Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-RPR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W02 Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu

badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach,

technikach i narzędziach badawczych; ukierunkowaną na wybrany obszar działalności

pedagogicznej.

PEP1_W04 Ma podstawową wiedzę na w zakresie wybranych filozoficznych,

psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka oraz jego rozwoju (biologicznego,

psychologicznego i społecznego) stanowiącą teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej.

PEP1_U03 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną zakresu pedagogiki i

powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki do diagnozowania, projektowania i realizowania działań pedagogicznych związanych ze studiowaną specjalnością.

PEP1_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na

tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Praca indywidualna:

diagnoza dziecka przy pomocy wybranych trzech narzędzi diagnostycznych omawianych na zajęciach

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

Potrzeby rozwojowe

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Omówienie wybranych narzędzi diagnostycznych, służących do badania rozwoju psychoruchowego małych dzieci

Organizacja procesu diagnostycznego i pomocowego

Literatura:

Affolter F. (1997), Spostrzeganie, rzeczywistość, język, WSiP, Warszawa.

Aly M. (2002), Dziecko specjalnej troski. Pierwszy rok życia, GWP, Gdańsk.

Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

Babiuch M. (2002), Jak współpracować z

rodzicami trudnych uczniów? WSiP, Warszawa.

Łobocki M. (1985), Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

Mikler-Chwastek A, Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Wydawnictwo Harmonia 2011.

Borkowska M. (2001), Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Warszawa.

By dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009

Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole / Sylvia B. Rimm ; przeł. z ang. Monika Horzowska. - Poznań : Moderski i S-ka, 2000

Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000.

Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

Rowicka-Łagowska D., Jasińska M. (2011), Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu. Przewodnik praktyczny, Juka, Warszawa.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 25

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.