Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia twórczego w edukacji przedszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MKE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia twórczego w edukacji przedszkolnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W05

- Ma wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.

- Ma wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i rozumie wynikające z niej implikacje dla podejmowanych wobec dziecka oddziaływań pedagogicznych ukierunkowanych na rozwój potencjału twórczego.

PE1_W23

- Zna wybrane metody, techniki oraz programy twórczego kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym.

PE1_W24

- Ma poszerzoną wiedzę na temat specyfiki kształcenia twórczego dzieci w wieku przedszkolnym

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U08

- Umie samodzielnie zaprojektować autorski program rozwijania potencjału twórczego w okresie przedszkolnym.

PE1_U09

- Umiejętnie analizuje, ocenia, porównuje metody, techniki i programy twórczego kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K07

- Jest przygotowany do prowadzenia zajęć rozwijania potencjału twórczego w grupie dzieci w wieku przedszkolnym – ma przygotowane scenariusze do realizacji takich zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

referat, kolokwium, scenariusze zajęć

Pełny opis:

- Właściwości rozwojowe okresu średniego dzieciństwa i okresu wczesnoszkolnego jako punkt odniesienia do działań stymulujących rozwój twórczości dziecka

- Rola zabawy i zabawki w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym oraz jego twórczej aktywności

teoretyczne, miejsce i znaczenie aktywności twórczej dziecka w programach

- Metodyka treningu kreatywności dla dzieci

- Wybrane programy rozwijania kreatywności na etapie edukacji elementarnej: założenia teoretyczne, miejsce i znaczenie aktywności twórczej dziecka

- Prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, specyfika pracy w grupie przedszkolnej

- Rola zabawy i zabawki w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym oraz jego twórczej aktywności

- "Do góry nogami" - fabularyzacja w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

- "Twórcze bazgroły" - założenia programu i jego efektywność

- Technika obrazków dynamicznych - założenia techniki i efektywność

- "Podróże. Skarby. Przygoda" - założenia programu i jego efektywność

- Karty skojarzeniowe

- Praca z bajką metodą dramy

- Zasoby twórczej edukacji w Internecie

Literatura:

Podstawowa:

1. Dziedziewicz, D., Karwowski, M. (2015). Development of Children’s Creative Visual Imagination: A Theoretical Model, Measure and Stimulation Program. Education, 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 4(43), 382-393.

3. Dziedziewicz, D., Olędzka, D. & Karwowski, M. (2013). An effectiveness of imagination enhancement among 4-6 years old children using Doodle Book program. Thinking Skills and Creativity, 9, 85-95.

4. Połowniak, M. , Dziedziewicz, D. (2009). Percepcja roli zabawy i osób znaczących w procesie twórczej aktywności dziecka (s.225-236). W: J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

5. Brzezińska, A. I. (2014). Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Tom 2. Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny. Warszawa: IBE.

6. Płóciennik, E. (2010). Stymulowanie zdolności twórczych dziecka. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

7. Jankowska, D. M. (2019). Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie. Warszawa: Liberi Libri.

8. Jankowska, D. M., & Omelańczuk, I. (2018). Potential Mechanisms Underlying the Impact of Imaginative Play on Socio-Emotional Development in Childhood. Creativity : Theories – Research – Applications, 5(1), 84-103.

9. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia (ISBN: 9788371344831).

10. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia (ISBN: 9788371344848).

11. Dziedziewicz, D., & Karwowska, E. (2010). Do góry nogami. Pomysłowy świat 2 -latka i młodszego przedszkolaka. Gdańsk: Harmonia.

12. Jankowska, D. M. (2015). Fabularyzacja, czyli podróżowanie oczyma wyobraźni. Przedszkolne ABC, 6, 8-11.

13. Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda : podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnychdzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

14. Gajda, A. (). Praca z bajką metodą dramy w edukacji elementarnej. W: M. Kołodziejski, M. Szymańska: Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy - Dylematy - InspiracjePublisher: Wydawnictwo Naukowe PWSZ.

15. Dziedziewicz, D. (2009). Rusztowanie dla kreatywności. [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

Uzupełniająca:

1. Płóciennik, E. (2011). Obraz jako czynnik wspomagający rozwój twórczości dziecka. Chowanna, 1(36), 173-197.

2. Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 165-205). Gdańsk: GWP.

3. Dziedziewicz, D. (2008). Wpływ bajki na rozwój wyobraźni twórczej w okresie przedszkolnym. Eksperymentalne badania stymulowania wyobraźni twórczej z wykorzystaniem bajek i ekspresji plastycznej (s. 303-311). W: J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.

4.Dziedziewicz, D., Połowniak, M. (2011). Obserwacja zabawy oraz aktywności zabawowo – zadaniowej w procesie identyfikacji dziecięcej kreatywności (s. 21-30). W: J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Wokół problematyki zdolności. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva (ISBN: 9788392950318).

Uwagi:

Metody kształcenia:

WIEDZA:

prezentacja multimedialna z elementami wykładu w wykonaniu wykładowcy i studentów;

film edukacyjny

praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- praktyczna praca projektowa (indywidualna i zespołowa)

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

- praktyczna praca zaliczeniowa

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h - 1 ECTS

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15 h - 0,5 ECTS

Przygotowanie się do egzaminu 15 h - 0,5 ECTS

Przygotowanie referatu, prezentacji 30 h - 1 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.