Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0P-PW2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna w przedszkolu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA - dokumenty należy drukować dwustronnie.

UWAGA!!!

DOKUMENTACJA DOTYCZY III ROKU SURDOPEDAGOGIKI ( II rok w roku akademickim 2019/20 ).

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowaniesurdo

DOKUMENTACJA DOTYCZY II ROKU WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI: ERI, TYF, PLO, PTL, SUR ( w roku akademickim 2020/21).

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

DOKUMENTACJA DOTYCZY III ROKU WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI: ERI, TYF, PLO, PTL ( II rok w roku akademickim 2019/20 ).

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i zakłóceń, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji w czasie realizacji odpowiedniego rodzaju praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, i w wyniku realizacji zadań zawartych w autorskich programach praktyk

PC1_KK_W14 ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju jako nauczyciela i nauczyciela-specjalisty z zakresu terapii pedagogicznej na podstawie wiedzy zdobywanej w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

Umiejętności

PC1_KK_U06 ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, zdobywanej w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

PC1_KK_U08 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w zależności od osób biorących udział w procesie wychowania i kształcenia w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

PC1_KK_U09 potrafi dokonać analizy własnych działań w czasie realizacji praktyk pedagogicznych i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu na podstawie doświadczeń zgromadzonych w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

PC1_KS_U03 potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia na podstawie autorefleksji oraz opinii opiekunów praktyk

PC1_KK_K02 rozumie potrzebę podejmowania działań pedagogicznych, ich sens i wartość na podstawie doświadczeń gromadzonych w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

PC1_KK_K03 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksyjny i etyczny nauczyciela i nauczyciela-terapeuty, które prezentuje w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Marta Krasuska-Betiuk, Monika Kupiec
Prowadzący grup: Joanna Giebułtowska, Emilia Gogacz, Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Marta Krasuska-Betiuk, Monika Kupiec
Prowadzący grup: Joanna Giebułtowska, Emilia Gogacz, Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl i aplikacji Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Marta Krasuska-Betiuk, Monika Kupiec
Prowadzący grup: Joanna Giebułtowska, Emilia Gogacz, Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl i aplikacji Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Giebułtowska, Emilia Gogacz, Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.