Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PYR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Małgorzata Rey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin: zaliczenie na ocenę. Test 24 pytania:

1-12 - ocena 2

13-15 - ocena 3

16-17 - ocena 3,5

18-20 - ocena 4

21-ocena 4,5

22-24 - ocena 5

Ćwiczenia:ZAL na podstawie:

obecność na zajęciach, aktywność, praca zaliczeniowa (mapa pojęciowa)

Pełny opis:

Przedmiot, problemy i zadania psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Strategie i metody badawcze stosowane w psychologii rozwojowej. Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania. problemy okresu dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość). Wybrane typy zaburzeń rozwoju dziecka. Rozwój poznawczy – teoria Piageta. Rozwój językowy.Rozwój emocjonalny i uczuciowy.Rozwój osobowości. Rozwój społeczny i rozwój moralny. Wpływ rodziny w okresie wczesnego dzieciństwa na ukształtowanie się procesu socjalizacji dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Brzezińska, A. (2006), red. Portrety psychologiczne człowieka, Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Harwas – Napierała, B., Trempała, J. (2000).Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Charakterystyk okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Przetacznik – Gierowska, M., Tyszkowa, M. (2000). Psychologia rozwoju człowieka.

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Vasta R., Haith M. M., .Miller S.A (1995) Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wadsworth B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa, WSiP

Uwagi:

Wykład z prezentacją multimedialną:15h

Ćwiczenia: 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury:10h

przygotowanie pracy zaliczeniowej:15h

Przygotowanie się do egzaminu: 30h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład

Pisemny test wyboru (25 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Ćwiczenia

Aktywność na zajęciach i wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń; przygotowanie prezentacji; kolokwium (testy wyboru).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy.Koncepcja rozwoju poznawczego J. Piageta. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny. Rozwój osobowości. Rozwój społeczny i rozwój moralny.

Ćwiczenia

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania i trudności okresu dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Harwas – Napierała, B., Trempała, J. (2000).Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Charakterystyk okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Vasta R., Haith M. M., .Miller S.A (1995) Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Przygotowanie referatu lub prezentacji - 15 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład

Pisemny test wyboru (25 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Ćwiczenia

Aktywność na zajęciach i wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń; przygotowanie prezentacji; kolokwium (testy wyboru).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy.Koncepcja rozwoju poznawczego J. Piageta. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny. Rozwój osobowości. Rozwój społeczny i rozwój moralny.

Ćwiczenia

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania i trudności okresu dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Harwas – Napierała, B., Trempała, J. (2000).Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Charakterystyk okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Vasta R., Haith M. M., .Miller S.A (1995) Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Przygotowanie referatu lub prezentacji - 15 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.