:

Pacewicz A.. (red.) Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe. Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje. UNUS Vopel K.W. „Zabawy interakcyjne”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla III EPW

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie przedmiotu 20

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.