Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy z rodziną
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 spec.: PRE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po zakończeniu przedmiotu student:

PCK1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

PCK1_KK_W04

Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie opieki i wychowania.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu przedmiotu student:

PCK1_KK_U02

Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

PCK1_KK_U03

Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu przedmiotu student:

PCK1_KK_K02

Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby oceny:

obecność na zajęciach

kolokwium

Pełny opis:

1. Współczesna rodzina w kontekście przemian społecznych (m.in. rozwody, bezrobocie, emigracja, ubóstwo, bezdomność, uzależnienia, przemoc - praca z rodziną w kryzysie)

Metody pracy z rodziną:

1) Dialog motywujący

2) Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach

3) Wideotrening Komunikacji

4) Podejście feministyczne

5) Konferencja Grupy Rodzinnej

6) Genogram

7) Ekogram

8) Kulturogram

9) Interwencja kryzysowa

10) Metoda indywidualnego przypadku

11) Socjoterapia

12) Arteterapia

2. Znaczenie umiejętności interpersonalnych

3. Praca z rodziną w multikulturowym kontekście

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Krasiejko, I. i Cieczkowska-Gierudziun, M. (2016). Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji. Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Kantowicz, E. (2013). Metodyka pracy socjalno-wychowawczej - wybrane zagadnienia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Literatura uzupełniająca:

Kołaczkowski, B. i Ratajczak, M. (2013). Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku. Warszawa: Wolters Kluwer.

Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Katowice: "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie do kolokwium 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Eliza Mazur, Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby oceny:

obecność na zajęciach

kolokwium

Pełny opis:

1. Współczesna rodzina w kontekście przemian społecznych (m.in. rozwody, bezrobocie, emigracja, ubóstwo, bezdomność, uzależnienia, przemoc - praca z rodziną w kryzysie)

Metody pracy z rodziną:

1) Dialog motywujący

2) Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach

3) Wideotrening Komunikacji

4) Podejście feministyczne

5) Konferencja Grupy Rodzinnej

6) Genogram

7) Ekogram

8) Kulturogram

9) Interwencja kryzysowa

10) Metoda indywidualnego przypadku

11) Socjoterapia

12) Arteterapia

2. Znaczenie umiejętności interpersonalnych

3. Praca z rodziną w multikulturowym kontekście

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Krasiejko, I. i Cieczkowska-Gierudziun, M. (2016). Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji. Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Kantowicz, E. (2013). Metodyka pracy socjalno-wychowawczej - wybrane zagadnienia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Literatura uzupełniająca:

Kołaczkowski, B. i Ratajczak, M. (2013). Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku. Warszawa: Wolters Kluwer.

Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Katowice: "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 12

Przygotowanie do kolokwium 12

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Anna Kieszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

zaliczenie na ocenę

regularne uczestnictwo w zajęciach

Pełny opis:

1) Teoretyczne podstawy pracy wychowawczej i socjalnej z rodziną jako systemem.

2) Modele praktyki interpersonalnej w pracy z rodziną. Diagnozowanie systemu rodzinnego.

3) Planowanie interwencji w system rodzinny (plany pomocy).

4) Zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną ważną dla

a) nawiązywania satysfakcjonującej relacji z klientem,

b) diagnozowania sytuacji rodziny oraz

c) budowania planu pomocy wspólnie z klientem,

5) różne metody diagnozowania rodziny (genogramy, ekomapy)

6) sposoby budowania planu pomocy dla rodziny

Literatura:

Krasiejko I., (2012). Metodyka działania asystenta rodziny. ”Śląsk”, Katowice (wybrane rozdziały)

Garvin D.Ch., Seabury B. A., (1998). Działania interpersonalne w pracy socjalnej, T 2, „Śląsk”, Katowice (wybrane rozdziały)

Geldard K., Geldard D., (2009). Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, PARPA, Warszawa (wybrane rozdziały).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład aktywizujący

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 15h

przygotowanie zadania zaliczeniowego - 15h

30h - 1pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Anna Kieszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

zaliczenie na ocenę

regularne uczestnictwo w zajęciach

Pełny opis:

1) Teoretyczne podstawy pracy wychowawczej i socjalnej z rodziną jako systemem.

2) Modele praktyki interpersonalnej w pracy z rodziną. Diagnozowanie systemu rodzinnego.

3) Planowanie interwencji w system rodzinny (plany pomocy).

4) Zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną ważną dla

a) nawiązywania satysfakcjonującej relacji z klientem,

b) diagnozowania sytuacji rodziny oraz

c) budowania planu pomocy wspólnie z klientem,

5) różne metody diagnozowania rodziny (genogramy, ekomapy)

6) sposoby budowania planu pomocy dla rodziny

Literatura:

Krasiejko I., (2012). Metodyka działania asystenta rodziny. ”Śląsk”, Katowice (wybrane rozdziały)

Garvin D.Ch., Seabury B. A., (1998). Działania interpersonalne w pracy socjalnej, T 2, „Śląsk”, Katowice (wybrane rozdziały)

Geldard K., Geldard D., (2009). Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, PARPA, Warszawa (wybrane rozdziały).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład aktywizujący

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 12h

przygotowanie zadania zaliczeniowego - 15h

30h - 1pkt ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.